PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 19 | 355--364
Tytuł artykułu

Rozwój województwa podlaskiego a polityka spójności

Warianty tytułu
The Development of the Podlaskie Voivodeship and Politics Cohesion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wstąpienie Polski w struktury unijne pokazało zróżnicowania, jakie występują w rozwoju krajów bloku unijnego, jak i w obrębie poszczególnych państw. Polityka spójności dąży do niwelowania różnic pomiędzy krajami, jak i pomiędzy regionami, co jest szczególnie ważne, jeżeli zwrócimy uwagę na integrację gospodarczą, która daje korzyści jedynie regionom dobrze rozwiniętym, a omija regiony o niskim potencjale gospodarczym. W artykule scharakteryzowano społeczno-gospodarcze wskaźniki rozwoju województwa podlaskiego, poczynając od 2004 r. i porównano je do danych ogólnokrajowych oraz prześledzono założenia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020", która zawiera kierunki prac mające przyspieszyć rozwój województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Przeanalizowano również obszary wzajemnych relacji celów strategicznych, priorytetów i działań „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 г.". Analiza wskaźników społecznych, gospodarczych i ekonomicznych pozwoliła na wskazanie działań, które przyczyniły się do rozwoju Podlasia oraz zakresu zagadnień, które wymagają dalszej uwagi ze strony władz centralnych, jak i samorządowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Accession of Poland into the European Union structures showed differentions in the development of the countries of the union block as in the grounds of individual states. The politics cohesion aims to levelling differences among countries what is particularly important among regions if we pay the attention to the economic integration which gives advantages to only well developed regions, and avoids regions with the low economic potential. Beginning from 2004 the social-economic coefficients of the development of the podlaskie voivodeship were characterized in the article and compared to nationwide data and traced the foundations of „the Strategy of the social-economic development of the Eastern Poland till year 2020", which contains the directions of activity to accelerate development of the lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie and warmińsko-mazurskie voivodeship. The areas of the mutual reports of strategic aims, preferences and workings were also analysed in the „Strategy Development of Podlaskie voivodeship to 2020". Analysis of social, economic coefficients allowed to the indication of the workings which contributed to the development Podlaskie voivodeship and the range of the questions which require the more far attention from the party of central powers and council. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
355--364
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Gorzelak G., 2008, Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej, Ekspertyza do opracowania Strategii Rozwoju Polski Wschodniej do 2020 г., Warszawa.
 • Nowicki M. (red.), 2009, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk.
 • Radło M.J., 2002, Strategia Lizbońska - konkluzje dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw, 2009, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2009, GUS Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 27.
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 г., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, 2006, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, http://wrota.parseta.pl/eGospodarka/Dorzecze-Parsety/Narodowe-S... (stan na dzień 22.08.2010).
 • Szomburg J., Strategia Lizbońska szansą dla Europy, http://pfsl.pl/news.php?id=173 (stan na dzień 26.08.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.