PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 3 | nr 209 | 221--236
Tytuł artykułu

Rola rzemiosła w rozwoju społecznym Wrocławia w latach 1945-1989

Warianty tytułu
The Role of Craft in the Social Development of Wrocław in the Years 1945-1989
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działania rzemiosła na rzecz rozwoju społecznego Wrocławia po II wojnie światowej i w okresie PRL są ściśle powiązane z jego funkcjami gospodarczymi. Bezpośrednio po wojnie rzemieślnicy brali udział w odbudowie miasta ze zniszczeń wojennych. Ponadto, zaopatrując rynek w dobra i usługi, których nie mógł dostarczyć sektor państwowy, mieli wpływ na poprawę warunków bytowych ludności. Najistotniejszą działalnością rzemiosła na rzecz rozwoju społecznego Wrocławia była oświata i związana z nią działalność wychowawcza. W artykule przedstawiono również działalność społeczną i socjalną rzemiosła. (abstrakt oryginalny)
EN
Craft activities for the social development of Wrocław after the war and the period of Polish People's Republic are closely related with craft's economic functions. Directly after the war craftsmen took part in the reconstruction of the city from war damages. Moreover, delivering goods and services to the market which the state sector could not deliver, the craft had the influence on the improvement of life conditions. Education and upbringing activities were the most essential craft's achievements for the social development of Wrocław. The paper also presents social and public activities of craftsmen. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
221--236
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Czyny społeczne w 1975 r., GUS, Warszawa 1977.
 • Dekret z dnia 22 października 1947 r. o wyjątkowym skróceniu czasu nauki (terminu) i pracy (praktyki) czeladniczej w przemysłach rzemieślniczych (DzU 1947, nr 65, poz. 380).
 • Drozd J., Rzemiosło na Dolnym Śląsku w latach 1945-1985, Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Wrocław 1988.
 • Gorywoda A., Z problematyki rozwoju rzemiosła na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1965, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1970.
 • Informator XXX-letniej działalności rzemiosła na Dolnym Śląsku, Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Wrocław 1975.
 • Iwaszkiewicz W., Przemiany rzemiosła w Polsce Ludowej w latach 1945-1960, Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Warszawa 1965.
 • Księga Jubileuszu XXX-lecia 1976-2000, Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Michalewska H., Działalność socjalna Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, [w:] Rzemiosło dolnośląskie w XXV-leciu PRL, Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Wrocław 1970.
 • Miczko T., Działalność szkoleniowa i kulturalno-oświatowa, [w:] Rzemiosło dolnośląskie w XXV-leciu PRL, Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Wrocław 1970.
 • Mizia J., Udział rzemiosła dolnośląskiego w pracach społeczno-politycznych, [w:] Rzemiosło dolnośląskie w XXV-leciu PRL, Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Wrocław 1970.
 • Pismo Cechu Rzemiosł Metalowych we Wrocławiu do Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 1967 r., Kronika Cechu Rzemiosł Metalowych we Wrocławiu, Księga pierwsza od 1946 r. do 1970 r., rok 1967.
 • Rocznik Statystyczny miasta Wrocławia 1972, Miejski Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 1972.
 • Rocznik Statystyczny województwa wrocławskiego 1983, Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 1983.
 • Rocznik Statystyczny miasta Wrocławia 1974, Miejski Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 1974.
 • Rocznik Statystyczny miasta Wrocławia 1986, Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 1986.
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 1 marca 1960 r. w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy (DzU 1960, nr 16, poz. 97).
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 12 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy (DzU 1962, nr 67, poz. 335).
 • Sprawozdanie Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu za rok 1945 i 1946, Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Wrocław 1947 (dokument udostępniony przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczeniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz wstępnym stażu pracy (DzU 1958, nr 45, poz. 226).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955 (DzU 1950, nr 37, poz. 344).
 • Zagórski Z., Drobnomieszczaństwo dolnośląskie. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1982.
 • Zagórski Z., Drobnomieszczaństwo wrocławskie, [w:] Z. Zagórski (red.), Struktura społeczna Wrocławia w 40-leciu Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.
 • Zagórski Z., Struktura społeczna Wrocławia w Polsce Ludowej, [w:] Z. Zagórski (red.), Struktura społeczna Wrocławia w 40-leciu Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.