PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 19 | 386--396
Tytuł artykułu

Czas wolny i wypoczynek współczesnej młodzieży ukraińskiej

Warianty tytułu
Free Time and Recreation of Modern Ukrainian Youth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania jest analiza czasu wolnego jako fenomenu społeczno-kulturowego oraz określenie specyfiki przemian jego roli w życiu młodzieży. Artykuł dotyczy problemów wartości duchowych młodzieży oraz czasu wolnego jako składnika polityki młodzieżowej na Ukrainie. Analizie zostały poddane wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez wiodące organizacje naukowe, a także badania własne zachowań młodzieży studenckiej. Rozpatrzono również tendencje zmian w sposobach wykorzystania czasu wolnego przez młodzież. W obecnych warunkach na Ukrainie sama infrastruktura instytucji kulturalno-rozrywkowych nie jest dostatecznie rozwinięta, a młodzi ludzie nie zawsze mają możliwości finansowe, aby aktywnie spędzać czas wolny. Najbardziej popularne są zatem te formy zaspokajania potrzeb, które ograniczają się do sfery prywatnej i domowego zacisza. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of research is to analyse leisure as a socio-cultural phenomenon and to define the specific character of the changes that have undergone in the youth's life. The article deals with the issue of young people's spiritual values and leisure as a constituent of the youth policy in the Ukraine. The results of the sociological research conducted by leading scientific organizations as well as those of the author conducted within the students have been analysed. Trends in spending free time by the youth have also been analysed. In present conditions in the Ukraine the very infrastructure of cultural and entertaining institutions is not sufficiently developed and young people do not always have the financial means for spending their leisure in an active way. Thus the most popular forms of fulfilling one's needs in this respect tend to be those that are limited to one's private sphere and home. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
386--396
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
 • Lwowski Uniwersytet Medyczny im. Daniła Galickiego
Bibliografia
 • Аза Л.О., Піддубний В.А., 1974, Соціальна цінність вільного часу, Київ.
 • Бондар В.С., 2002, Сучасні політичні орієнтації молоді України, Ь: Наукові записки національного ун-ту "Києво-Могилянська академія", Київ, т. 20, с. 47-52.
 • Ворон В., Шульга М. (ред.), 2006, Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторинг, Київ.
 • Головенько В.А., 2004, Нове покоління незалежної України, Ь: Інформаційні матеріали для слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників галузі Мінсім'ядітимолодь (тези лекцій). За заг. ред. Г.Л. Черепанової, Київ, кн. 4, 8. 7-16.
 • Гончар Н., 2004, Ціннісна свідомість українського студентства, Ь: Незалежний культурологічний часопис „І", с. 41-44.
 • Елисеев М.А. (ред.), 1983, Труд, быт, отдых, Москва.
 • Інтелектуальний потенціал та науково-технічна політика (1999), Под ред. акад. НАНУ М.І. Долішнього, Львів, с. 154-170.
 • Культура досуга: Сборник статей, 1982, Сост. Н. Гнатюк, Москва.
 • Минц Г.И., 1978, Свободиое время: желаемое її действительное, Москва.
 • Молодежь и свободиое время при соцпализме: Реферативний сборник, 1984, Москва.
 • Огта^ьЧ1 Л.^ред^, 3щиклопеЬическгш социологический словарь,Москва.
 • Паніна Н., 2006, Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг, Київ.
 • Піча В.М., 1994, Согрологія: Свободное время: Матеріали до курсу „Соціологія", Львів.
 • Піча В.М. Садова Р.М., 2002, Соціологія вільного часу, Ь: Соціологія культури: Навч. Посібник. За ред. Семашка О. М., Пічі В. М, Київ - Львів, с. 135-172.
 • Пименова В.Н., 1974, Свободное время в согріалистическом обществе, Москва.
 • Риф И.А., 1987, Семья и свободное время: Сборник статей, Свердловск.
 • Свининников В., 1976, Твоє и наше богатство. Об актуальних проблемах свобод- ного времени молодежи, Москва.
 • Скокова Л. (ред.), 2006, Культура - суспільство - особистість: Навч. Посібник, Київ.
 • Скокова Л., 2003, Соціокультурне середовище і диференціація культурно-дозвілевих практик населення, Ь: Українське суспільство - 2003: Соціологічній моніторинг. За ред. В. Ворони, М. Шульги, с. 512-523.
 • Сокурянская Л.П., Крилова О.Н., 2003, Ценностная дифференциация украинского студенчества: Кластерньїй анализ, Ь: Методологія, теорія та практика соціологічного аналіз вчасного суспільства: 36. наук, праць, Харків, с. 534-539.
 • Цимбалюк Н.М., 2001, Соціологія дозвілля: Навч. посібник, Київ.
 • Яковенко Ю., 2004, Еволюція дозвілля в контексті соціологічних категорій, „Психологія і суспільство", нр. 2, с. 118-124.
 • Черниш Н.Й., 1990, Суспільна свідомість молоді, Львів.
 • Щерба Г.І., 2008, Етнокультурні і духовні фактори розвитку інтелектуального потенціалу [ж] Щерба Г.І., Яремкевич Р.В. Формування духовних цінностей молоді, організація дозвілля і відпочинку: соціологічний вимір, „Український соціум", нр. 1(24), с. 103-111.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.