PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 64 | nr 120 | 9--24
Tytuł artykułu

Klasyfikacja i prezentacja aktywów rolniczych w sprawozdaniu finansowym według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości

Warianty tytułu
Agricultural Assets Classification and Presentation in Financial Statements in Polish and International Accounting Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność rolnicza cechuje się odmiennością i złożonością zdarzeń gospodarczych. W związku z tym składniki majątku związane z działalnością rolniczą powinny być właściwie sklasyfikowane, gdyż wpływa to na przyjętą metodę wyceny i w konsekwencji na ocenę przedsiębiorstwa. Artykuł poświęcono klasyfikacji i sposobom prezentacji aktywów rolniczych w odniesieniu do różnych regulacji prawnych (tj. MSR/MSSF, ustawy o rachunkowości i ustawy o zbieraniu i wykorzystaniu danych z gospodarstw rolnych). Ponadto w opracowaniu przedstawiono następstwa braku w MSR/MSSF konkretnego określenia przynależności aktywów biologicznych do danej grupy bilansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural activity is characterized by diversity and complexity of economic events. Therefore, assets related to agricultural activity should be properly classified as it affects the choice of the measurement method and, consequently, assessment of company performance. The article reviews classification and presentation of agricultural assets in the light of various regulations (ie. IAS/IFRS, Accounting Act and FADN). Moreover, the study presents the consequences of the lack in IAS/IFRS of specification to which balance sheet group biological assets belong. (original abstract)
Rocznik
Tom
64
Numer
Strony
9--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Aktywa biologiczne i produkty rolnicze MSR 41, (2009), "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 22/262, www.sgk.gofin.pl
 • Bernacki A. (2006), Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 "Rolnictwo", realia jego wprowadzenia w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 32 (88), SKwP, Warszawa, s. 7-14.
 • Bernacki A. (2010), Działalność rolnicza, www/rachunkowosc/andrzejbernacki/dzialalnoscrolnicza/htm
 • Chmielewski A. (2008), Rachunkowość w rolnictwie - wybrane zagadnienia wymogów ewidencyjnych, "Zeszyty Naukowe SGGW" w Warszawie, s. 204-212.
 • Czerwińska-Kayzer D. (2010), Agrobiznes - podstawy rachunkowości, WSiP, Warszawa.
 • Goraj L. (2000), Sieć danych rachunkowości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (FADN), FAPA, Warszawa.
 • Goraj L., Mańka S., Sass R., Wyszkowska Z. (2004), Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa.
 • Helin A. (2008), Jak aktywa biologiczne ujmuje się w sprawozdaniu!, "Gazeta Prawna" 09/2008 Warszawa.
 • Instrukcja prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych, wersja 2011, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, www.fadn.pl/mediacatalog/documents (dostęp: 25 maja 2011 r.).
 • Kalinowski J., Turzyński M. (2002), Sprawozdanie finansowe - zakres i prezentacja, "Monitor Podatków", nr 5, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (red.) (2009), MSR 41 Rolnictwo, Difin, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (2009a), Zasady ujawniania aktywów biologicznych w sprawozdaniach finansowych jednostek rolniczych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 49 (105), SKwP, Warszawa, s. 99-108.
 • Kopecki J. (1907), Dlaczego i jak powinien gospodarz rachować?, Wydawnictwo Patronatu Kółek Rolniczych, t. XXV, Poznań.
 • Moszczeński S. (1924), Nauka urządzenia i prowadzenia gospodarstw wiejskich, Warszawa.
 • Manteuffel R. (1961), Rachunkowość rolnicza, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Manteuffel R. (1987), Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa.
 • Meimberg P. (1971), Rachunkowość rolnicza, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • MSR 41 Rolnictwo, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej (2007), SKwP, IASB, Warszawa, Londyn.
 • Nadolna B., Rydzewska-Włodarczyk M. (2009), Księgowe ujęcie aktywów biologicznych, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica" 275 (57), Szczecin, s. 77-84.
 • Pietraszewski A. (1968), Księgowość rolnicza, Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.
 • Rachunkowość w jednostkach prowadzących działalność rolniczą - produkcja roślinna (2007), "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 14/206, s. 26-33.
 • Rachunkowość w jednostkach prowadzących działalność rolniczą - produkcja zwierzęca (2007a), "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 15/207, s. 18-25.
 • Radosiński E. (2010), Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy finansowej i informatyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Seredyński R., Krupa M., Stawowy A., Jałowiecka-Madeja S. (2009), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Poltext, Warszawa.
 • Turzyński M. (2010), Rachunkowość bałamutna a rachunkowość porządna: teoria rachunkowości rolniczej Juliusza Au, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 55 (15), SKwP, Warszawa, s. 197-211.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Dz.U. 2001, nr 3, poz. 20.
 • Wyszkowska Z. (2006), Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych, Difin, Warszawa.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Cz 1. Wyniki standardowe (2010), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.