PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 241--257
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku znajdujące się w części stanowiącej nieruchomość wspólną

Autorzy
Warianty tytułu
Liability of Entrepreneur for Defects of Building Construction Revealed in a Common Part of the Building under the Statutory Warranty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest odpowiedzialność podmiotu, który zawodowo buduje budynki mieszkalne w celu wyodrębnienia i sprzedaży praw do poszczególnych lokali. W prezentowanym obszarze szczegółowej analizie została poddana zwłaszcza problematyka związana z odpowiedzialnością za wady fizyczne powstałe w częściach wspólnych nieruchomości. Kluczowy problem dotyczy wskazanie podmiotów uprawnionych do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi oraz określenia zakresu przedmiotowego tych roszczeń. Główna część opracowania została poprzedzona uwagami dotyczącym specyfiki konstrukcji prawnej obejmującej odrębną własność lokalu i związanego z nim udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz statusu prawnego wspólnoty mieszkaniowej. Przedstawienie zarysu tych instytucji ma służyć uzasadnieniu tezy zaprezentowanej w ostatniej części artykułu. Kanwą rozważań był prezentowany w literaturze pogląd, iż właściciel lokalu posiada jedno prawo podmiotowe obejmujące udział w nieruchomości wspólnej. Jednakże to prawo może być wykonywane wyłącznie tylko w stosunku do lokalu, natomiast ulega modyfikacjom w stosunku do nieruchomości wspólnej. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do zbiegu partykularnych interesów z interesem ogółu, należy jako nadrzędny uznać interes wspólny. Z ostatniej części opracowania płynie konkluzja, iż wspólnota mieszkaniowa, jako podmiot zarządzający, posiada ustawowe umocowanie do dochodzenia roszczeń wynikających z rękojmi oraz roszczeń odszkodowawczych będących następstwem ich niewykonania przez przedsiębiorcę. Dotyczy to tych roszczeń z tytułu rękojmi, które z natury swej nie mają charakteru wyłącznego. Wzmacnia to bezpieczeństwo ogółu mieszkańców (jako wspólnoty) oraz ułatwia proces gospodarowania nieruchomością. Nie ma też podstaw do twierdzenia, że zagrożone są tym samym wyłączne prawa właściciela lokalu. Jak wykazano bowiem w toku prezentowanych rozważań, natura tych uprawnień nie pozwala wspólnocie na ich dochodzenie. Natomiast pozostałe uprawnienia, tzw. niewyłączne, mogą być efektywnie wykonywane jedynie przez wspólnotę mieszkaniową. (abstrakt oryginalny)
EN
The main scope of the research focuses on professional liability of entrepreneurs, arising from the sale contracts of apartments, for the defects of building construction. The matter having been deeply examined is liability for physical defects revealed in a common part of the building, especially a key issue which is the question of who is entitled to claim for indemnification in such cases and what the scope of these claims is. The first part of this article consists of introductory remarks referring to the nature of separate ownership of a flat and fractional share of co-ownership which covers a common part of a property. The common part is land and all parts of construction not intended for the exclusive use of owners. The second part deals with the characteristic features of an association which manages a com-mon property, especially its legal statutes, its scope of authorization for taking a legal action in reference to a common area. The arguments included in those passages are to help for the justification of the main thesis of this article. A key matter is that an owner has a right which consists of both separate ownership of a flat and fractional share of co-ownership as well, but he is entitled to enjoy his right under the statutory warranty exclusively only to a flat (an apartment). However, as to fractional share of co-ownership, he has to be restrained from using his right to sue for physical defects revealed in a common part of commonhold. A common interest shall be superior to particular interests of owners. The best guardian of a common interest is (above mentioned) the association of owners. It is established by virtue of law. For this reason the association of owners is entitled to claim for a compensation referring to damages revealed in a common part of a property e.g. building construction under the statutory warranty. The authorisation for such an action comes from the statutory law. Obviously the association is not eligible to sue all types of the claims. Because of their nature some of the claims may be exercised only individually by particular owners. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44-55 [1] Kodeksu cywilnego, Kraków 1997.
 • Bednarek M., Przemiany własności w Polsce, Warszawa 1994.
 • Bieniek G., Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, Warszawa 2006.
 • Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2006.
 • Brzozowski A., [w:] J. Pietrzykowski, Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Warszawa 2004.
 • Ciepła H., Czech B., Dąbrowski S., Domińczyk T., Pietrzykowski H., Strus Z., Sychowicz M., Wypiórkiewicz A., Kodeks cywilny z komentarzem, t. II, Warszawa 2005.
 • Cisek A., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Dąbrowski S., Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J. Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Dąbrowski S., [w:] H. Ciepła i in., Kodeks cywilny z komentarzem, t. II, Warszawa 2005.
 • Doliwa A., Powierniczy charakter uprawnień Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Studia Agraria Iuridica” 2000, nr 3.
 • Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Warszawa–Wrocław 1976.
 • Ignatowicz J., Komentarz do ustawy o własności lokali, Lublin 1995.
 • Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 1994.
 • Jezioro J., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeksu cywilny. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999.
 • Radwański Z., Społeczna funkcja, treść i charakter prawny odrębnej własności lokalu, „Studia Cywilistyczne” 1968, z. XI.
 • Radwański Z., Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2004.
 • Rudnicki S., Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Warszawa 2000.
 • Skąpski J., [w:] S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Warszawa–Wrocław 1976.
 • Żuławska C., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1977 r., III CZP 11/77, „Nowe Prawo” 1978, nr 5.
 • Żuławska C., [w:] G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.