PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 64 | nr 120 | 83--99
Tytuł artykułu

Wykorzystanie informacji z rachunku redukcji kosztów w procesie ciągłego doskonalenia

Warianty tytułu
Kaizen Costing in Continuous Improvement Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule, zgodnie ze sformułowanym we wstępie celem, opisany został przypadek objaśniający wdrożenie metody Kaizen i Kaizen Costing w spółce działającej w Polsce, w ramach struktury grupy kapitałowej Japan Tobacco International. Wybrana do badań firma JTI Polska sp. z o.o. działa w Polsce od 2008 r. i prowadzi działalność produkcyjną. W opisie przypadku skoncentrowano się na przedstawieniu całego procesu realizacji projektów Kaizen, a więc od jego zgłoszenia do weryfikacji stopnia osiągniętych efektów. W opisie procesu realizacji projektów Kaizen uwzględniono kontekst motywowania pracowników do ciągłego udoskonalania działań, realizacji celów zawartych w planach strategicznych, wsparcia informacyjnego lidera projektu przez specjalistów rachunkowości zarządczej oraz programu komputerowego. We wnioskach wskazano m. in., że: a) skuteczne wdrożenie metod Lean Management wymaga jednoczesnego wdrożenia metod Lean Accounting, b) polskie uwarunkowania kulturowe nie stanowiły bariery we wdrażaniu kultury ciągłego doskonalenia, wywodzącej się z japońskiej filozofii Lean Enterprise. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a case study exemplifying implementation of the Kaizen methodology and Kaizen Costing in a company operating in Poland and forming part of the group Japan Tobacco International. JTI Poland sp. z o.o., the company being the subject of the study, has been engaged in manufacturing activity in Poland since 2008. The focus of the case study is on describing the entire process of Kaizen projects implementation, from the conceptual phase to verification of the results, including motivating the employees to be oriented to continuous improvement, achievement of goals set in strategic plans, and provision of information support for project leader by management accountants and computer software. Main conclusions drawn from the study are that a) effective implementation of Lean Management methods requires simultaneous introduction of Lean Accounting, b) Polish cultural determinants have not been a barrier to adopting the continuous improvement culture, originating from Japanese philosophy of Lean Enterprise. (original abstract)
Rocznik
Tom
64
Numer
Strony
83--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorant
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aktywa biologiczne i produkty rolnicze MSR 41, (2009), "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 22/262, www.sgk.gofin.pl
 • Bernacki A. (2006), Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 "Rolnictwo", realia jego wprowadzenia w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 32 (88), SKwP, Warszawa, s. 7-14.
 • Bernacki A. (2010), Działalność rolnicza, www/rachunkowosc/andrzejbernacki/dzialalnoscrolnicza/htm
 • Chmielewski A. (2008), Rachunkowość w rolnictwie - wybrane zagadnienia wymogów ewidencyjnych, "Zeszyty Naukowe SGGW" w Warszawie, s. 204-212.
 • Czerwińska-Kayzer D. (2010), Agrobiznes - podstawy rachunkowości, WSiP, Warszawa.
 • Goraj L. (2000), Sieć danych rachunkowości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (FADN), FAPA, Warszawa.
 • Goraj L., Mańka S., Sass R., Wyszkowska Z. (2004), Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa.
 • Helin A. (2008), Jak aktywa biologiczne ujmuje się w sprawozdaniu!, "Gazeta Prawna" 09/2008 Warszawa.
 • Instrukcja prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych, wersja 2011, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, www.fadn.pl/mediacatalog/documents (dostęp: 25 maja 2011 r.).
 • Kalinowski J., Turzyński M. (2002), Sprawozdanie finansowe - zakres i prezentacja, "Monitor Podatków", nr 5, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (red.) (2009), MSR 41 Rolnictwo, Difin, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (2009a), Zasady ujawniania aktywów biologicznych w sprawozdaniach finansowych jednostek rolniczych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 49 (105), SKwP, Warszawa, s. 99-108.
 • Kopecki J. (1907), Dlaczego i jak powinien gospodarz rachować?, Wydawnictwo Patronatu Kółek Rolniczych, t. XXV, Poznań.
 • Moszczeński S. (1924), Nauka urządzenia i prowadzenia gospodarstw wiejskich, Warszawa.
 • Manteuffel R. (1961), Rachunkowość rolnicza, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Manteuffel R. (1987), Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa.
 • Meimberg P. (1971), Rachunkowość rolnicza, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • MSR 41 Rolnictwo, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej (2007), SKwP, IASB, Warszawa, Londyn.
 • Nadolna B., Rydzewska-Włodarczyk M. (2009), Księgowe ujęcie aktywów biologicznych, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica" 275 (57), Szczecin, s. 77-84.
 • Pietraszewski A. (1968), Księgowość rolnicza, Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.
 • Rachunkowość w jednostkach prowadzących działalność rolniczą - produkcja roślinna (2007), "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 14/206, s. 26-33.
 • Rachunkowość w jednostkach prowadzących działalność rolniczą - produkcja zwierzęca (2007a), "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 15/207, s. 18-25.
 • Radosiński E. (2010), Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy finansowej i informatyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Seredyński R., Krupa M., Stawowy A., Jałowiecka-Madeja S. (2009), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Poltext, Warszawa.
 • Turzyński M. (2010), Rachunkowość bałamutna a rachunkowość porządna: teoria rachunkowości rolniczej Juliusza Au, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 55 (15), SKwP, Warszawa, s. 197-211.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Dz.U. 2001, nr 3, poz. 20.
 • Wyszkowska Z. (2006), Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych, Difin, Warszawa.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Cz 1. Wyniki standardowe (2010), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.