PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 19 | 325--336
Tytuł artykułu

Aktywność zawodowa na emeryturze szansą na niwelowanie społeczno-ekonomicznych nierówności międzygeneracyjnych

Warianty tytułu
Professional Activity in Retirement as an Opportunity to Decrease the Interregional Socio-Economic Inequalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W skali makro aktywność zawodowa emerytów wpływa na zachowanie równowagi przepływów pomiędzy generacjami. Istotnym zagadnieniem pozostaje zatem prowadzenie właściwej polityki zatrudnienia. W skali mikro aktywność zawodowa emerytów leży u podstaw właściwego funkcjonowania gospodarstw domowych i sprzyja przeciwdziałaniu zubożeniu ludzi starych. Istotnym zagadnieniem do zidentyfikowania pozostaje możliwość utrzymania w zatrudnieniu osób, które w nieodległej przyszłości nabędą prawa emerytalne. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w 2009 r. na terenie województwa podkarpackiego, których celem było m.in. zidentyfikowanie sytuacji materialnej gospodarstw domowych osób w fazie przedemerytalnej cyklu zawodowego oraz określenie społeczno-ekonomicznych cech kształtujących postawy wobec pracy na emeryturze. Zaobserwowano, że około 15% gospodarstw całkowicie uzależnia swoje funkcjonowanie od działań respondenta. Natomiast w kolejnych 45% gospodarstw respondent był główną osobą zapewniającą środki finansowe. Można się zatem spodziewać, że w przyszłości podejmowanie aktywności zawodowej na emeryturze w celu pozyskania dodatkowych dochodów może być istotne dla 60% gospodarstw domowych. Stwierdzono, że (spośród rozważanych) najistotniejszymi determinantami pozytywnych postaw wobec pracy były: wysokość zarobków - akcentowana głównie przez kobiety oraz bieżąca ocena dochodów gospodarstwa domowego, którą podkreślali głównie mężczyźni oraz bezpieczeństwo dochodów gospodarstwa domowego w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The professional activity of the pensioners has an influence on keeping the balance of the flows between generations in macro level. Therefore conducting the appropriate employment policies remains to be an important issue. Professional activity of the pensioners is essential for proper functioning of a household and it also helps to counteract the poverty of the old on micro level. An important issue to identify is the possibility of maintaining in employment individuals who acquire pension rights in the nearest future. The article presents the results of the research carried out in 2009, in Podkarpacie voivodeship. The main aim of it was to identify the material situation of the old persons' households and determining the socio-economic characteristics of public attitudes towards work in retirement. It was observed that about 15% of households become dependent on respondent's activity. In the next 45%, respondent was a person who provided financial resources. One can therefore expect that in future taking professional activity in retirement, in order to raise additional earnings, may be relevant for 60% of households. It was found that most important factors of the professional activity were: earnings - mainly for women and current evaluation of households' income - more important for men and more security of household income in the future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
325--336
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
autor
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Bibliografia
 • Arber S., Attias-Donfut C. (red.), 2000, The myth of generational conflict. The family and state in ageing societies, Routlegde - London - New York.
 • Błędowski P., 2002, Gospodarstwa domowe i sytuacja mieszkaniowa ludzi starych [w:] Polska starość, red. B. Synak, UG, Gdańsk.
 • Czekanowski P., 2002, Sytuacja materialna [w:] Polska starość, red. B. Synak, UG, Gdańsk.
 • Dano A.M., Ejrnaes M., Husted L., 2005, Do single woman value early retirement more than single man?, „Labour Economics", nr 12.
 • Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, 2008, MPiPS, Warszawa.
 • Graniewska D., 1996, Zagrożenie ubóstwem osób starszych [w:] Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa.
 • Kurkiewicz J. (red.), 2007, Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, UE, Kraków.
 • Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak В., 2007, Pedagogika pracy, WAiP, Warszawa.
 • Lange M., 2008, Rynek pracy w obliczu starzenia się ludności Polski [w:] Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, UŁ, Łódź.
 • Majka J., 1993, Etyka społeczna i polityczna, t. 4, ODiSS, Warszawa.
 • Marody M., 1990, Dylematy postaw politycznych i orientacji światopoglądowych [w:] Wartości a przemiany ładu gospodarczego i politycznego. Polska 1980-1990, red. J.J. Wiatr, UW, Warszawa.
 • Nowacka M., 1999, Społeczeństwo konkurencyjne? Postawy wobec pracy w Polsce i państwach Unii Europejskiej, „Studia Europejskie", nr 4.
 • Ochocki A., 2008, Redystrybucja dochodów w starzejącym się społeczeństwie [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, UŁ, Łódź.
 • Rosset E., 1967, Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa.
 • Rosset E., 1959, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PWG, Warszawa.
 • Sauvy A., 1963, Granice życia ludzkiego, PWN, Warszawa.
 • Staręga J., 1976, Ludzie starzy a praca zawodowa, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska В., 2004, Praca z perspektywy wieku [w:] W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym - Polska 2004, red. S. Golinowska, UNDP, Warszawa.
 • Sztompka P., 2007, Socjologia zmian społecznych, „Znak", Kraków.
 • Szukalski P., 2002, Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, UŁ, Łódź.
 • Trafiałek E., 2003, Polska starość w dobie przemian, „Śląsk", Katowice.
 • Urbaniak В., 1998, Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, UŁ, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.