PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 7 Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe | 127--142
Tytuł artykułu

Program operacyjny innowacyjna gospodarka jako źródło finansowania nowoczesnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autorzy
Warianty tytułu
Operation Programme : Innovative Economy as a Financial Source of Modern Solution in Small and Middle Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Największym problemem małych i średnich przedsiębiorstw związanym z ich niewielką konkurencyjnością jest ograniczony dostęp do kapitału, umożliwiającego finansowanie najnowszej generacji rozwiązań i technologii. Realizowany w latach 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka umożliwia pozyskanie środków na badania, wdrażanie innowacji oraz inwestycje przyczyniające się do rozwoju gospodarki polskiej w oparciu o nowoczesne przedsiębiorstwa. Opracowanie przedstawia specyfikę działania i pozyskiwania funduszy przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek działających w województwie pomorskim. W sposób szczegółowy charakteryzuje osie priorytetowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz proces pozyskiwania z nich funduszy. Pokazuje on również, że wykorzystanie środków w stosunku do kwot przyznanych na realizacje działań oraz sum wynikających z przyjętych wniosków aplikacyjnych, jest wciąż niewielkie, a osiągnięcie założonych celów wymaga przyspieszenia działań i wprowadzania zmian zwiększających absorpcję środków. (abstrakt oryginalny)
EN
The biggest problem for small and middle companies, which are connected with little competitiveness, are restricted access to capital, which finances the state-of-the-art generation of solutions and technologies. The realization of Operation Programme Innovative Economy in 2007-2013 allows to support capital for resources, implication of innovation and invest which causes polish economic to develop with helping of modern companies. The article presents specificity of activities and getting funds by micro-, small and middle companies with especially consideration on companies working in pomorski province. In very detail method it is characteristic for uppermost axis of Operation Programme Innovative Economy and process of getting funds for it. It also shows that the exploit of funds in comparison with admitted funds on realization activities and sums which are in application proposals are still not too big. The achieve assumption goals needs summarily activities and leads changes which helps to absorb funds. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Dotacje na innowacje - Przewodnik po działaniach POIG realizowanych przez PARP, wyd. II, Warszawa, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2009.
 • Gędlek M., Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2008.
 • Lista najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów w pierwszych naborach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, publikacja dostępna na strome www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Łapiński J., Inwestycje i środki trwałe, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, red. Żołnierski A., Zadura-Lichota P., Warszawa, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2008.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, (PO IG 2007-2013), Warszawa, 1.10.2007.
 • Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (2009), Warszawa, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl
 • Sprawozdania okresowego z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2011 za I półrocze 2009 r., publikacja dostępna na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Stan realizacji PO IG na 31 marca 2010 r. (w zł), publikacja dostępna na stronie www.poig.gov.pl
 • Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, Warszawa 2007.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (UoSDG, 2004) Dz.U. z 2004 r. Nr 173 póz. 1807, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl
 • Wolański R., Nowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, (red.) Żołnierski A., Radom, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2009.
 • Żołnierski A., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Radom, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2009.
 • Żołnierski A., Zadura-Lichota P. (red), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Warszawa, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2008.
 • Żołnierski A., Znaczenie sektora MSP w Polsce, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, (red.) Żołnierski A., Radom, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2009.
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • www.ksu.gov.pl
 • www.poig.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.