PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 105 | 133--147
Tytuł artykułu

Zmiany w identyfikacji granic organizacyjnych w konsekwencji wirtualizacji działalności gospodarczej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istnieje wiele różnorodnych definicji organizacji wirtualnej. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto możliwie uniwersalną definicję, określającą organizację wirtualną jako tworzoną na zasadzie dobrowolności specyficzną formę kooperacji niezależnych przedsiębiorstw, innych instytucji i/lub osób fizycznych, które dostarczają na rynek dobra i usługi na bazie wspólnego stosunku gospodarczego oraz występują wobec otoczenia jako jeden podmiot. Do kluczowych cech tego typu organizacji należy zaliczyć: współpracę między niezależnymi podmiotami, koncentrację na kluczowych kompetencjach, zaufanie w relacjach między partnerami, wykorzystanie technologii informacyjnej, rozmytą tożsamość (przenikalność granic organizacyjnych). Niniejszy artykuł koncentruje się właśnie na ostatniej z wyróżnionych cech organizacji wirtualnej. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
133--147
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Podstawowe znaczenia terminu wirtualny na gruncie nauk o organizacji i zarządzaniu: nierzeczywisty, pozorny, nierealny, istniejący, ale podlegający ciągłej transformacji, potencjalnie obecny, wyobrażamy, przełamujący ograniczenia przestrzeni i czasu. Zob. M. Brzozowski, Ewolucja pojmowania wirtualności i definiowanie organizacji wirtualnej, w: Wybory strategiczne firm - nowe instrumenty analizy i wdrażania, pod red. P. Płoszajskiego i G. Bełza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006, s. 121-132.
 • M. Brzozowski, Istota organizacji wirtualnej, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 2, s. 7.
 • T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 213-214.
 • Por. M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 41.
 • Zob. W. Muszyński, Zmiany przez chaos czy chaos zmian?, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 879, Wrocław 2000, s.196-197; R. Krupski, Potencjalne zmiany w zarządzaniu strategicznym inspirowane teorią chaosu, w: Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, pod red. R. Krupskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001, s. 50.
 • Zob. P. Płoszajski, Organizacja przyszłości - wirtualny splot kontraktów, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, pod red. M. Grudzewskiego i I. Hejduk, Difin, Warszawa 2001, s. 40.
 • Zob. R. Ashkenas, D. Ulrich, T. Jich, S. Kerr, The Boundaryless Organization, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995, s. 11. Inne spojrzenie na kwestię granic w organizacji wirtualnej prezentuje P. Bosch-Sijtsema, wyróżniając granice: lokalizacji, osobowe, czasu, hierarchiczne, kulturowe i informacyjne. Zob. Crossing Learning Boundaries: The Utility Related Virtual Organization ISES, www.virtual-organization.net, Newsletter 1997, nr 1.
 • P. Płoszajski, Organizacja przyszłości, s. 36.
 • K. Perechuda, Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 81.
 • Zob. P. Ploszajski, Organizacja przyszłości, s. 37.
 • K. Perechuda, Metody zarządzania, s. 81.
 • Por. W. Grudzewski, I. Hejduk, Kierunki rozwoju organizacji a globalizacja, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr l, s. 6.
 • Szczegółowy opis metodyki badawczej oraz całość wyników dostępne w: M. Brzozowski, Koncepcja organizacji wirtualnej i jej zastosowanie w działalności gospodarczej, praca doktorska niepublikowana, Wydział Zarządzania AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Zob. R. Ashkenas, D. Ulrich, T. Jich, S. Kerr, The Boundaryless, s. 342-345.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.