PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 31--34
Tytuł artykułu

Wpływ orientacji uczelni w kierunku społecznej odpowiedzialności na stan finansów instytucji szkolnictwa wyższego

Autorzy
Warianty tytułu
The Impact of Universities Orientation Towards Social Responsibility on the Financial Condition of Higher Education Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uczelnie, podobnie jak wszystkie inne organizacje, dążą do umocnienia swojej pozycji rynkowej. Zmieniająca się rzeczywistość, presja konkurencyjna, globalizacja, kryzys finansowy ostatnich lat, a także rosnące oczekiwania społeczne - wszystko to wymusza na instytucjach szkolnictwa wyższego podejmowanie ciągłych przeobrażeń oraz dążenie do dobrych relacji z interesariuszami. Sprzyja to nie tylko budowie marki uczelni i lepszemu osadzaniu instytucji w otoczeniu, ale podnosi także poziom zaufania, jakim obdarzane są szkoły wyższe. W artykule omówiona jest kwestia roli społecznej odpowiedzialności uczelni i jej wpływu na finanse instytucji. Wiele badań wskazuje na związek między społecznie odpowiedzialną działalnością a zdolnością do generowania zysku. Co więcej, podkreśla się pozytywną korelację między działalnością prospołeczną a poprawą osiąganych wyników finansowych. Oczywiście relacja między społeczną odpowiedzialnością a rynkiem finansowym zależy od alternatywnych źródeł pozyskania kapitału i od zasobności samej organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Universities like all other organizations want to strengthen its market position. The changing reality, competitive pressures, globalization, the financial crisis and rising public expectations - all that makes the institutions of higher education evolve and strive to develop good relations with stakeholders. It helps to build a strong university brand and to raise the level of confidence in the universities in the society. In the article there is disscused the problem of the role of the social responsibility of the university and its impact on the university's finances. Many studies have shown that socially responsible activities and the ability to generate income are related. What is more, there is a positive correlation between pro-social activities and improvement in financial performance. Of course, the relationship between social responsibility and financial market depends on different sources of gaining funds and the wealth of the organization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--34
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • ABC of the Main Instruments of Corporate Social Responsibility, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004, s. 48.
 • J. ADAMCZYK, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 76.
 • B. ANDERSON, Bringing Business Ethics to Life. Achieving Corporate Social Responsibility, ASQ Quality Press, Milwaukee 2004, s. 13.
 • J. BECKER-BLEASE, Koncepcja odpowiedzialności biznesu w finansach, w: N.C. SMITH, G. LENSSEN (red.), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Studio Emka, Warszawa 2009, s. 222-229.
 • L. BURKE, J.M. LOGSDON, How Corporate Social Responsibility Pays Off, in: A. CRANE, D. MATTEN, L.J. SPENCE (eds.), Corporate Social Responsibility. Readings and Cases in a Global Context, Routledge, London, New York 2008, s. 420-432.
 • J. CABY, J.P. CHOUSA, Voluntary Disclosure of Non-Financial Information and Corporate Social Responsibility, in: J. ALLOUCHE (ed.), Corporate Social Responsibility. Concepts, Accountability and Reporting, vol. 1, Palgrave Macmillan, Hampshire, New York 2006, s. 205-218.
 • P. CLARK, The Commercialisation of University Research and Economic Productivity, "Higher Education Management and Policy" 2007, vol. 19, no. 1, s. 133-144.
 • Edelman Trustbarometer 2011. Annual Global Opinion Leaders Study, http://www.edelman.com/trust/2011/uploads/Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Deck.pdf, ze źródła korzystano w dniu 2 marca 2011 r.
 • J. FILEK, Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów, w: W. GASPARSKI (red.), Uczciwość w świecie finansów, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 127-136.
 • S. FULLER, Universities and the Future of Knowledge Governance from the Standpoint of Social Epistemology,http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=35262&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html,ze zrodla korzystano 2 marca 2011 r.
 • A. GABOR, Lessons for Business Schools, "strategy+business" 2008, issue 50, s. 111-117.
 • W. GASPARSKI, A. LEWICKA-STRZAŁECKA, B. ROK, G. SZULCZEWSKI, Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia, w: W. GASPARSKI (red.), Uczciwość w świecie finansów, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 28-38.
 • M. GERYK, Strategie społecznej odpowiedzialności, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 6/2010, s. 3-11.
 • M. GERYK, Wpływ działalności uczelni na ksztaltowanie społecznie odpowiedzialnych postaw wśród absolwentów, w: J. DIETL, Z. SAPIJASZKA (red.), Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności?, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2008, s. 81-87.
 • J.D. MARGOLIS, J.P. WALSH, Misery Loves Companies: Whither Social Initiatives by Business?, "Harvard Business School Working Paper Series" 2001, no. 01-058, "Social Enterprise Series" no. 19.
 • K. MØLLER, T. ERDAL, Corporate Responsibility Towards Society: A Local Perspective, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2003, s. 45-51.
 • P. NIZIŃSKI, Społeczny wymiar: nowy atut marki, "Harvard Business Review Polska" 2011, marzec, s. sl-s4.
 • F. PERRINI, S. POGUTZ, A. TENCATI, Developing Corporate Social Responsibility. A European Perspective, Elgar, Cheltenham, Northampton 2006, s. 79.
 • A. RUDZEWICZ, E. ZAWITOWSKA, Zaufanie w zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 7/2010, s. 60-66.
 • B.M. RUF, K. MURALIDHAR, K. PAUL, The Development of a Systematic, Aggregate Measure of Corporate Social Performance, "Journal of Management" 1998, no. 24, s. 119-133.
 • A.G. SCHERER, M. SMID, The Downward Spiral and The US Model Business Principles. Why MNEs Should Take Responsibility for the Improvement of World-Wide Social and Environmental Conditions, in: A. CRANE, D. MATTEN, L.J. SPENCE (eds.), Corporate Social Responsibility. Readings and Cases in a Global Context, Routledge, London, New York 2008, s. 474-495.
 • P. TARKA, Wyznaczniki efektywności działalności gospodarczej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 6/2010, s. 12-19.
 • C.C. VERSCHOOR, A Study of the Link Between a Corporation's Financial Performance and Its Commitment to Ethics, "Journal of Business Ethics" 1998, October, s. 1509.
 • A. WALECKA, Rola restrukturyzacji w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" nr 99, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010, s. 231-240.
 • E. WALIŃSKA, A. LEFIK-SZCZEPAŃSKA, Budżetowanie zadaniowe w wyższych szkołach publicznych, "Przegląd Organizacji" nr 1/2011, s. 24-28.
 • J. WOŹNICKI, Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2007, s. 20-21.
 • M. ZEMIGAŁA, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 253.
 • www.globalreporting.org/home, ze źródła korzystano 27 lutego 2011 r.
 • http://www.goodbrand.com/pl/insight.html, ze źródła korzystano 2 marca 2011 r.
 • http://www.socialinvest.org/resources/sriguide/srifacts.cfm, ze zrodla korzystano 2 marca 2011 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.