PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 5 Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku | 163--173
Tytuł artykułu

Financial Management in a Small Enterprise in Economic Crisis Conditions

Autorzy
Warianty tytułu
Zarządzanie finansami małego przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
We współczesnych gospodarkach, sektor małych przedsiębiorstw odgrywa szczególnie ważną rolę. Jest liczącym się generatorem wartości dodanej, jednym z głównych pracodawców, a także poważnym źródłem innowacji. Celem opracowania jest sformułowanie podstawowych założeń strategii zarządzania finansami małego przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego. W obecnych, szczególnie turbulentnych warunkach gospodarowania, podejmowana tematyka jest ważna z punktu widzenia zarówno praktyki gospodarczej jak również teorii funkcjonowania przedsiębiorstw. W pierwszej części opracowania, przybliżono zasady i reguły zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano obszary oraz ewentualne skutki podejmowanych decyzji. W drugiej części artykułu skupiono się na głównych zjawiskach gospodarczych towarzyszących kryzysowi oraz omówiono ich wpływ na kondycję finansową oraz gospodarowanie małego przedsiębiorstwa. W ostatniej części pracy sformułowano ogólne wytyczne dla małej firmy w zakresie podejmowanych decyzji finansowych w czasie kryzysu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
In modem economies, the small sized enterprise sector plays a particularly important role. It is one of the major generators of added value and employers, as well as an important source of innovation. The aim of this paper is to formulate the basic concepts of financial management strategy for a small enterprise in view of the economic crisis. In today's especially turbulent conditions, the issues undertaken are very important from the perspective of both business practice and theory of the enterprise. In the first part of the paper, the rules and principles of financial management in the company are analyzed. The main areas and the possible effects of decisions are characterized. In the second part of the paper, the author focuses on the main phenomena accompanying the economic crisis, and discusses their impact on the financial condition and management of a small enterprise. In the last part of this paper, the author formulates general guidelines for a small company allowing it to take appropriate financial decisions in the times of the economic crisis. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Bień W. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Brzozowska K., Flejterski S. (2009), Reakcje instytucji polskiego systemu bankowego na światowy kryzys finansowy, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, red. Zarzecki D., "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", seria "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia", nr 16.
 • Daszkiewicz N. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szansę i zagrożenia rozwoju, CeDeWu, Warszawa.
 • Jaworski J. (2009a), Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 • Jaworski J. (2009b), Value Based Management w małym przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Liszek J. (2009), Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, [w:] Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, red. Fryca J., Jaworski J, "Prace Naukowe WSB w Gdańsku", tom IV, CeDeWu, Warszawa.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2008), Przegląd ekonomicznych i pozaekonomicznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 502, Szczecin.
 • Rhodes D., Steller D. (2009), Seize Advantage in a Downturn, "Harvard Business Review", no. 2.
 • Ross S.A., Westerfield, R.W. Jordan B.D. (1998), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Starczewska-Krzysztoszek M. (2008), Konkurencyjność sektora MSP 2008, PKPP Lewiatan.
 • Wieczerzyńska B. (2009), Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Zimmerer T.W., Scarborough N.M. (2005), Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Pearson Education, New Jersey.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.