PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 1 | 73--86
Tytuł artykułu

Tendencje zmian w konsumpcji pieczywa w Polsce

Warianty tytułu
Tendencies of Bread Consumption in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Następuje upodabnianie się wzorca konsumpcji pieczywa i produktów zbożowych między krajami o przeciętnym i niskim spożyciu, tj. krajami UE-15 i UE-12. Pomimo pewnego ujednolicenia konsumpcji, warunki na rynku piekarskim powodują występowanie różnic w spożyciu pieczywa między poszczególnymi krajami UE. Rynek pieczywa w Polsce jest rynkiem nasyconym, jego ogólne spożycie nie będzie rosło. Następują zmiany w ilości i strukturze spożywanego pieczywa. W najbliższych latach może nastąpić stabilizacja spożycia pieczywa pszennego i wzrost spożycia pieczywa żytniego kosztem pieczywa mieszanego. Cechą charakterystyczną popytu na pieczywo jest jego zróżnicowanie. Przejawia się ono w różnych płaszczyznach: regionalnej, miejsca zamieszkania, wielkości dochodu, typu biologicznego gospodarstw domowych czy przynależności do określonej grupy społeczno-ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The pattern of consumption of bread and cereal products in countries of average and low consumption that is in EU countries (15) and EU (12) is becoming similar. Despite a kind of the uniformity of consumption, conditions on the market of bread cause the appearance of differences in the consumption of bread among EU countries. The market of bread in Poland is saturated, the overall consumption will not increase. There are changes in the quality and the structure of consumed bread. In the coming years there may be a stabilization of consumption of wheat bread and the increase of consumption of rye bread at the expense of mixed bread. Diversity is a characteristic feature of the demand for bread. It is seen on different levels: regional, place of residence, income size, the biological type of households or membership in a particular socio-economic group. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • AIBI Market Reports, Country Reports 2003. AIBI Meeting of the Presidium, Luty 2004, Brussels.
 • Borowska A., 2002. Wzorce konsumpcji żywności w krajach UE w Polsce w latach 1990-2000. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 1-2, 67-75.
 • Kurzawa I., 2004. Ekonometryczna analiza kształtowania się wydatków na artykuły żywnościowe i ich spożycie w gospodarstwach domowych w Polsce. Rozprawa doktorska, AR Poznań.
 • Kurzawa I., Wysocki E, 2003. Preferencje konsumpcyjne żywności w układzie wojewódzkim.
 • Marek T., 1989. Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, PWN, Warszawa. Wiadomości Statystyczne 3, GUS i PTS, Warszawa.
 • Papuga J., 1999. Polscy piekarze walczą o miejsce na rynku. "Boss Rolnictwo" - raport.
 • Poczta W., Pawlak K., 2005. Typologia wzorców konsumpcji podstawowych artykułów żywnościowych w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk. SERiA, tom VII, zeszyt 8, 195-203.
 • Ranum P., Mustafarov R., Pena P.J, Abugalieva A., Margounov A., 2006. Wheat, Flour, and Bread in Central Asia. Cereal Food Word, July-August, vol. 51. No. 4, 166-172.
 • Rejman K, 2004. Rozwój europejskiego rynku żywności odzwierciedleniem trendów zachowań i preferencji żywieniowych konsumentów, [w:] Problemy rolnictwa światowego, tom IX, Wyd. SGGW, Warszawa, 347-356.
 • Stańko S., 1999. Prognozowanie w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Wysocki R, Lira J., 2005. Statystyka opisowa. AR Poznań.
 • Zeliaś A., 1997. Teoria prognozy. PWE, Warszawa.
 • Raporty Rynkowe, Rynek zbóż - stan i perspektywy (2000-2009). MRiGŻ, ARR, IERiGŻ.
 • Raporty Rynkowe, Popyt na żywność (2000-2009).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.