PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 228--240
Tytuł artykułu

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy budowlanemu

Warianty tytułu
Scope of Liability for Remuneration Payment to a Building Subcontractor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł obejmuje rozważenia na temat zakresu przedmiotowego odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy budowlanemu. Autor ustala w nim, że odpowiedzialność taka występuje jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcy należnego mu na podstawie umowy o roboty budowlane, i tylko za roboty rzeczywiście przez niego wykonane. Omawiana odpowiedzialność obejmuje całe wynagrodzenie należne podwykonawcy bez względu na to, jaka jego część została skalkulowana jako należność za nakład pracy, a jaka – za nakłady o charakterze rzeczowym. Nie obejmuje zaś świadczeń o charakterze odszkodowawczym związanych nienależytym wykonaniem obowiązków umownych przez bezpośredniego kontrahenta podwykonawcy. Regres odpowiedzialnego gwarancyjnie płatnika obejmuje przy tym całość spełnionego świadczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article includes reflections on the subjective scope of liability for payment of due remuneration to a building subcontractor. The author shows that such a liability occurs only in relation to due remuneration to the subcontractor on the basis of a contract for construction works and only for works actually performed. This liability includes total due remuneration to the subcontractor regardless of the fact which part of remuneration has been calculated as work expenditures and which as expenditures of a material character. The remuneration does not include compensations related to misperformance of the obligations, set out in the contract by subcontractor’s direct contractor. The right of recourse of a payer liable by guarantee covers full amount of the accomplished payment. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Białończyk W., Z problematyki umów o podwykonawstwo robót budowlanych, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 4.
 • Brzozowski A., Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (generalnego wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w świetle art. 6471 k.c., [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004.
 • Drapała P., Umowa o roboty budowlane, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 8.
 • Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I i II, Warszawa 2004.
 • Gołaczyński J., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2004.
 • Gutowski M., Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 6471 k.c.), „Państwo i Prawo” 2008, nr 2.
 • Kostecki B., Uwagi na temat wykładni art. 6471 k.c., „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 7.
 • Ogiegło L., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2005.
 • Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2005.
 • Popiołek W., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2005.
 • Stecki L., Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych, Poznań 1970.
 • Strzępka J.A., Zielińska E., Umowa o roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie cywilnym – odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 21.
 • Szafarz P., Zrzutka na podwykonawcę, „Rzeczpospolita” 11 lutego 2003 r.
 • Szostak R., O potrzebie uchylenia art. 6471 k.c., „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 6.
 • Zagrobelny K., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.