PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 106--118
Tytuł artykułu

Solidarna odpowiedzialność wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego

Warianty tytułu
Joint Liability of Economic Operators with Regard to the Non Performance or Improper Performance of the Contract on Public Procurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie, w jakich okolicznościach w zamówieniach publicznych powstaje odpowiedzialność solidarna wykonawców zamówienia. Autorka omawia odpowiedzialność solidarną wykonawców wynikającą: ze złożenia jednej oferty przez kilku wykonawców (art. 141 p.z.p.), z zawarcia nienazwanej umowy przystąpienia do długu (dozwolona na podstawie zasady swobody umów z art. 3531 k.c.), z zawarcia umowy spółki cywilnej (art. 864 k.c.), z umowy o roboty budowlane w zakresie wynagrodzenia podwykonawców (art. 6471 §5 k.c.). Analizuje kwestię odpowiedzialności solidarnej wykonawców i podwykonawców w prawie polskim i austriackim. W świetle obowiązujących przepisów taki rodzaj odpowiedzialności jest niedopuszczalny, a §74 ust. 1 pkt 4 BVergG 2006 jest niezgodny z postanowieniami Dyrektywy 2004/18/WE. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to determine the situations in which there can be joint liability of economic operators on public procurement. The author describes practical consequences of joint liability in the following cases: one tender submitted by some tenderers (Art. 141 with Art. 23 Polish Public Procurement Act), in nominate contract of the accession to a debt (freedom of contract principle − Art. 3531 Civil Code), civil law partnership (Art. 864 Civil Code), public works contract for building works with regard to the payment to subcontractors (Art. 6471 §5 Civil Code). The author reveals questions connected with joint liability of an economic operator and subcontractors in Polish and Austrian Law. In the light of Polish provisions in force this liability is impermissible, and §74.1.4 BVergG 2006 (Austrian Public Procurment Act) is not compliant with Directive 2004/18/EC.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • J. Baehr, Komentarz do art.23, 141 i 144 p.z.p., [w:] T. Czajkowski (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Brzozowski A., Komentarz do art. 6471 k.c., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450-1088, t. II, Warszawa 2005.
 • Brzozowski A., Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (generalnego wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w świetle art. 6471 k.c., [w:] M. Pyziak-Szaf¬nicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004.
 • Czajkowski T. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Dzierżanowski W., Komentarz do art. 82 p.z.p., [w:] T. Czajkowski (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Kalina-Nowaczyk M., Granice wyjątkowych zmian podmiotowych w umowach o zamówienie publiczne, „Prawo Zamówień Publicznych” 2008, nr 4.
 • Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz i akty wykonawcze, Warszawa 2005.
 • Strzępka J., Umowa o roboty budowlane, [w:] J. Rajski (red.), System prawa prywatnego, t. VII, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, Warszawa 2004.
 • Szostak R., Glosa do wyroku SN z dn. 13.01.2004, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, nr 2.
 • Szostak R., O potrzebie uchylenia art. 6471 k.c., „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197951

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.