PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 19 | 419--432
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty kwantyfikacji EVA

Warianty tytułu
Selects Aspects of EVA Quantification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Potencjalne problemy pomiaru wyników działalności firmy z wykorzystaniem EVA są zazwyczaj zdeterminowane stosowaną metodologią i wynikają z faktu, że zarówno Economic Value Added (Ekonomiczna Wartość Dodana), jak i zapisy rachunkowe są miarami okresowymi i nie zawierają informacji o przyszłej działalności przedsiębiorstwa. Jednocześnie, jeśli w okresie bieżącym została podjęta decyzja odnośnie do generowania wartości dodanej, wartość zostanie podwyższona w wynikach EVA, a sytuacja ta zostanie zidentyfikowana w okresie wygenerowania wartości. Konsekwentnie, już w bieżącym okresie, pozytywne efekty forsite'u zostaną zaobserwowane w zmianie poziomu EVA. Ponadto, według rezultatów badań T. Słońskiego, w przeciwieństwie do klasycznego wyniku ekonomicznego, wskaźnik EVA nie wiąże kwoty zainwestowanego kapitału z przychodem z tego kapitału. (abstrakt oryginalny)
EN
Potential problems with measuring company's results according to EVA are usually determined by accepted methodology and stem from the fact that both Economic Value Added and accountancy records are periodical measures and thus they do not contain information on a company future activity. At the same time, if in a current period a decision has been made to generate added value, the value will be starget for the result of Economic Value Added and the issue will be identified in the period the value was generated. Consequently, already in a current period, the positive effect of forsite will be seen in the change of Economic Value Added's level. Moreover, as T. Słoński acknowledges, unlike classical economic profit, the EVA quantificator does not connect the amount of invested capital with the yield from such capital. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
419--432
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Babiak M., 2009, Aspekty filozoficzne przy nakreślaniu strategii współpracy transgranicznej, PSW Jasło.
 • Bojar E. (red.), 2007, Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Bobk В., 2007, Проблемы EKOHOMIUHOI Кибернетики, Lviv University, Ser. Econ, vol. 16.
 • Brigham E.F., Ehrhardt C.M., 2005, Financial Management: Theory and Practice, 11<sup>th</sup> Edition, South-Western.
 • Duliniec A., 2006, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • French K.R., 2002, Testing Tradeoff and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt, "Review of Financial Studies", 15.
 • French K.R., 2002, The Equity Premium, "Journal of Finance", 57.
 • French K.R., 2004, New List: Fundamentals and Survival Rates, "Journal of Financial Economics", 72, pp. 229-269.
 • French K.R., 2004, The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence, "Journal of Economic Perspective", 18.
 • French K.R., 2005, Financing Decisions: Who Issues Stock?, "Journal of Financial Economics", 76. June 2005.
 • Gerzema J., Lebar E., 2008, The Brand Bubble: The Looming Crisis in Brand Value and How to Avoid It. Wiley & Sons.
 • Griffin J.M., 2009, Are the Fama and French Factors Global or Country-Specific? University of Texas at Austin - Department of Finance.
 • Hučka M., Mikoláš Z., Ludvík L., 2009, Vliv investic a transformace regionu nauniverzity. In: podnikanie a konkurencieschopnosf firiem Bratislava, 2009.
 • Isberg S.C., 2009, Understanding Customer Derivative Risk: A Case Analysis. Credit & Financial Management Review.
 • Janik W., 2008, The Role of Small Enterprises in Poland's Economic Development, Romanian Journal of Regional Science, "The Journal of the Romanian Regional Science Association", vol. 2, no 1.
 • Kamela-Sowińska A., 2007, Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 • Kislingerová E., Aktuálni situace v podnikové sféře. In: podnikanie a konkurencieschopnost' firiem Bratislava.
 • Landsman W.R., Peasnell K.V. Shakespeare C., 2008, Are asset securitizations sales or loans?, "Accounting Review", vol. 83(5).
 • Landsman W.R, Peasnell K.V., Pope P.F., Yeh S., 2006, Which approach to accounting for employee stock options best reflects market pricing?, "Review of Accounting Studies", vol. 11(2-3).
 • O'Hanlon J.F., Peasnell K.V, 2004, Residual income and EVA, in The Blackwell Encyclopaedia of Management (eds.) Argyris C., Cooper C.L., Starbuck W.H., Black-well, Oxford, pp 383-387, ISBN: 0-6312-3317-2.
 • Прийма С., Вовк P., 2006, Використання нечтког логлки у прогпозуванн1 цш [w:] Globalizacja a optymalizacja gospodarowania podmiotów ery cyfrowej (wybrane problemy i aspekty), Koszyce-Lwów-Łuck-Rzeszów.
 • Panchyshyn S.M., 2005, Makroekonomika, Kijów.
 • Peasnell K.V., Pope P.F., Young S.E., 2006, Do outside directors limit earnings management?, "Corporate Finance Review", vol. 10(5).
 • Peasnell K.V., Pope P.F., Yeh S., 2006, Which approach to accounting for employee stock options best reflects market pricing?, "Review of Accounting Studies", vol. 11(2-3).
 • Plevný M., Žižka M., 2005, Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování, 1. vyd. Plzen: Západočeská univerzita. ISBN 80-7043-435-X
 • Skotny P., 2009, Teorie i koncepcji trans granicznej oraz euroregionalnej współpracy [w:] Przedsiebirstwo i region: monografija, red. R. Fedan, M. Smoleń, Rzeszów, s. 237-241.
 • Skotny P., 2009, Perspektywa rozwoju klasterów logistycznych na Ukrainie [w:] Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, red. M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata, Częstochowa, s. 233-242.
 • Štverková H., 2004, Analýza současného stavu a návrh rozvoje společnosti. Diplomová práce. Ostrava: Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 67 s.
 • Štverková H., 2005, Strategie a konkurenceschopnost malých a střednich podniků, in: Sbornik abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Mezinárodni Bat'ova doktorandská konference, Zlín. ISBN 80-7318-257-2.
 • Štverková H., 2005, Rozvoj podnikáni malých a strednich firem v Ceské republice, in: Sbornik přispĕvků ze VII. ročniku mezinárodni konference "Mekon 2005", Ostrava: Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňska - Technická universita Ostrava.
 • Štverková H., 2006, Zákon o registračnich pokladnách. In: Sbornik přispévků ze VIII. ročniku mezinárodni konference "Mekon 2006", Ostrava: Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava.
 • Tej J., 2007, Sprava a manazment. Presov.
 • www.BAV.pl
 • www.thebrandbubble.com/
 • Žižka M., 2006, Ekonomika a řizeni podniku. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Žižka M., 2003, Vybrané statĕ z operačniho výzkumu. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci.
 • Zmeškal Z., 2008, The application of the American real flexible switch options methodology - a generalised approach. Finance a úvr - Czech Journal of Economics and Finance, vol. 58, Issue: 5-6, pp. 261-275.
 • Zmeškal Z., 2005, Value at Risk Methodology of International Index Portfolio Soft Condition. International Review of Financial Analysis, no 14.
 • Zmeškal Z., 2002, Company Financial Multiple Attribute Evaluation under Vagueness Conditions. MOPGP, pp. 421-432, In. Multiple Objective and Goal Programming - Recent Developments, eds. T. Trzaskalik, J. Michnik, Springer-Verlag.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.