PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 3 | nr 209 | 113--130
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo uczestników przedsięwzięć zbiorowego inwestowania działających w Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Safety of Participants of Collective Investments of European Open Funds (UCITS)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zajęto się problemem bezpieczeństwa finansowego, w szczególności zaś bezpieczeństwa uczestników europejskich funduszy otwartych (UCITS). Uzasadnieniem podjęcia tego problemu jest coraz większe znaczenie funduszy UCITS na jednolitym rynku kapitałowym. W pierwszej kolejności omówiono ujęcie nowej ekonomii instytucjonalnej dotyczące roli oraz miejsca rynku i państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa w transakcjach między inwestorami i pośrednikami inwestycyjnymi. Następnie przedstawiono instytucje składające się na otoczenie instytucjonalne europejskiego rynku funduszy UCITS. Podkreślono zwłaszcza rolę ustawodawcy UE w tworzeniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa uczestników funduszy UCITS. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na podejście polskiego legislatora w zakresie budowania i utrwalania bezpieczeństwa posiadaczy jednostek uczestnictwa w kontekście jego wpływu na aktywność i konkurencyjność branży funduszy UCITS w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the problem of financial safety, particularly the safety of participants of European open funds (UCITS). This problem has been undertaken because of the increasing significance of open funds on the homogeneous capital market. First the concept of new institutional economy is discussed concerning the role and place of markets and states in the formation of safety in transactions between investors and investment intermediaries. Next institutions which make up institutional environment of the European funds market are presented. Particularly, the role of legislator in the creation and intensification of safety of participants of UCITS fund has been emphasized. Then the attention is paid to Polish legislator in range of constructing and consolidating the safety of holders of participation units in the context of its influence on the activity and competitiveness of open funds sector e (UCITS) in Poland. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
113--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aoki M., Toward a Comparative Institutional Analysis, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001.
 • Barro R.J., Rule of Law, Democracy and Economic Performance, [w:] Index of Economic Freedom, Heritage Foudation, Washington 2000.
 • Buchanan J.M., Tullock G., The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1997.
 • De Alessi L., Development of the Property Rights Approach, “Journal and Theoretical Economics” 1990, vol. 146.
 • Dyrektywa 85/611/EWG Rady Europy z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsięwzięć zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), DzUrz L nr 375/1985.
 • Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r., zmieniająca Dyrektywę 85/611/EWG, w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsięwzięć wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w celu uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów informacyjnych, DzUrz L nr 41/2002.
 • Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r., zmieniająca Dyrektywę 85/611/EWG, w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsięwzięć wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w odniesieniu do inwestycji UCITS, DzUrz L nr 41/2002.
 • Dyrektywa Komisji Europejskiej 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r. dotycząca wykonania Dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wygasania niektórych definicji, DzUrz L nr 79/2007.
 • Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1997.
 • Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
 • Furubotn E.G., Richter R., The New institutional economics: an assesment, [w:] The New Institutional Economics, Mohr Siebeck, Tubingen 1991.
 • Grygiel A., Buczek S., Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce – pierwsze starcie, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2008, nr 3.
 • Jevons W.S., Theory of Political Economy, Pelican Books, London 1970.
 • Klein P.G., New Institutional Economics, [w:] B. Bouckaert, G. DeGeest (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 • Markham J.W., The history of commodity futures trading and its regulation, Praeger, New York, 1986.
 • Materiały Komisji Nadzoru Finansowego. Polski rynek funduszy inwestycyjnych, Warszawa 2007.
 • Menard C., Shirley M.M., Introduction, [w:] M.M. Shirley (ed.), Haandbook of New Institutional Economics, Springer, Dordrecht 2005.
 • Miziołek T., Biała księga poprawi efektywność. Fundusze inwestycyjne w Europie, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2007, nr 2.
 • Miziołek T., Dekada ekspansji. Amerykański rynek funduszy inwestycyjnych w latach 90., „Nasz Rynek Kapitałowy” 2001, nr 9.
 • North D.C., Transaction Costs, Institutions and Economic History, [w:] E. G. Furubotn, R. Richter (eds.), The New Institutional Economics, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1984.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, University Press, Cambridge 1990.
 • North D.C., Economic Performance through Time, The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993 Prize Lecture, http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laure¬ates/1993/north-lecture.html.
 • North D.C., Five Propositions about Institutional Change, “Working Paper at IDEAS” 1993, http://ideas.repec.org./p/wpa/wuwpeh/9309001.htlm.
 • North D.C., Instytucje, ideologia i wyniki gospodarcze, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2007.
 • Olson M., The Logic of Colective Action, Public Goods and Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge 1965.
 • Olson M., The Rise and Decline of Nations, Yale University Press, New Haven 1982.
 • Olson M., Why Poor Economic Policies Must Promate Corruption: Lessons from the East for All Countries, [w:] M. Baldassarri, L. Paganetto, E.S. Phelps (eds.), Institutions and Economic Organization in the Advanced Economies, MacMillan Press, Houndmills 1998.
 • Orlik T., Perspektywy rozwoju funduszy inwestycyjnych w Europie, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2001, nr 9.
 • Parto S., Economic Activity and Institutions, “Journal of Economics Issues” 2005, no. 1.
 • Raport z działania funduszy inwestycyjnych, Izba Zarządzająca Funduszami i Aktywami, Warszawa 2007.
 • Williamson O.E., Market and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications, Free Press, New York 1975.
 • Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, Free Press, New York 1998.
 • Williamson O.E., The Institutions of Governance, “American Economic Review” 1999, no. 88(2).
 • Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, “Journal of Economic Literature” 2000, vol. 38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.