PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 64 | nr 120 | 129--140
Tytuł artykułu

Sprawozdania finansowe w krzywym zwierciadle

Warianty tytułu
The Financial Statements in "National Lampoon"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydarzenia gospodarcze w Stanach Zjednoczonych w latach 2000-2001, w szczególności afera Enronu i WorldComu sprawiły, że powstał termin określany mianem "kreatywna księgowość". Z kreatywną księgowością mamy do czynienia, gdy dopuszczone ustawowo zasady, zwyczaje i polityki księgowe są tak dobrane, aby zaprezentować najbardziej pożądany w danych okolicznościach obraz przedsiębiorstwa, ale niekoniecznie stanowiący rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistości. Działania takie utożsamiane są z fałszowaniem sprawozdań finansowych w celu ukrycia lub zniekształcenia rzeczywistych wyników finansowych lub finansowej kondycji jednostki. Istnieje wiele sposobów fałszowania sprawozdań, niemniej jednak wykrystalizowały się pewne ogólne techniki, które są niewątpliwie konkretyzacją tego procederu. Celem artykułu jest ukazanie istoty negatywnych praktyk księgowych, jak i możliwości fałszowania sprawozdań finansowych. Przedstawione informacje i rozważania mogą być przydatne dla inwestorów, analityków finansowych, jak i członków kierownictwa firmy, dla których wyniki analizy ekonomicznej (opartej na sprawozdaniach finansowych) stanowią podstawę do podejmowania decyzji przyszłych i bieżących. Zaprezentowane w artykule techniki fałszowania są przykładowe i zostały wybrane spośród wielu na podstawie analizy literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic developments in the United States in 2000-2001, particularly Enron and WorldCom scandal have made a phenomenon which was called creative accounting. With creative accounting we have to do, when permitted by law principles, customs and accounting policies are selected to present the most desirable in the circumstances image the company, but which is not necessarily a reliable reflection of reality (Zarzecki, 2005). Such activities are associated with counterfeiting of financial statements to conceal or distort the actual financial results or financial condition of the unit. There are many ways of falsification of reports, however, have developed some general techniques which are undoubtedly the concretization of these practices. (original abstract)
Rocznik
Tom
64
Numer
Strony
129--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant
Bibliografia
 • Amat O., Blake J., Dowds J. (1999), The Ethics of Creative Accounting, Economics Working Paper, December 1999, http://www.econ.upf.edu/docs/papers/downloads/349.pdf (dostęp: 01.05.2011).
 • Brycki G. (2000), Jak zarządzający poprawiają wyniki, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-zarzadzajacy-poprawiaja-wyniki-126335.html (dostęp: 01.05.2011).
 • Cialdini R.B. (2007), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Demski W. (2009), Leasing finansowy czy operacyjny, http://www.finanse.egospodarka.pl/42202, Leasing-finansowy-czy-operacyjny,l,48,l.html (dostęp: 01.05.2011).
 • Fisher B. (2007), American way nad Wisłą, http://ludzie.pb.pl/bogdan-fischer/1191809,69937,american-way-nad-wisla (dostęp: 05.05.2011).
 • Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hołda A., Kutera M., Surdykowska S.T. (2006), Oszustwa księgowe, Difin, Warszawa.
 • Hołda A. (2006a), Oszustwa księgowe w praktyce, "Biuletyn e-rachunkowość", http://e-rachun-kowosc.pl/artykul.php?view=629&part=2 (dostęp 05.05.2011).
 • Hołda A. (2006b), Manipulowanie odpisami amortyzacyjnymi i nakładami na ulepszenia, "Rachunkowość", nr 9, http://e-rachunkowosc.pl (dostęp 05.05.2011).
 • Kamela-Sowińska A. (2006), Wprowadzenie, [w:] P. Gut, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa, s. 15.
 • Kotler Ph., Caslione J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień l stycznia 2007 r., T. l (2007), International Accounting Standards Board, SKwP, Warszawa.
 • Nowak E. (2008), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Piłat K. (2011), Firmy za rzadko wykazują zobowiązania warunkowe, "Rzeczpospolita", nr 5/9, www.rp.pl (dostęp: 29.04.2011).
 • Rozensztangiel A. (1995), Upiększanie danych w sprawozdaniach finansowych, "Rachunkowość", nr 5, s. 252.
 • Schilit H.M. (1993), Financial Shenanigans, McGraw-Hill, New York.
 • Schneider K. (2007), Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa.
 • Schopenhauer A. (2002), Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa.
 • Stankunowicz E. (2011), 10 sposobów oszukiwania właściciela, "e-Businessman Magazine", http://www.opoka.org.p1/biblioteka/X/XB/10sposobow.html (dostęp: 03.05.2011).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
 • Watts J. (1996), Accounting in the Business Environment, Pitman Publishing, London.
 • Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość, Difin, Warszawa.
 • Zawadzki A. (2007), Rezerwy oraz zobowiązania warunkowe w rachunkowości organizacji non profit, "Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit", nr 005/2007 z dnia 2007-05-01, http://ksiegowosc.infor.p1/rachunkowosc/zasady-ogolne/52760,Rezerwy-oraz-zobowiazania-warunkowe-w-rachunkowosci-organizacji-non-profit.html (dostęp: 04.05.2011).
 • Zarzecki D. (2005), Motywy i sposoby manipulacji księgowych, "Biuletyn e-rachunkowość", http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=249 (dostęp: 05.05.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.