PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 176--192
Tytuł artykułu

Ukryta reklama i jej skutki na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy

Warianty tytułu
Hidden Advertising and its Results Against an Act of Unfair Competition in the Aspect of Civil and Legal Liability of an Entrepreneur
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł obejmuje zagadnienia dotyczące ukrytej reklamy kwalifikowanej w kategorii czynu nieuczciwej konkurencji. W pierwszej części przeprowadzono analizę pojęcia reklamy w aspekcie reklamy ukrytej oraz w zwięzły sposób scharakteryzowano jej poszczególne rodzaje, w postaci reklamy w tekstach odredakcyjnych, reklamy w książkach i ekspertyzach naukowych, product placement oraz reklamy subliminalnej. W odniesieniu do product placement zwrócono uwagę na zapisy nowej dyrektywy z 2007 r., która w znacznym stopniu poszerza możliwości stosowania tego rodzaju reklamy, dając państwom członkowskim większe niż dotychczas możliwości wprowadzenia w wewnętrznych regulacjach zapisów dotyczących lokowania produktu. Część druga artykułu została poświęcona cywilnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu czynów ukrytej reklamy i ich następstw. Wskazano, że pojawiające się trudności interpretacyjne oraz konieczność poszukiwania zakresu, rodzaju i skutków działań kwalifikowanych w kategorii ukrytej reklamy jednoznacznie wskazują, iż aby kwalifikacja działania przedsiębiorcy mogła być skutecznie oceniana w kategorii jego cywilnoprawnej odpowiedzialności, pożądany wydaje się postulat uporządkowania i ujednolicenia zakresów pojęciowych czynów ukrytej reklamy oraz wyraźne wskazanie ich rodzajów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article includes the issues of hidden advertising understood in terms of an act of unfair competition. The first part analyzes the concept of advertising in terms of hidden advertising and briefly characterizes its different types in the form of advertising in editorial texts, advertising in books and scientific expertises, product placement as well as subliminal advertising. With regard to the product placement, the attention is drawn to the text of the new directive of 2007, which significantly broadens the opportunities of this kind of advertising by giving the Member States more possibilities than before to introduce text concerning product placement in internal regulations. The second part of the article is dedicated to civil and legal liability of the entrepreneur, arising from actions of hidden advertising and the consequences of such activities. It has been proven that the rising problems of interpretation and the need to search for the scope, nature and consequences of activities classified in the category of hidden advertising clearly demonstrate that the postulate of order and unifying the conceptual range of acts of hidden advertising as well as clear indication of their type seem to be highly required in order to assess effectively the categorization of the acts of the entrepreneur in terms of his/her civil and legal liability. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków 1995.
 • Barciński M., Reklama subliminalna, praca dyplomowa, www.barcinski.net.
 • Fronc R., Roszczenie o zaniechanie działań stanowiących nieuczciwą konkurencję, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995, z. 12.
 • Graczyk S. (red.), Telewizja bez granic, „Biuletyn Konsumencki” 2007, nr 2.
 • Kasprzyk R., Glosa do uchwały SN z dnia 23 lutego 1995 r., III CZP 12/95, „Palestra” 1995, nr 9-10.
 • Kępiński M., Glosa do wyroku SN z dnia 13 listopada 1997 r., I CKN 710/97, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1998, nr 7-8.
 • Kler B., Mały klocek wielki spór, „Glosa” 2005, nr 2.
 • Knypl T.M., Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, z. 8.
 • Kołodziej A., Glosa do wyroku SN z 11 października 2001 r., II CNK578/99, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 7-8.
 • Namysłowska M., Sztobryn K., Seans filmowy czy reklamowy, „Rzeczpospolita” 15 lutego 2008.
 • Nowakowski C.J., Interes publiczny, interes przedsiębiorcy, „Puls biznesu”, dodatek „Prawo dla menedżera” 14 czerwca 2006.
 • Nowińska E., Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno-prawne, Kraków 2002.
 • Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2001.
 • Olszewski J., Kilka uwag o postępowaniu w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, nr 8.
 • Opitek P., Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, Kraków 2004.
 • Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Pyzioł W., Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia), „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 10.
 • Sagan R., Skubisz R., Prawo reklamy, Warszawa 1996.
 • Skubisz R., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz (red. J. Szwaja), Warszawa 2000.
 • Stefanowicz K., Ukryta reklama. Wybrane zagadnienia prawne, [w:] J. Olędzki (red.), Media, reklama i public relations w Polsce, Warszawa 2005.
 • Szanciło T., Glosa do wyroku SN z dnia 26 marca 2002 r., III CKN 777/00, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 11.
 • Szczepanowska-Kozłowska K., Glosa do wyroku SN z dnia 26 stycznia 2006 r., II CK 378/05, „Glosa” 2007, nr 2.
 • Szwaja J. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2000.
 • Walasik M., Glosa krytyczna do wyroku SN z dnia 14 stycznia 1997 r., I CKN 52/96, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 6.
 • Wiszniewska I., Polskie prawo reklamy, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.