PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 | 102--106
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody skalowania do oceny smaku pochodnych angustyfoliny

Warianty tytułu
Use of Scaling Method in Investigating the Bitter Taste of Angustyfoline Derivatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena wybranych alkaloidów za pomocą zmysłu smaku zastosowanego jako aparatu pomiarowego, przy zachowaniu odpowiednich warunków oceny i wymagań dotyczących przeprowadzających ją osób oraz użyciu metod adekwatnych do zadania stawianego ocenie. W oparciu o zespół tzw. wybranych oceniających dokonano ocenę organoleptyczną wybranych alkaloidów pod względem intensywności smaku gorzkiego. Do badań użyto różne alkaloidy, o tym samym stężeniu ponadprogowym, które zostały odpowiednio ponumerowane i zakodowane. Zadaniem oceniających było umieszczenie badanych próbek według wzrastającego stopnia gorzkości. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na ocenę stopnia gorzkości badanych alkaloidów i pozwoliły na użycie ich do dalszych badań nad chemorecepcją smaku gorzkiego i kształtowaniem matrycy molekularnej receptora smaku gorzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The study was aimed to assess selected alkaloids by means of taste senses applied as measurement means, with observance of appropriate conditions of assessment and requirements, concerning the persons conducting it and use of methods adequate to the task determined in the assessment. On the basis of team of persons („chosen assessing persons”), the organoleptic assessment of selected alkaloids was conducted with respect to intensity of bitter taste. Various alkaloids were used for tests, of the same concentration over the threshold level, which were appropriately numbered and coded. The task of selected persons was to place examined samples in accordance with the increasing degree of bitterness. The obtained results of assessment presented initially, which alkaloids among those selected distinguished themselves with intensity of bitter taste and allowed to use them to further tests on chemoreception of bitter taste and shaping of molecular matrix of the bitter taste receptor. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
102--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Jasiewicz В., Boczoń W. (2003) Alkaloidy bis-chinolizydynowe - struktura i właściwości [w:] Na pograniczu chemii i biologii. Red. H. Koroniak J. Barciszewski. Wydawnictwo Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 199-203.
 • [2] Skolik A. (2011) Smak w analizie sensorycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • [3] Skolik A. (2006) Use of methods of sensory analysis in investigating the bitter taste of selected alkaloids. III International Conference, Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge - Based Economy, Innovativeness in Product and service Quality, Development. Red. J. Żuchowski. Technical University of Radom, Radom, pp. 61-62.
 • [4] Skolik A. (2007) Use of scaling methods in investigating of the bitter taste. Current Trends In Commodity Science, 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, vol. II, pp. 999-1003.
 • [5] Skolik A. (2007) Selected sensory scaling methods in product Quality assurance system. III International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Faculty of Food Department of Animal Products Technology and Quality Management, Polish Society of Food Technologists, Wroclaw, pp. 384-385.
 • [6] PN-61/A-04020, Artykuły żywnościowe. Metody analizy sensorycznej. Wymagania ogólne.
 • [7] PN-ISO 8586-1 (1998), Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Cz. I. Wybrani oceniający.
 • [8] PN-ISO 8586-2 (1998), Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Cz. II Eksperci.
 • [9] PN-ISO 3972 (1998), Analiza sensoryczna. Metodologia, Metody sprawdzania wrażliwości sensorycznej.
 • [10] PN-ISO 8589 (1998), Analiza sensoryczna. Metodologia. Wytyczne ogólne.
 • [11] PN-ISO 6658 (1998), Analiza sensoryczna. Metodologia, Wytyczne ogólne.
 • [12] PN-ISO 4121(1998) Analiza sensoryczna.. Metodologia.. Ocena produktów żywnościowych metodą skalowania.
 • [13] PN - ISO 5492 (1997), Analiza sensoryczna. Terminologia.
 • [14] Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. (2009) Sensoryczne badanie żywności, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • [15] Pochodne angustyfoliny otrzymano w czystej postaci z Zakładu Alkaloidów, Wydziału Chemii UAM w Poznaniu.
 • [16] Chlorowodorek Chininy - produkcja Fluka.
 • [17] Skolik A., Jasiczak J., Kikut-Ligaj D. (2002) Shape of bitter receptors studied by computer modeling, Poznań 7th International Commodity Science Conference, pp. 640-645.
 • [18] Skolik A. (2003) The correlation between taste and the structure of sparteine and lupanine derivatives. Ann. Polish Chem. Soc., 1, 66-70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.