PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 180 | 7--20
Tytuł artykułu

Stosunek młodych konsumentów europejskich do produktów ekologicznych w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Warianty tytułu
Attitude of Young European Consumers to Ecological Products for Creating Marketing Strategy on Foreign Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ekologia jest coraz bardziej powszechna w obecnym świecie, odgrywa coraz większą rolę w zachowaniach konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na ekologiczny charakter nabywanych produktów. Niniejszy artykuł prezentuje stosunek młodych konsumentów do produktów ekologicznych w świetle badań przeprowadzonych w ośmiu krajach europejskich (w Czechach, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Niemczech, Polsce, Portugalii, Wielkiej Brytanii). Pomimo przyjętych założeń o przywiązywaniu wagi do produktów ekologicznych przez badaną grupę otrzymane wyniki wskazują, że młodzi Europejczycy nie należą w większości do grupy ekokonsumentów zwracających szczególną uwagę na ekologiczność nabywanych produktów. Jednocześnie należy podkreślić, iż stosunek do produktów ekologicznych różni się znacznie pomiędzy badanymi grupami (na przykład Portugalia i Wielka Brytania). Ich zachowanie ma swoje implikacje w działaniach przedsiębiorstw na poszczególnych rynkach, które dotyczą między innymi promowania aspektów ekologicznych poszczególnych produktów, zwiększenia świadomości konsumentów dotyczącej "ekologiczności produktów" itp. Przedsiębiorstwa działające na różnych rynkach międzynarodowych winny ten czynnik włączyć do swoich strategii marketingowych i dostosowywać je w zależności od rynku i nastawienia konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Ecology is more and more popular in today's world, it plays a very important role in the behavior of consumers who pay much more attention to ecological character of the purchased products. This paper presents the attitude of young consumers to ecological products in the light of research which was conducted in eight European countries (Czech Republic, Spain, Finland, Germany, Poland, Portugal, Great Britain). Generalizing the results, it can be stated that young Europeans do not belong to the eco-consumers' group; in majority they do not pay much attention to ecological aspects of the purchased products. At the same time it should be underlined that the attitude to ecological products is different among the researched groups (eg. Portugal and Great Britain). Such behaviour implies the companies' activities on particular markets, eg. promotion of ecological aspects of products, increase of consumers' awareness concerning ecological products, etc. The companies should take into account these ecological determinants when preparing the marketing strategies and try to adapt them to differentiated markets and consumers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Antonides, G., van Raaij, W.F., 2003, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Blend, J.R., van Ravenswaay, E.O., 1999, Measuring Consumer Demand for Ecolabeled Apples, American Journal of Agricultural Economics, vol. 81, no. 5.
 • Chan, K., 1999, Market Segmentation of Green Consumer s in Hong Kong, Journal of International Consumer Marketing, vol. 12, no. 2.
 • Chan, K., Lau, L.B.Y., 2000, Antecedents of Green Purchases: a Survey in China, Journal of Consumer Marketing, vol. 17, no. 4.
 • Chase, D., Smith, T.K., 1992, Consumers Keen on Green but Marketers don't Deliver, Advertising Age, vol. 29, June.
 • Follows, S.B., Jobber, D., 1999, Environmentally Responsible Purchase Behavior: a Test of a Consumer Model, European Journal of Marketing, vol. 34, no. 5/6.
 • Fraj, E., Martinez, E., 2006, Environmental Values and Lifestyles as Determining Factors of Ecological Consumer Behaviour: an Empirical Analysis, Journal of Consumer Marketing, vol. 23, no. 3.
 • Klimczyk-Bryk, M., 1998, Wpływ trendów ekologicznych na zachowania konsumentów, w: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kollmuss, A., Agyeman, J., 2002, Mind the Gap: Why do People Act Environmentally and what Are the Barriers to Proenvironmental Behaviour? Environmental Educational Research, vol. 8, no. 3.
 • Kramer, M., Strobel, H., Buzek, L., 2005, Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, t. 3, C.H. Beck, Warszawa.
 • Laroche, M., Bergeron, J., Barbaro-Forleo, G., 2001, Targeting Consumers who Are Willing to Pay More for Environmentally Friendly Products, Journal of Consumer Marketing, vol. 18, no. 6.
 • Nimon, W., Beghin, J., 1999, Ecolabels and International Trade in the Textile and Apparel Market, American Journal of Agricultural Economics, vol. 81, no. 5.
 • Pondel, H., 2007, Wykorzystanie koncepcji euromarketingu w rynkowej walce o klienta, Zeszyty Naukowe Gnieźnieniskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium", Zarządzanie i Marketing, nr 1.
 • Reinhardt, L., 1999, Bringing the Environment Down to Earth, Harvard Business Review, vol. 78, July-August.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, Dz.U. L 181/1, 20.07.2007, s. 1-23.
 • Sandahl, D.M., Robertson, R., 1989, Social Determinants of Environmental Concern: Specification and Test of the Model, Environment and Behavior, vol. 21, no. 1.
 • Teils, M.F., Roe, B., Levy, A.S., 1999, Ecocertification: why It May not Be a Field of Dreams, American Journal of Agricultural Economics, vol. 81, no. 5.
 • Tiilikainen, A., Huddleston, P., 2000, Effect of Environmental Soundness on Consumers' Food Evaluation, and Willingness to Buy, Journal of International Food and Agribusiness Marketing, vol. 11, no. 2.
 • Tilikidou, A., Zotos, Y., 1999, Ecological Consumer Behaviour: Review and Suggestions for Future Research, Medit, no. 1.
 • Triandis, H.C., 1993, Collectivism and Individualism as Cultural Syndromes, Cross-cultural Research, vol. 27, no. 3.
 • Wessells, C.R., Johnston, R.J., Donath, H., 1999, Assessing Consumer Preference for Ecolabeled Seafood: the Influence of Species, Certifier, and Household Attributes, American Journal of Agricultural Economic, vol. 81, no. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.