PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
10 (2011) | nr 1 | 119--137
Tytuł artykułu

Economic Sustainability of Agriculture - Conceptions and Indicators

Warianty tytułu
Ekonomicznie zrównoważone rolnictwo - koncepcje i wskaźniki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule zaprezentowano różne koncepcje zrównoważonego rolnictwa. Podjęto próbę zdefiniowania ekonomicznego zrównoważenia rolnictwa i dyskusję nad sposobami jego pomiaru. Wskazano na kryteria oceny i mierniki stosowane przez OECD i Komisję Europejską (KE). Zastosowano metodę analizy systemowej dla równoczesnego zbadania różnych przejawów zrównoważenia, tj. ekonomicznego, środowiskowego, społecznego i instytucjonalnego. Ostatni z wymienionych aspektów został włączony ze względu na rolę interwencji państwa w omawianym sektorze. Uznano, że możliwość uzyskiwania trwałego parytetu dochodowego jest przede wszystkim miarą ekonomicznego i społecznego zrównoważenia rolnictwa w gospodarce narodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents different concepts of sustainable agriculture. It aims to define an economic sustainability of agriculture and to discuss the possible ways of its assessment. It states criteria of measurement and parameters used by the OECD and the European Commission (EC). The method of system analysis has been applied to study simultaneously different issues of sustainability, i.e. economic, environmental, social and institutional. The very last aspect has been considered because of the role of governmental intervention in the sector. The conclusion is that the opportunity of gaining permanent income parity is, beyond all question, an indicator of an economic and social sustainability of agriculture in the national economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • A framework for indicators for the economic and social dimensions of sustainable agriculture and rural development. 2001. EC.
 • Baum R., 2003. Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLVIII.
 • Black J., 2008. Słownik ekonomii. PWN, Warszawa.
 • Conway G.R., Barbier E.B. 1990. After the green revolution: sustainable agriculture for development. Earthscan, London.
 • DEFRA, 2006. Sustainable Farming and Food Strategy: Forward Look, Department of Environment Food and Rural Affairs DEFRA.
 • Directions towards sustainable agriculture, COM (1999) 22. EC, Brussels.
 • Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. 1984. PWRiL, Warszawa.
 • European's Attitudes Towards The Issue Of Sustainable Consumption And Production. 2009. Analitical Report, Flash EB No 286, http://ec.europa.eu/environment /eussd/pdf/ FL256 analytical20report_final.pdf.
 • Florczak W., 2008. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wiadomości Statystyczne, 3.
 • Food, Agriculture, Conservation and Trade Act of 1990. Public Law 101-624, Title XVI, Subtitle A, Section 1619. [KF1692.A31 1990].
 • Idczak J., 2001. Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. WWSB, Poznań.
 • Income disparities in agriculture in the Community, 1985. Green Europe, 2.
 • Indicators for the integration of environmental concerns into the common agricultural policy, COM (2000) 20. EC, Brussels.
 • Indicators of sustainable development: guidelines and methodologies. 2001. United Nations Division for Sustainable Development (UN-DSD), New York.
 • Kuznets S., 1955. Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, Vol. 45, No. 1.
 • Leszczyńska M., 2007. Zmiany dochodów rolniczych gospodarstw domowych w świetle uwarunkowań społeczno-demograficznych. Wieś i Rolnictwo, 3.
 • Łuczka-Bakuła W., 2007. Rynek żywności ekologicznej. PWE, Warszawa.
 • National Agricultural Research, Extension, and Teaching Policy Act of 1977. Section 1404 (18). [7 U.S.C. 3103(18)]
 • OECD, 2000. Towards Sustainable Development. Indicators to Measure Progress. Proceedings of the OECD Rome Conference. OECD, Paris.
 • OECD, 2001. Polices to Enhance Sustainable Development, SG/SD(2001)5/FINAL, OECD, Paris.
 • OECD, 2008a. Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries. OECD, Paris.
 • Pearce D., Barbier E., Markandya A., 2000. Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World. Earthscan, London.
 • Sills D.L. (red.), 1968. International Encyclopaedia of the social sciences. CCM, INC., USA.
 • Sobczyk M., 2010. Statystyka opisowa. C.H. Beck, Warszawa.
 • Spangenberg J.H., 2005. Economic sustainability of the economy: concepts and indicators. International Journal of Sustainable Development, Vol. 8, No. 1/2.
 • Stiglitz J.E., 2001. Economic consequences of rising income inequality, [in:] Income Inequality: Issues and Policy Options. Books for Business, New York-Hong Kong.
 • The Place of Agriculture in Sustainable Development: The Way Forward on SARD. Committee on Agriculture (FAO), Sixteenth Session, Rome, March 2001.
 • Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, 2006. Tytuł II, Artykuł 33, Unia Europejska - wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 321 E/54 z 29 grudnia.
 • Wilkin J. (red.), 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Wiśniewska J., 2010. Polityka zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gospodarkach europejskich, [w:] Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom I. Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy. Jóźwik B., Zalewa P. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Wiśniewska J., 2009. Zrównoważone rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych i nowej ekonomii instytucjonalnej. RN SERiA, tom XI, zeszyt 2.
 • Woś A. (red.), 1998. Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Zegar J.S. (red.), 2005. Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ--PIB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.