PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 3 | nr 209 | 177--190
Tytuł artykułu

Wspieranie budowy kapitału społecznego sposobem zwiększania bezpieczeństwa

Warianty tytułu
Supporting of Social Capital Building as a Way of Safety Increase
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano zależności pomiędzy kapitałem społecznym a szeroko pojętym bezpieczeństwem. Kapitał społeczny, dzięki swej złożoności, w różnorodny sposób wpływa na poziom bezpieczeństwa, m.in. dzięki temu, że oznacza wyższy poziom zaufania, rozwinięte sieci powiązań, lepszy obieg informacji, redukuje koszty transakcyjne, koszty koniecznej kontroli, a wraz z tym ryzyko gospodarcze. Wraz ze wzrostem poziomu kapitału społecznego zazwyczaj maleje poziom przestępczości czy ryzyko moralnego hazardu. Kapitał społeczny wpływa na poziom bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, na poziom bezpieczeństwa socjalnego czy bezpieczeństwo publiczne. Wszystko to jest prawdziwe dla tzw. pozytywnego kapitału społecznego. Oddziaływanie negatywnego kapitału społecznego może przynosić skutki odwrotne. W artykule zaprezentowano także aktualne założenia polityki gospodarczej państwa odnośnie do procesów budowy kapitału społecznego w naszym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents relationships between social capital and safety. Social capital, due to its complexity, affects higher level of safety in various way. Among other things social capital denotes higher level of trust, more developed networks of interaction, better circulation of information as well as it reduces transaction costs, costs of necessary control and economic risk. The level of crime and the level of moral hazard usually decrease together with the increasing level of social capital,. Social capital influences security of economic circulation, the level of social security and collective security. This is true for positive social capital. The influence of negative social capital may give inverse results. Current establishment of Polish economic policy regarding creating social capital are presented in the article too. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
177--190
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, Nowy Jork 1986.
 • Buonanno P., Montolio D., Vanin P., Does Social Capital Reduce Crime? „Quaderni di ricerca del Dipartimento di Scienze Economiche Hyman P. Minsky” 2006, no. 5.
 • Chamlin M., Cochran J., Social altruism and crime. “Criminology” 1997, no. 35(2).
 • Coleman J., Foundations of Social Theory, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1990.
 • Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich, DzU L 205/21.
 • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE), DzU UE L 291/32, 21.10.2006.
 • Fukuyama F., Social capital, civil society and development, “Third World Quarterly” 2001, no. 1.
 • Fukuyama F., The Great Disruption. Human Nature and the Reconstitution of Social Order, Free Press 1999.
 • Fukuyama F., Wielki wstrząs, Bertelsmann Media, Warszawa 2000.
 • Gordon J., Jordan B., Social Capital and Child Welfare, “Children & Society” 1999, no. 13(4).
 • Kiersztyn A., Kapitał społeczny – ideologiczne konteksty pojęcia, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Knack S., Keefer P., Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation, “Quarterly Journal of Economics” 1997, no. 112(4).
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, Warszawa 2005.
 • Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 • Matysiak A., Reprodukcja kapitału społecznego w gospodarce, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Messner S., Baumer E., Rosenfeld R., Dimensions of social capital and rates of criminal homicide, “American Sociological Review” 2004, no. 69 (December).
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. nauk. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Polska smuta, Debata „Polityki”, rozmowa z prof. Januszem Czapińskim o kryzysie zaufania, nepotyzmie oraz dobrym i złym kapitale społecznym, „Polityka” 19 kwietnia 2009 r.
 • Portes A., Social Capital, Its Origins and Applications in Modern Sociology, “Annual Review of Sociology” 1998, t. 24.
 • Program Operacyjny – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, Warszawa 2008.
 • Rosenfeld R., Messner S., Baumer E., Social capital and homicide, “Social Forces” 2001, no. 80(1).
 • Rymsza A., Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Założenia i Filozofia, Zespół Doradców Strategicznych, Warszawa 2010.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, czerwiec 2010.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 • Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015, Warszawa 2008.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, Projekt z 14 grudnia 2010 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.
 • Theiss M., Operacjonalizacja kapitału społecznego w badaniach empirycznych, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej Państw Członkowskich i Wspólnoty (2005-2008), DzU L 205/28.
 • Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Założenia do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.