PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 14 | nr 201 | 194--203
Tytuł artykułu

The Recommendation for the Internal Audit in the Lithuanian Investment Sector

Warianty tytułu
Zalecenia dla audytu wewnętrznego w litewskim sektorze inwestycyjnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawione zostały najnowsze osiągnięcia w zakresie audytu wewnętrznego oraz procesów kontroli wewnętrznej w litewskim sektorze usług inwestycyjnych. Zaprezentowano analizę współdziałania tych obszarów w zakresie zarządzania firmami inwestycyjnymi, usystematyzowano główne zadania audytu wewnętrznego funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz oszacowano rolę audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem firm inwestycyjnych. W artykule zawarte zostały wyniki badań rynku usług inwestycyjnych przeprowadzone na podstawie danych Litewskiej Komisji Papierów Wartościowych oraz Urzędu Statystycznego Litwy, a także w oparciu o analizę aktów prawnych dotyczących firm inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the present article, we investigate recent developments in the internal audit and internal control processes in the Lithuanian investment service sector. We analyze the interaction of these areas in the management of investment companies, systemize the main tasks of the internal audit of mutual and pension funds and estimate the role of the internal audit in the risk management of investment companies. We also present the results of investment services market research, based on the data from Lithuanian Securities Commission and statistical information of the Statistics Department of Lithuania as well as the analysis of legislation system for investment companies. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
194--203
Opis fizyczny
Twórcy
 • Vilnius University, Lithuania
 • Vilnius University, Lithuania
 • Vilnius University, Lithuania
Bibliografia
 • Bartaška R., Vidaus audito sistemos kūrimas Lietuvos valstybiniame sektoriuje, International conference “Integration of Accounting and Audit Systems into the European Union, New Challenges and Opportunities”, Lithuanian Chamber of Auditors, Vilnius 2005.
 • Czerwinski K., Audyt wewnętrzny, Info Audit, Warszawa 2005.
 • Goodwin-Stewart J., Kent P., The Relation between External Audit Fees, Audit Committee Characteristics and Internal Audit, 2006 (date of access: 14.04.2011).
 • Guptor M., Vidaus audito vaidmuo šiuolaikinėje įmonėje, “Vadovo pasaulis” 2006, nr 2, p. 34.
 • Kanapickienė R., Įmonės vidaus kontrolė: teorija ir praktika, LBAŠTA, Kaunas 2008.
 • Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas 2003-07-04, Nr. IX-1709 (date of acceess: 14.04.2011).
 • James K.L., The Effects of Internal Audit Structure on Perceived Financial Statement Fraud Prevention, googleScholar.qst?docId=5002576425, 2003 (date of access: 14.04.2011).
 • Idzikowska G., Internal audit a tool for effective business management, “Economics and Management” 2003, Book I, pp. 24-27.
 • Investment services page of the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, http://www.finmin.lt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.74 (date of access: 14.04.2011).
 • Lakis V., Audito sistema: raida ir problemos, VU leidykla, Vilnius 2007.
 • Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr 1K-17, “Dėl finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo”, pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=393292 (date of access: 18.04.2011).
 • Mackevičius J., Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir vertinimas, TEV, Vilnius 2009.
 • Mackevičius J., Auditas: teorija, praktika, perspektyvos, Lietuvos mokslas, Vilnius 2001.
 • Palubinskienė S., Marara J., Vidaus audito tapatinimo su vidaus kontrolės sistema ir vidaus auditoriaus nepriklausomumo problemos, Junior scientists’ papers, 2004, nr 2, pp. 137-141.
 • Polanski K., Rola audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania ryzykiem. Zeszyty teoretyczne rachunkowości, Tom 39(95), Warszawa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, 2007.
 • Rupšys R., Stačiokas R., The Analysis of Perceptions of the Internal Audit by the Members of Organiza¬tion. Economics and Management [conference presentation], 2005, pp. 359-363.
 • Statistics of Financial Enterprises, 2008 (date of access: 18.04.2011).
 • 610 ISA Tartautinis audito standartas “Vidaus auditorių darbo naudojimas”, http://www.lar.lt/new/page.php?514 (date of access: 18.04.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.