PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 7 Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe | 91--102
Tytuł artykułu

Strategie zarządzania ryzykiem zmian kursu walutowego w działalności współczesnych przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Currency Risk Management Strategies in the Contemporary Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryzyko zmian kursu walutowego to zjawisko złożone i powszechnie występujące we współczesnej gospodarce, zwłaszcza w okresie kryzysu. Skuteczne zarządzanie ryzykiem kursowym oznacza znalezienie drogi prowadzącej do jego wyeliminowania lub zredukowania do akceptowanego poziomu. Wykorzystuje się w tym celu zarówno hedging wewnętrzny, jak również zewnętrzny. Działania osłonowe dla transakcji walutowych są uzasadnione tylko wtedy, gdy koszty zabezpieczenia nie przewyższają potencjalnych strat, jakie mogłyby powstać na skutek niekorzystnych zmian kursów walut w przyszłości. Użyteczność instrumentów zabezpieczających, ich zdolność eliminowania ryzyka walutowego nie przesądza o efektywności ich zastosowania. Jednak ryzyko kursowe jest wysokie i instrumenty zabezpieczające przed zmianami kursu walutowego powinny być stosowane. (abstrakt oryginalny)
EN
The risk of currency fluctuations is a complex phenomenon and commonly found in today's economy, especially during the crisis. Effective management of the foreign exchange means finding the road leading to the elimination or its reduction to acceptable levels. Used for this purpose both the internal hedging, as well as external one. Protective actions are justified only if the security costs do not exceed potential losses. Utility of derivatives and their ability to eliminate foreign exchange risk do not prejudge their effectiveness. However, foreign exchange risk is so high that the hedging against exchange rate changes should be applied. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Dziawgo D., Credit-rating, PWN, Warszawa 1998.
 • Holmes G., Sugden A., Interpreting Company Reporters&Accounts, Prenttice Hall, London 1999.
 • IMF, Survey, February 2001.
 • Kaczmarek T., Ryzyko w handlu międzynarodowym, ODDK, Gdańsk 2004.
 • Lutkowski K., Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 2007.
 • Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
 • Rączkowski S. (red), Rozliczenia międzynarodowe, red. S. Rączkowski, PWN, Warszawa 1977.
 • Shapiro A.C., Multinational Financial Management, Boston-London-Sydney-Toronto 1992.
 • Sławiński A., Funkcjonowanie giełd futures, "Bank" nr 11, 1993.
 • Szczepański R., Metody zabezpieczenia otwartej pozycji finansowej, [w:] Zabezpieczenie przedsiębiorstw przed ryzykiem kursu walutowego, red. Cieślak W., PROMOCJA, Poznań 1997.
 • Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 • Tymuła I., Rynek swapów finansowych, "Bankowe ABC", 2000.
 • Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1996.
 • http://waluty.onet.pl/ (z dn.05.11.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.