PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 4 | nr 213 | 123--137
Tytuł artykułu

Organizacje pozarządowe jako forma minimalizacji ryzyka społecznego a kwestia finansowania z funduszy krajowych i unijnych

Warianty tytułu
Nonprofit Organizations as a Social Risk Minimization Model and the Issue of Financing from National and European Union Programmes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule zajęto się relacją między trzecim sektorem a kwestiami bezpieczeństwa społecznego, rozumianymi jako zbiór potrzeb koniecznych do zaspokojenia. W pierwszej kolejności omówiono wpływ organizacji pozarządowych na kształt systemu bezpieczeństwa społecznego w kontekście koncepcji zaspokajania potrzeb ludzkich za pośrednictwem dóbr ekonomicznych. Jednocześnie postawiono tezę głoszącą, iż sektor organizacji pozarządowych charakteryzuje się większą elastycznością niż sektor publiczny, co pozwala na jego szybsze dostosowanie do zgłaszanego zapotrzebowania związanego z bezpieczeństwem społecznym. Akceptacja tej tezy prowadzi do stwierdzenia zasadności dofinansowania organizacji pozarządowych (pożytku publicznego) o konkretnych celach (zadaniach), których efektywność jest mniejsza w sektorze publicznym. Ilustracją tej kwestii jest analiza form dofinansowania trzeciego sektora z funduszy krajowych oraz unijnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is an analysis of relation between nonprofit sector and social safety understood as a need which should be satisfied. The article starts with defining the influence of nonprofit organizations in the social safety system. The main thesis is that nonprofit sector is more dynamic and flexible than public sector especially in the area of needs which are reported by society. This thesis leads to a statement that it is justified for nonprofit sector to get donations to realize its goals. Basic research methodology used in the paper is the analysis of donations – national and European Union programmes. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
123--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
 • Boczoń J., Finansowanie sektora pozarządowego, [w:] M. Załuska, J. Boczoń (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998.
 • Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna – podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 • Lasocik Z., Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Fundusz Współpracy/Cooperation Fund, Warszawa 1994.
 • Mapa dotacji FIO – Dolny Śląsk, Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, http://fio.pozytek.gov.pl/maps/dolnośląskie (dostęp: 24.01.2011).
 • Maslow A.H., A Theory of Human Motivation, „Psychological Review” 1943, no. 50.
 • Milewski R., Kwiatkowski E. (red), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Niklewicz K., (Nie)doceniony „Kapitał ludzki”, GazetaPraca.pl 11 października 2010 r., http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90439,8493870,_Nie_doceniony__Kapital_ludzki_.html (dostęp: 24.01.2011).
 • Podpisane umowy, http://www.kapitalludzki.gov.pl/podpisane-umowy/priorytet-v/dzialanie-54/poddzialanie-542 (dostęp: 15.01.2011).
 • Program Kapitał Ludzki. Działania, Portal Funduszy Europejskich, http://www.efs.gov.pl/WstepDo-FunduszyEuropejskich/Strony/Dzialania.aspx (dostęp: 24.01.2011).
 • Program Kapitał Ludzki. O programie, Portal Funduszy Europejskich, http://www.efs.gov.pl/Wstep-DoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx (dostęp: 24.01.2011).
 • Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, Załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 238/2008 z dnia 4 listopada 2008 r.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa 2007.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa 2007.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa 2009.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa 2009.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa 2010.
 • Stan realizacji PO KL, http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3198 (dostęp: 14.01.2011).
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Toczyski W., Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] M. Załuska, J. Boczoń (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998.
 • Tyc W., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Wronkowska S., Zmierczak M (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 1997.
 • Wstępna informacja nt. wyników badania stowarzyszeń fundacji i innych organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r., Departament Badań Społecznych GUS, Warszawa 2010.
 • Załuska M., Prawne i organizacyjne ramy działania organizacji pozarządowych, [w:] M. Załuska, J. Boczoń (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998.
 • Załuska M., Boczoń J. (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.