PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 201 | 230
Tytuł artykułu

Naukowa legitymizacja obszaru systemów informacyjnych zarządzania

Warianty tytułu
The Scientific Legitimacy of the Information Systems Domain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inspiracją do napisania pracy stała się tocząca się od ponad 20 lat dyskusja dotycząca spójności obszaru tematycznego oraz znaczenia SIZ dla teorii i praktyki gospodarczej. Dyskusja ta ma charakter wieloaspektowy, jednak w istocie ogranicza się do dwóch zasadniczych zagadnień. Pierwszym jest określenie istoty i roli, jaka pełni pojęcie teorii w SIZ, które jako obszar nauk stosowanych SA przede wszystkim powołane do rozwiązywania problemów praktyki. Drugie związane jest z określeniem spójnego i niezmiennego rdzenia tematycznego SIZ, które jako obszar w bardzo dużym stopniu uzależniony od zmian technologicznych charakteryzuje się zmiennością szczegółowej tematyki badawczej. W rozdziale pierwszym dokonano krótkiej charakterystyki obszaru SIZ w ujęciu społeczno-technicznym oraz wskazano, że SIZ charakteryzują się dużym stopniem wewnętrznego zróżnicowania. Rozdział drugi poświęcono prezentacji podstawowych zagadnień należących do obszarów metodologicznych stanowiących bazę do skonstruowania szczegółowych metod badawczych służących realizacji celów pracy. Struktura rozdziału trzeciego odpowiada podstawowym etapom metodyki EAT, tj. pozyskaniu, ujednoliceniu, transformacji i analizie. Rozdział czwarty stanowi opis realizacji zdefiniowanych zadań badawczych, takich jak: identyfikacja i systematyka podstawowych teorii stosowanych w SIZ, określenie kierunków związanych i łączeniem teorii pochodzących z dziedzin pokrewnych w celu wyjaśniania zjawisk zachodzących na gruncie SIZ, określenie trendów dotyczących szczegółowej tematyki badawczej, jak również wpływu zmian szczegółowej tematyki badawczej na zachowanie spójnego rdzenia tematycznego SIZ. (fragment tekstu)
EN
The main aim of the book is to identify the status and growth of IS in the period 1977-2006, with reference to theoretical aspects of this area of knowledge. The work was inspired by discussion of the significance of IS for practice in the IS community over the past 20 years and is called by some IS scholars 'anxiety discourse'. Although this discourse is multifaceted, it is limited to two main issues. The first is to define the essence and role of theory in IS, which as an area of applied science, should solve the problems addressed by the practice. The second is to identify the thematic core of IS, which due to the constantly changing technological environment is characterised by significant variations in specific research themes over a given period of time. The book also has a pragmatic dimension. It allows readers to familiarise themselves with research trends that arose between 1977 and 2006 and couple them with the most frequently used research approaches and specific theories. Such knowledge may be useful when designing research in both theoretical and practical dimensions where a wide range of IS issues come into play. The aim of the book has determined its four-chapter structure. The first chapter briefly examines the characteristics of IS from a socio-technical perspective. The second chapter presents methodological issues from bibliometrics, text mining and information retrieval, three disciplines used as the foundation for constructing specific research methods. The structure of the third chapter is related to the main phases of text mining methodology: retrieval, standardisation, transformation and analysis. Using the empirical material and specific research tools described in the third chapter, the fourth chapter describes in detail how the research was performed and the questions answered. In the conclusion, the research results are presented and explained from the perspective of the conceptual interdisciplinary model of IS. The research seeks to determine the extent to which the field of IS may be treated as scientifically legitimate. (fragment of text)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Abramowicz W. [2008], Filtrowanie informacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Ackoff R.L. [1967], Management Misinformation Systems, Management Science, Vol. 14, No. 4.
 • Adamczewski P. [2003], Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa.
 • Agarwal R., Lucas, Jr., H.C. [2005], The Information Systems Identity Crisis: Focusing on High-Visibility and High-Impact Research, MIS Quarterly, Vol. 29, No. 3.
 • Alavi M., Carlson P. [1992], A Review of MIS Research and Disciplinary Development, Journal of Management Information Systems, Vol. 8, No. 4.
 • Aldrich H.E. [1999], Organizations Evolving, Sage Publications, Thousand Oaks, CA. Aldrich H.E., Fiol CM. [1994], Fools Rush in? The Institutional Context of Industry Creation, Academy of Management Review, Vol. 19. No. 4.
 • Althouse B.M., West J.D., Bergstrom C.T. [2009], Differences in Impact Factor Across Fields and Over Time, Journal of The American Society for Information Science and Technology, Vol. 60, No. 1.
 • Amir A. et al. [2005], Maximal Association Rules: A Tool for Mining Associations in Text, Journal of Intelligent Information Systems, Vol. 25, No. 3.
 • Antonie M.L., Zaïane O.R. [2002], Text Document Categorization by Term Association, Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'02), http://www.cs.ualberta.ca/~zaiane/postscript/icdm02-l.pdf.
 • Arazy O., Woo C. [2007], Enhancing Information Retrieval Through Statistical Natural Language Processing: A Study of Collocation Indexing, MIS Quarterly, Vol. 31, No. 3.
 • Argamon S. et al. [2007], Stylistic Text Classification Using Functional Lexical Features, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 58, No. 6.
 • Ashby W.R. [1957], An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall Ltd., London.
 • Auksztol J. [2008], Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Bader B.W., Chew P.A. [2010], Algebraic Techniques for Multilingual Document Clustering [in:] Text Mining, Application and Theory, eds. M.W. Berry, J. Kogan, John Willey & Sons, Chichester.
 • Banville C, Landry M. [1989], Can the Field of MIS be Disciplined?, Communications of the ACM, Vol. 32, No. 1.
 • Barki H., Rivard S., Talbot J. [1988], An Information Systems Keyword Classification Scheme, MIS Quarterly, Vol. 12, No. 3.
 • Barki H., Rivard S., Talbot J. [1993], A Keyword Classification Scheme for IS Research Literature: An Update, MIS Quarterly, Vol. 17, No. 2.
 • Baroudi J.J., Orlikowski W.J. [1989], The Problem of Statistical Power in MIS Research, MIS Quarterly, Vol. 13, No. 1.
 • Basden A. [2002], The Critical Theory of Herman Dooyeweerd?, Journal of Information Technology, Vol. 17, No. 4.
 • Baskerville R.L., Mayers M.D. [2002], Information Systems as a Reference Discipline, MIS Quarterly, Vol. 26, No. 1.
 • Baskerville R.L., Wood-Harper AT. [1996], A Critical Perspective on Action Research as a Method for Information Systems Research, Journal of Information Technology, Vol. 11, No. 3.
 • Bayer A.E., Smart J.C., McLaughlin G.W. [1990], Mapping Intellectual Structure of a Scientific Subfield through Author Cocitations, Journal of the American Society for Information Science, Vol. 41, No. 6.
 • Benbasat I., Goldstein D.K., Mead M. [1987], The Case Research Strategy in Studies of Information Systems, MIS Quarterly, Vol. 11, No. 3.
 • Benbasat I., Weber R. [1996], Research Commentary: Rethinking "Diversity" in Information Systems Research, Information Systems Research, Vol. 7, No. 4.
 • Benbasat I., Zmud R.W. [1999], Empirical Research in Information Systems: The Practice of Relevance, MIS Quarterly, Vol. 23, No. 1.
 • Benbasat I., Zmud R.W. [2003], The Identity Crisis Within the IS Discipline: Defining and Communicating the Discipline's Core Properties, MIS Quarterly, Vol. 27, No. 2.
 • Benson R.J., Bugnitz T.L., Walton W.B. [2004], From Business Strategy to IT Action, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Berger P.L., Luckmann T. [1983], Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.
 • Bertalanffy von L. [1968], General System Theory: Foundations, Development, Applications, George Braziller, New York.
 • Bertalanffy von L. [1972], The History and Status of General Systems Theory, The Academy of Management Journal, Vol. 15, No. 4.
 • Bjôrneborn L., Ingwersen R [2004], Toward a Basic Framework for Webometrics, Journal of the American Society for Information Science, Vol. 55, No. 14.
 • Borgman C.L., Rice R.E. [1992], The Convergence of Information Science and Communication: A Bibliometric Analysis, Journal of the American Society for Information Science, Vol. 43, No. 6.
 • Bornmann L., Daniel H.D. [2006], What do Citation Counts Measure? A Review of Studies on Citing Behavior, Journal of Documentation, Vol. 64, No. 1.
 • Bornmann L., Mutz E., Daniel H.D. [2008], Are There Better Indices for Evaluation Purposes than the h Index? A Comparison of Nine Different Variants of the h Index Using Data from Biomedicine, Journal of the American Society for Information Science, Vol.59, No. 5.
 • Bratko A. et al. [2006], Spam Filtering Using Statistical Data Compression Models, Journal of Machine Learning Research, Vol. 7.
 • Britt B.L. et al. [2008], Document Classification Techniques for Automated Technology Readiness Level Analysis, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 59, No. 4.
 • Brooke C. [2002], Critical Perspectives on Information Systems: An Impression of the Research Landscape, Journal of Information Technology, Vol. 17, No. 4.
 • Brown J.S., Duguid P. [1991], Organizational Learning and Communities-of-practice: Toward a Unified View of Working, Learning and Innovation, Organization Science, Vol. 2, No. 1.
 • Budanitsky A., Hirst G. [2006], Evaluating WordNet-based Measures of Semantic Distance, Computational Linguistics, Vol. 32, No. 1.
 • Burrell G., Morgan G. [1979], Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London.
 • Butler T. [1998], Towards a Hermeneutic Method for Interpretive Research in Information Systems, Journal of Information Technology, Vol. 13, No. 4.
 • Carroll J.M., Swatman P.A. [2000], Structured-case: A Methodological Framework for Building Theory in Information Systems Research, European Journal of Information Systems, Vol. 9, No. 4.
 • Castells M. [2007], Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 • Cecez-Kecmanowic D., Janson M., Brown A. [2002], The Rationality Framework for a Critical Study of Information Systems, Journal of Information Technology, Vol. 17, No. 4.
 • Chae B., Poole M.S. [2005], The Surface of Emergence in Systems Development: Agency, Institutions, and Large-scale Information Systems, European Journal of Information Systems, Vol. 14, No. 1.
 • Champion D., Stowell F., OGallaghan A. [2005], Client-Led Information System Creation (CLIC): Navigating the Gap, Information Systems Journal, Vol. 15, No. 3.
 • Charvet F.F., Cooper MC, Gardner JT. [2008], The Intellectual Structure of Supply Chain Management: A Bibliometric Approach, Journal of Business Logistics, Vol. 29, No. 1.
 • Checkland P. [1993], Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Checkland P., Holwell S. [1998], Information, Systems and Information Systems, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Chen W.S., Hirschheim R. [2004], A Paradigmatic and Methodological Examination of Information Systems Research from 1991 to 2001, Information Systems Journal, Vol. 14, No. 3.
 • Chen Y.S., Leimkuhler F.F. [1986], A Relationship between Lotka's Law, Bradford's Law, and Zipf's Law, Journal of The American Society for Information Science, Vol. 37, No. 5.
 • Chervany N.L., Dickson G.W., Kozar K.A. [1971], An Experimental Gaming Framework for Investigating the Influence of Management Information Systems on Decision Effectiveness, Management Information Systems Research Center, Working Paper 71-12, University of Minnesota, Minneapolis.
 • Chiasson M.W., Davidson E. [2005], Taking Industry Seriously in Information Systems Research, MIS Quarterly, Vol. 29, No. 4.
 • Chin W.W., Newsted P.R. [1995], The Importance of Specification in Casual Modeling: The Case of End-user Computing Satisfaction, Information Systems Research, Vol. 6, No. 1.
 • Chin W.W., Todd P.A. [1995], On the Use, Usefulness, and Ease of Use of Structural Equation Modeling in MIS Research: A Note of Caution, MIS Quarterly, Vol. 19, No. 2.
 • Chmielarz W. [2007], Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
 • Chua W.F. [1986], Radical Developments in Accounting Thought, The Accounting Review, Vol. 61, No. 4.
 • Cohen A.M., Yang J., Hersh W.R. [2005], A Comparison of Techniques for Classification and Ad Hoc Retrieval of Biomedical Documents, NIST Special Publication: SP 500-266, The Fourteenth Text Retrieval Conference, http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/summary ?doi=10.1.1.75.1138.
 • Coile R.C. [1977], Lotka's Frequency Distribution of Scientific Productivity, Journal of the American Society for Information Science, Vol. 28, No. 6.
 • Compeau D.R., Higgins C.A. [1995a], Application of Social Cognitive Theory to Training for Computer Skills, Information Systems Research, Vol. 6, No. 2.
 • Compeau D.R., Higgins C.A. [1995b], Computer Self Efficacy: Development of a Measure and Initial Test, MIS Quarterly, Vol. 19, No. 2.
 • Compeau D.R., Higgins C.A., Huff S. [1999], Social Cognitive Theory and Individual Reactions to Computing Technology: A Longitudinal Study, MIS Quarterly, Vol. 23, No. 2.
 • Cordelia A. [2006], Transaction Costs and Information Systems: Does IT Add up? Journal of Information Technology, Vol. 21, No. 3.
 • Coulter N. (Chair) et al. [1998], Computing Classification System 1998: Current Status and Future Maintenance; Report of the CCS Update Committee, http://www.acm.org/class/ 1998/ccsup.pdf
 • Coulter N., Monarch I. [1998], Software Engineering as Seen Through its Research Literature: A Study in Co-word Analysis, Journal of the American Society for Information Science, Vol. 49, No. 13.
 • Crangle C. et al. [2004], Concept Extraction and Synonymy Management for Biomedical Information Retrieval, NIST Special Publication: SP 500-261, The Thirteenth Text Retrieval Conference, http://comminfo.rutgers.edu/~muresan/IR/TREC/Proceedings/ tl3_proceedings/papers/converspeech.geo.pdf.
 • Culnan M.J. [1986], The Intellectual Structure of Management Information Systems, 1972-1982: A Co-citation Analysis, Management Science, Vol. 32, No. 2.
 • Culnan M.J. [1987], Mapping the Intellectual Structure of MIS, 1980-1985: A Co-Citation Analysis, MIS Quarterly, Vol. 11, No. 3.
 • Culnan M.J., Swanson E.B. [1986], Research in Management Information Systems, 1980-1984: Points of Work and Reference, MIS Quarterly, Vol. 10, No. 3.
 • Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Darwish K., Madkour A. [2004], The GUC Goes to TREC 2004: Using Whole or Partial Documents for Retrieval and Classification in the Genomics Track, NIST Special Publication: SP 500-261, The Thirteenth Text Retrieval Conference, http://citeseerx. ist.psu .edu/viewdoc/summary?doi= 10.1.1.75.3573.
 • Davenport TH., Markus M.L. [1999], Rigor vs. Relevance Revisited: Response to Benbasat and Zmud, MIS Quarterly, Vol. 23, No. 1.
 • Davison R.M., Martinsons M.G., Kock N. [2004], Principles of Canonical Action Research, Information Systems Journal, Vol. 14, No. 1.
 • Dearden J. [1972], MIS is a Mirage, Harvard Business Review, January-February.
 • Deerwester S. et al. [1990], Indexing by Latent Semantic Analysis, Journal of The American Society for Information Science, Vol. 41, No. 6.
 • DeSanctis G. [2003], The Social Life of Information Systems Research. A Response to Benbasat and Zmud's Call for Returning to IT Artifact, Journal of the Association for Information Systems, Vol. 4, No. 7.
 • Dhar V., Sundararajan A. [2007], Information Technologies in Business: A Blueprint for Education and Research, Information Systems Research, Vol. 18, No. 2.
 • Dickson G.W., Senn J.A., Chervany N.L. [1977], Research In Management Information Systems: The Minnesota Experiments, Management Science, Vol. 23, No. 9.
 • Diodato VP. [1994], Dictionary of Bibliometrics, The Haworth Press, Binghamnton.
 • Doolin B. [1998], Information Technology as Disciplinary Technology: Being Critical in Interpretive Research on Information Systems, Journal of Information Technology, Vol. 13, No. 4.
 • Durisn B., Puzone F [2009], Maturation of Corporate Governance Research, 1993-2007: An Assessment, Corporate Governance: An International Review, Vol. 17, No. 3.
 • Egghe L. [2006], Theory and Practise of the g-index, Scientometrics, Vol. 69, No. 1.
 • Ellis D., Allen D., Wilson T. [1999], Information Science and Information Systems: Conjunct Subjects Disjunct Disciplines, Journal of The American Society for Information Science, Vol. 50, No. 12.
 • Engel D., Whitney P., Craner N. [2010], Events and Trends in Text Streams [in:] Text Mining, Application and Theory, eds. M.W. Berry, J. Kogan, John Willey & Sons, Chichester.
 • Fairthorne R.A. [2005], Empirical Hyperbolic Distributions (Bradford-Zipf-Mandelbrot) for Bibliometric Description and Prediction, Journal of Documentation, Vol. 61, No. 2.
 • Fan W., Gordon M.D., Pathak P. [2005], Genetic Programming-Based Discovery of Ranking Functions for Effective Web Search, Journal of Management Information Systems, Vol. 21, No. 4.
 • Fan W. et al. [2006], Tapping The Power of Text Mining, Communications of the ACM, Vol.49, No. 9.
 • Fayolle A. Gaily B. [2008], From Craft to Science. Teaching Models and Learning Processes in Entrepreneur ship Education, Journal of European Industrial Training Vol. 32, No. 7.
 • Feldman R. et al. [2006], Computerized Retrieval and Classification: An Application to Reasons for Late Filings with the Securities and Exchange Commission, Intelligent Data Analysis, Vol. 10, No. 2
 • Feldman R., Sanger J. [2007], The Text Mining Handbook. Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Fernandez-Alies M., Ramos-Rodriguez A. [2009], Intellectual Structure of Human Resources Management Research: A Bibliometric Analysis of the Journal Human Resource Management, 1985-2005, Journal of the American Society for Information Science, Vol. 60, No. 1.
 • Flakiewicz W. [2002], Systemy informacyjne w zarządzaniu, CH. Beck, Warszawa.
 • Flasiński M. [2006], Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa.
 • Foskett A.C. [1977], The Subject Approach to Information, Clive Bingley, London.
 • Fresno V. [2004], An Analytical Approach to Concept Extraction in HTML Environments, Journal of Intelligent Information Systems, Vol. 22, No. 3.
 • Fumera G., Pillai I., Roli F. [2006], Spam Filtering Based On The Analysis Of Text Information Embedded Into Images, Journal of Machine Learning Research, Vol. 7.
 • Galliers R.D. [2003], Change as Crisis or Growth? Toward a Tran s-disciplinary View of Information Systems as a Field of Study: A Response to Benbasat and Zmud's Call for Returning to the IT Artifact, Journal of the Association for Information Systems, Vol. 4, No. 6.
 • Garcia Adeva J. J., Pikatza Ataxa J.M. [2006], Web Misuse Detection Through Text Categorisation of Application Server Logs, International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 15, No. 5.
 • Garfield E. [1972], Citation Analysis as a Tool in Journal Evaluation: Journals Can be Ranked by Frequency and Impact of Citations for Science Policy Studies, Science, Vol. 178, No. 4060.
 • George J.F., Valacich J.S., Valor J. [2005], Does Information Systems Still Matter? Lessons for a Maturing Discipline, Communications of the Association for Information Systems, Vol. 16.
 • Gmür M. [2003], Co-citation Analysis and the Search for Invisible Colleges: A Methodological Evaluation, Scientometrics, Vol. 57, No. 1.
 • Gomółka Z. [2000], Cybernetyka w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Gondek D., Hofmann T. [2007], Non-redundant Data Clustering, Knowledge and Information Systems, Vol. 12, No. 1.
 • Goodhue D., Lewis W., Thompson R. [2007], Statistical Power in Analyzing Interaction Effects: Questioning the Advantage of PLS with Product Indicators, Information Systems Research, Vol. 18, No. 2.
 • Gorry G.A., Scott Morton M.S. [1971], A Framework for Management Information Systems, Sloan Management Review, Vol. 13, No. 1.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, WNT, Warszawa.
 • Grabowski M. [1997], Sieci neuronowe w analizie danych społeczno-ekonomicznych, niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Grabowski M. [2008a], Aspekt teoriopoznawczy dziedziny systemów informacyjnych zarządzania [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2008, red. M. Pankowska, T. Porąbska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Grabowski M. [2008b], Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji kluczowych zagadnień zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych [w:] Taksonomia 15. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Grabowski M. [2009a], Czy systemy informacyjne zarządzania są obszarem interdyscyplinarnym? [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2009, red. T. Porąbska-Miac, H. Sroka, t. 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Grabowski M. [2009b[, Systemy informacyjne zarządzania w świetle teorii agencji [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Z.E. Zieliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce.
 • Grabowski M. [2009c], Transaction Cost Theory-Based Perspective on Information Systems [in:] Information Management, eds. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdansk University Press, Gdańsk.
 • Grabowski M. [2009d], Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji zmienności koncepcji zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych [w:] Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Grabowski M. [2010], Kierunki interdyscyplinarnej wizji systemów informacyjnych zarządzania, Informatyka Ekonomiczna, Nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Grabowski M., Zając A. [2009], Dane, informacja, wiedza - próba definicji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 798, Kraków.
 • Gray P. [2009], Journal Self-Citation 1: Overview of the Journal Self-Citation Papers - The Wisdom of the IS Crowd, Communications of the Association for Information Systems, Vol. 25, No. 1.
 • Gregor S. [2006], The Nature of Theory in Information Systems, MIS Quarterly, Vol. 30, No. 3.
 • Grover V. et al. [2006], A Citation Analysis of the Evolution and State of Information Systems within a Constellation of Reference Disciplines, Journal of the Association for Information Systems, Vol. 7, No. 5.
 • Grover V, Gokhale R.A., Narayanswamy R.S. [2009], Resource-Based Framework for IS Research: Knowledge Firms and Sustainability in Knowledge Markets, Journal of the Association for Information Systems, Vol. 10, No. 4.
 • Gruber T.R. [1993], A Translation Approach to Portable Ontology Specifications. Academic Press, http://www.ksl.stanford.edu/KSL_Abstracts/KSL-92-71.html.
 • The Handbook of Information Systems Research [2004J, eds. M.E. Whitman, A.B. Woszczynski, Idea Group Publishing, Hershey.
 • Hartley R. [1928], Transmission of Information, Bell System Technical Journal, Vol. 7.
 • Hearst M. [1999], Untangling Text Data Mining, proceedings of ACL'99: the 37th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics", University of Maryland, June 20-26, (invited paper), http://acl.ldc.upenn.edU/P/P99/P99-1001.pdf.
 • Hearst M. [2003], What is Text Mining?, October, http://people.ischool.berkeley.edu/~he- arst/text-mining.html.
 • Hirschheim R., Klein H.K. [1989], Four Paradigms of Information Systems Development, Communications of the ACM, Vol. 32, No. 10.
 • Hirschheim R., Klein H.K. [2003], Crisis in the IS Field? A Critical Reflection on the State of the Discipline, Journal of the Association for Information Systems, Vol. 4 No. 10.
 • Hood W.W., Wilson C.S. [2001], The Literature of Bibliometrics, Scientometrics, and Informetrics, Scientometrics, Vol. 52, No. 2.
 • Informatyka ekonomiczna [2003], red. E. Niedzielska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Informatyka ekonomiczna [2010], red. S. Wrycza, PWE, Warszawa.
 • Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne [1998], red. A. Nowicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Informatyka dla ekonomistów [2000], red. S. Wrycza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Informatyka gospodarcza [2010], t. 1-4, red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Information Systems Research. Relevant Theory and Informed Practice [2004], eds. B. Kaplan et al., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Information Systems: The State of the Field [2006], eds. L.J. King, K. Lyytinen, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Inteligentne systemy wspomagania decyzji [2009], red. H. Sroka, W. Wolny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Ives B., Hamilton S., Davis G.B. [1980], A Framework for Research in Computer-Based Management Information Systems, Management Science, Vol. 26, No. 9.
 • Ives B. et al. [2002], What every Business Student Needs to Know about Information Systems, Communications of the AIS, Vol. 9.
 • Ives B. et al. [2004], Phylogeny and Power in the IS Domain: A Response to Benbasat and Zmud's Call for Returning to the IT Artifact, Journal of the Association for Information Systems, Vol. 5, No. 3.
 • Jackson M.C. [1991], The Origins and Nature of Critical Systems Thinking, Systems Practice, Vol. 4, No. 2.
 • Jackson M.C. [2000], Systems Approaches to Management, Kluwer, New York.
 • Jajuga K. [1990], Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
 • Jajuga K. [1993], Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 • Janecek A.G.K., Gansterer W.N. [2010], Utilizing Nonnegativematrix Factorization for Email Classification Problems [in:] Text Mining, Application and Theory, eds. M.W. Berry, J. Kogan, John Willey & Sons, Chichester.
 • Jaroszyński P. [2006], Nauka. Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, (Me-Pań), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 • Jarvenpaa S.L., Dickson G.W., DeSanctis G. [1985], Methodological Issues in Exparimental IS Research: Experiences and Recommendations, MIS Quarterly, Vol. 9, No. 2.
 • Jarvenpaa S.L., Ives B. [1995], Digital Equipment Corporation: The Internet Company (A) and (B), President and Fellows of Harvard College.
 • Jeske D.R., Liu R.Y. [2007], Mining and Tracking Massive Text Data: Classification, Construction of Tracking Statistics, and Inference under Misclassification, Technometrics, Vol.49, No. 2.
 • Jiang E.P. [2010], Content-based Spam Email Classification using Machine-learning Algorithms [in:] Text Mining, Application and Theory, eds. M.W. Berry, J. Kogan, John Willey & Sons, Chichester.
 • Joachims T. [1998], Text Categorization with Support Vector Machines: Learning with Many Relevant Features [in:] Proceedings of ECML-98, eds. C. Nedellec, C. Rouveiroli, 10th European Conference on Machine Learning, Springer.
 • Jodkowski K. [1984], Teza o niewspółmierności w ujęciu Thomasa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • Kamiński S. [1998], Nauka i metoda. Pojecie nauki i klasyfikacja nauk, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Kanger E., Pawłowski S.D., Wiley-Paton S. [2010], Building Legitimacy for IT Innovations: The Case of Computerized Physician Order Entry Systems, Journal of the Association for Information Systems, Vol. 11, No. 1.
 • Kaplan B. [1988], Combining Qualitative and Quantitative Methods in Information Systems Research: A Case Study, MIS Quarterly, Vol. 12, No. 4.
 • Katerattankul P., Han B. [2003[, Are European Journal Under-rated? An Answer Based on Citation Analysis, European Journal of Information Systems, Vol. 12.
 • Keen P.G.W. [1980], MIS Research; Reference Disciplines and a Cumulative Tradition [in:] Proceeding of First International Conference of Information Systems, ed. E.R. McLean,December 8-10.
 • Kelly K. [1997], New Rules for the New Economy, Wired, Vol. 5, No. 9, http://www.wired. com/wired/archive/5.09/newrules.html.
 • Kim H. et al. [2005], Dimension Reduction in Text Classification with Support Vector Machines, Journal of Machine Learning Research, Vol. 6, No. 1.
 • King J.L. et al. [1994], Institutional Factors in Information Technology Innovation, Information Systems Research, Vol. 5, No. 2.
 • King J.L., Lyytinen K. [2004], Reach and Grasp, MIS Quarterly, Vol. 28, No. 4.
 • Kisielnicki J. [2008], Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Kisielnicki J., Sroka H. [2005], Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Klein H.K., Myers M.D. [1999], A Set of Principles for Conducting and Evaluating Interpretive Field Studies in Information Systems, MIS Quarterly, Vol. 23, No. 1.
 • Klein H.K., Rowe F. [2008], Marshaling the Professional Experience of Doctoral Students: A Contribution to the Practical Relevance Debate, MIS Quarterly, Vol. 32, No. 4.
 • Klein J.T. [1990], Interdisciplinarity: History, Theory and Practice, Wayne State University Press, Detroit 1990.
 • Klein J.T., Newell W.H. [1997], Advancing Interdisciplinary Studies [in:] Handbook of the Undergraduate Curriculum: A Comprehensive Guide to Purposes, Structures, Practices and Change, eds. J. Gaff, J. Ratcliff, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Kock N. [2009], Information Systems Theorizing Based on Evolutionary Psychology: An Interdisciplinary Review and Theory Integration Framewor, MIS Quarterly, Vol. 33, No. 2.
 • Kohonen T. [1995], Self-Organizing Maps, Springer-Verlag Berlin. Kolonko J. [1980], Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Komputerowe wspomaganie biznesu [2006], red. A. Nowicki, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Konarski R. [2009], Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kontostathis A., Edwards L., Leatherman A. [2010], Text Mining and Cybercrime [in:] Text Mining, Application and Theory, eds. M.W. Berry, J. Kogan, John Willey & Sons, Chichester.
 • Kostoff R.N. et al. [2001], Citation Mining: Integrating Text Mining and Bibliometrics for Research User Profiling, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 52, No. 13.
 • Koszowy M. [2006], Nauk klasyfikacja [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, (Me--Pań), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 • Kretshmer H., Kretshmer T. [2007], Lotka's Distribution and Distribution of Co-author Pairs' Frequencies, Journal of Informetrics, Vol. 1, No. 4.
 • Krippendorff K. [2004], Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, 2nd ed., Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Kuhn T. [2001], Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.
 • Kumar K., van Dissel H.G., Bielli P. [1998], The Merchant of Prato - Revisited: Toward a Third Rationality of Information Systems, MIS Quarterly, Vol. 22, No. 2.
 • Kuraś M. [1987], Jakość danych a jakość informacji [w:] Systemy informatyczne 1187, red. J. Oleński, Materiały seminarium SPIS '87, Jakość Danych w Systemach Informacyjnych, Warszawa.
 • Kuraś M., Grabowski M., Zając A. [1999], Changing IS Curriculum and Methods of Instruction, ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 31, No. 3.
 • Kuratko D.F. [2005], The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges, Enterpreneurship Theory and Practice, Vol. 29, No. 5.
 • Lamp J.W., Milton S.K. [2003], An Exploratory Study of Information Systems Subject Indexing, Proceedings of the Fourteenth Australasian Conference on Information Systems (ACIS2003Edith Cowan University), Perth, http://lamp.infosys.deakin.edu.au/ pubs/03_acis_ontology.pdf.
 • Lamport L. [2004], LaTeX. System opracowywania dokumentów, WNT, Warszawa.
 • Langefors B. [1973], Theoretical Analysis of Information Systems, 4th ed., Studentlitteratur, Lund, Sweden, AUERBACH Publishers Inc., Philadelphia.
 • Larsen T.J., Levine L. [2005], Searching for the Management Information Systems: Coherence and Change in the Discipline, Information Systems Journal, Vol. 15.
 • Lau K.N., Lee K.H., Ho Y. [2005], Text Mining for the Hotel Industry, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 46, No. 3.
 • Laudon K.C., Laudon J.P. [2002], Management Information Systems. Managing the Digital Firm, 7 ed., Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Laudon K.C., Traver C.G. [2008], E-Commerce: Business, Technology, Society, 4lh ed., Prentice Hall.
 • Le Menestrel M., Van Wassenhove L.N. [2004], Ethics Outside, Within, or Beyond OR Models?, European Journal of Operational Research, Vol. 153, No. 2.
 • Lech P. [2003], Zintegrowane systemy zarządzania ERPIERPII, Difin, Warszawa.
 • Lee A.S. [1989], A Scientific Methodology for MIS Case Study, MIS Quarterly, Vol. 13, No. 1.
 • Lee A.S. [2001], Editor's Comments, MIS Quarterly, Vol. 25, No. 1.
 • Lee A.S., Hubona G.S. [2009], A Scientific Basis for Rigor in Information Systems Research, MIS Quarterly, Vol. 33, No. 2.
 • Lee B., Barua A., Whinston A.B. [1997], Discovery and Representation of Causal Relationships in MIS Research: A Methodological Framework, MIS Quarterly, Vol. 21, No. 1.
 • Lee T. [2007], Constraint-based Ontology Induction from Online Customer Reviews, Group Decision & Negotiation, Vol. 16, No. 3.
 • Li Y., Yang H., Jagadish H.V [2007], NaLIX: A Generic Natural Language Search Environment for XML Data, ACM Transactions on Database Systems, Vol. 32, No. 4.
 • Lin D. [1998], An Information-theoretic Definition of Similarity [in:] Proceedings of the 15th International Conference on Machine Learning, ed. Jude W. Shavlik, July, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.
 • Lodhi H. et al. [2002], Text Classification using String Kernels, Journal of Machine Learning Research, Vol. 2, No. 3.
 • Lotka A.J. [1926], The Frequency Distribution of Scientific Productivity, Journal of The Washington Academy of Sciences, Vol. 16.
 • Lucas HC. Jr. [1973], A Descriptive Model of Information Systems in the Context of the Organization, Data Base, Vol. 5, No. 2.
 • Lula P. [2005], Tekst Mining jako narzeflzie pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych, StatSoft Polska, http://www.statsoft.pl/czytelnia/8_2007/Lula05.pdf.
 • Lyytinen K. [1999], Empirical Research in Information Systems: On the Relevance of Practice in Thinking of IS Research, MIS Quarterly, Vol. 23, No. 1.
 • Lyytinen K., King J.L. [2004|, Nothing at the Center?: Academic Legitimacy in the Information Systems Field, Journal of the Association of Information Systems, Vol. 5, No. 6.
 • Malhotra N.K., Sung S.K., Agarwal J. [2004], Internet Users' Information Privacy Concerns (IUIPC): The Construct, the Scale, and a Causal Model, Information Systems Research, Vol. 15, No. 4.
 • Manning CD., Raghavan R, Schütze H. [2008], Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Manning CD., Schütze H. [1999], Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press, Cambridge.
 • Marco D., Jennings M. [2004], Universal Meta Data Models, Wiley Publishing Inc., Indianapolis, Indiana.
 • Markus M.L. [1983], Power, Politics, and MIS Implementation, Communications of the ACM, Vol. 26, No. 6.
 • Markus M.L., Majchrzak A., Gasser L. [2002], A Design Theory for Systems That Support Emergent Knowledge Processes, MIS Quarterly, Vol. 26, No. 3.
 • Markus M.L., Saunders C. [2007], Looking for a Few Good Concepts... and Theories... for the Information Systems Field, MIS Quarterly, Vol. 31, No. 1.
 • Marszakowa-Szajkiewicz I. [1996], Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 • Marx Z. et al. [2002], Coupled Clustering: A Method for Detecting Structural Correspondence, Journal of Machine Learning Research, Vol. 3.
 • Mason O., Mitroff I.I. [1973], A Program for Research on Management Information Systems, Management Science, Vol. 19, No. 5.
 • Mata F.J., Fuerst W.L., Barney J. [1995], Information Technology and Sustained Competitive Advantage: A Resource-Based Analysis, MIS Quarterly, Vol. 19, No. 4.
 • McAfee A. [2007], Those to Whom IT Matters Most: Perspectives of IT Faculty on Curricula, Courses, and Class Materials, Information Systems Research, Vol. 18, No. 2.
 • McGrath R.G. [2007], No Longer a Stepchild: How the Management Field can Come into its Own, Academy of Management Journal, Vol. 50, No. 6.
 • McMillan G.S., Hamilton HI. R.D. [2000], Using Bibliometrics to Measure Firm Knowledge: An Analysis of the US pharmaceutical Industry, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 12, No. 4.
 • McNurlin B.C., Sprague Jr. R.H. [2002], Information Systems Management in Practice, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Menczer P. [2004], Lexical and Semantic Clustering by Web Links, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 55, No. 14.
 • Miller G.A. [1956], The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, Psychological Review, Vol. 63, http://www. musanim.com/millerl956/.'
 • Mingers J. [2001], Combining IS Research Methods: Towards a Pluralist Methodology, Information Systems Research, Vol. 12, No. 3.
 • Mingers J. [2003], The Paucity of Multimethod Research: a Review of the Information Systems Literature, Information Systems Journal, Vol. 13, No. 3.
 • Mittelstrass J. [2001], On Transdisciplinarity [in:] Science and the Future of Mankind, Science for Man and Man for Science, Proceedings, Working Group 12-14 November 1999, Jubilee Plenary Session 10-13 Nov 2000, Pontificiae Academiae Scientiarvm, Scripta Varia, 99, Vatican City, Part V, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifi-cal_academies/acdscien/documents/sv%2099(5of5).pdf.
 • MNiSW [2007a], Komunikat nr 24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2007 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, http://www.bip.nauka. gov.pl/_gAUery/40/95/4095/20071128_komunikat_nr_24.pdf
 • MNiSW |2007b], Wykaz wybranych czasopism wraz Z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację^ naukową. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAUery/40/96/4096/20071119_Wykaz_czasopism.pdf.
 • MNiSW [2010a], Komunikat nr 16/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany liczby punktów dla czasopism naukowych, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAUery/95/29/9529/20100621_ komunikat_16.pdf.
 • MNiSW [2010b], Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ Finansowanie/finansowanie_nauki/Lista_czasopism/20100719_UJEDNOLICONY_ WYKAZ_ZA_2007_-_2010_ll_06_2010.pdf.
 • Mock T.J. [1973], A Longitudinal Study of Some Information Structure Alternatives, Data Base, Vol. 5, No. 2, 3, 4.
 • Moran J. [2002], Interdisciplinarity. The New Critical Idiom, Routlage, London.
 • Morris A. II., Kasper G.M., Adams D.A. [1992], The Effects and Limitations of Automated Text Condensing on Reading Comprehension Performance, Information Systems Research, Vol. 3, No. 1.
 • Nacke O. [1979], Informetrie: Ein neuer Name filr eine neue Disziplin, Nachrichten für Dokumentation, 30/6.
 • Nalimow W.W., Mulczenko Z.M. [1971], Naukometria, PWN, Warszawa.
 • Nambisan S. [2003], Information Systems as A Reference Discipline for New Product Development, MIS Quarterly, Vol. 27, No. 1.
 • Nerur S.P., Rasheed A.A., Natarajan V. [2008], The Intellectual Structure of The Strategic Management Field: An Author Co-Citation Analysis, Strategic Management Journal, Vol. 29, No. 3.
 • Neuhauser L. et al. [2007], Advancing Transdisciplinary and Translational Research Practice: Issues and Models of Doctoral Education in Public Health, Journal of Research Practice, Vol. 3, No. 2, Article M19., http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/ view/103/97.
 • Newby G.B., Greenberg J., Jones P. [2003], Open Source Software Development and Lotka 's Law: Bibliometric Patterns in Programming, Journal of The American Society for Information Science and Technology, Vol. 54, No. 2.
 • Newell W.H. [2001], A Theory of Interdisciplinary Studies, Issues in Integrative Studies, No. 19.
 • Noce M. La et al. [2006], Merger Control in Italy 1995-2003: A Statistical Study of the Enforcement Practice by Mining the Text of Authority Resolutions, International Journal of the Economics of Business, Vol. 13, No. 2.
 • Nolan R.L., Wetherbe J.C. [1980], Toward A Comprehensive Framework for MIS Research, MIS Quarterly, Vol. 4, No. 2.
 • Nowak P. [2008], Bibliometria i webometria, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Nyquist H. [1924], Certain Factors Affecting Telegraph Speed, Bell System Technical Journal, Vol. 3.
 • Oleński J. [2001], Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa.
 • Oleński J. [2003], Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa.
 • Olszak C, Ziemba E. [2006], Business Intelligence Systems in the Holistic Infrastructure Development Supporting Decision Making in Organisations, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Vol. 1, http://ijikm.org/Volumel/IJIK- Mvlp047-058Olszakl9.pdf.
 • Orlikowski W.J., Baroudi J.J. [1991], Studying Information Technology in Organizations: Research Approaches and Assumptions, Information Systems Research, Vol. 2, No. 1.
 • Orlikowski W.J., lacono C.S. [2001], Research Commentary: Desperately Seeking the 'IT' in IT Research - a Call to Theorizing the IT Artifact, Information Systems Research, Vol. 12, No. 2.
 • Osińska M. [2008], Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Ou S., Khoo C, Goh D. [2007], Automatic Multidocumenl Summarization of Research Abstracts: Design and User Evaluation, Journal of the American Society for Information Science & Technology, Vol. 58, No. 10.
 • Oudshoff A.M. et al. [2003], Knowledge Discovery in Virtual Community Texts: Clustering Virtual Communities, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol. 14.
 • Pankowska M. [2002], Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa.
 • Pawlak Z. [1983], Systemy informacyjne. Podstawy teoretyczne, WNT, Warszawa.
 • Peffers K., Ya T. [2003], Identifying and Evaluating the Universe of Outlets for Information Systems Research: Ranking the Journals, Journal of Information Technology Theory and Application, Vol. 5, No. 1.
 • Perry M.J. [2003], (IS)4: Is Information Systems Interesting in Itself?, European Journal of Information Systems, Vol. 12.
 • Petter S., Straub D., Rai A. [2007], Specifying Formative Constructs in Information Systems Research, MIS Quarterly, Vol. 31, No. 4.
 • Pfeffer J. [1982], Organizations and Organization Theory, Pitman, Marshfield, MA, 1982.
 • Pociecha J. et al. [1988], Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Popper K.R. [1992], Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN, Warszawa.
 • Popper K.R. [2002], Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa.
 • Pritchard A. [1969], Statistical Bibliography or Bibliometrics, Journal on Documentation, Vol. 25, No. 4.
 • Puretskiy A.A., Shutt G.L., Berry M.W. [2010], Survey of Text Visualization Techniques [in:] Text Mining, Application and Theory [2010], eds. M.W. Berry, J. Kogan, John Willey & Sons, Chichester.
 • Qi X., Davidson B.D. [2009], Web Page Classification: Features, ACM Computing Surveys, Vol. 41, No. 2.
 • Qureshi I., Compeau D. [2009], Assessing Between-Group Differences in Information Systems Research: A Comparison of Covariance - and Component-Based SEM, MIS Quarterly, Vol. 33, No. 1.
 • Ramos-Rodriguez A.R., Ruiz-Navarro J. [2004], Changes in The Intellectual Structure of Strategic Management Research: A Bibliometric Study of The Strategic Management Journal, 1980-2000, Strategic Management Journal, Vol. 25, No. 10.
 • Ray E.T. [2004], XML. Wprowadznie, Helion, Glivvice.
 • Rethinking Management Information Systems [2003], eds. W.L. Currie, B. Galliers, Oxford University Press, Oxford.
 • Richardson H., Robinson B. [2007], The Mysterious Case of the Missing Paradigm: A Review of Critical Information Systems Research 1991-2001, Information Systems Journal, Vol. 17, No. 3.
 • Robertson S. [2004], Understanding Inverse Document Frequency: On Theoretical Arguments for IDF, Journal of Documentation, Vol. 60, No. 5, http://www.soi.city. ac.uk/~ser/idfpapers/Robertson_idf_JDoc.pdf.
 • Robey D. [1996], Research Commentary: Diversity in Information Systems Research: threat, Promise, and Responsibility, Information Systems Research, Vol. 7, No. 4.
 • Robey D. [2003], Identity, Legitimacy and the Dominant Research Paradigm: An Alternative Prescription for the IS Discipline. A Response to Benbasat and Zmud's Call for Returning to the IT Artifact, Journal of the Association for Information Systems, Vol. 4, No. 7.
 • Robey D., Markus M.L. [1998], Beyond Rigor and Relevance: Producing Consumable Research about Information Systems, Information Resources Management Journal, Vol. 11, No. 1.
 • Rohinik S., Weili T.C., Cheng N. [2006], InfoXtract: A Customizable Intermediate Level Information Extraction Engine, Natural Language Engineering, Vol. 14, No. 1.
 • Rosemann M., Vessey I. [2008], Toward Improving the Relevance of Information Systems Research to Practice: The Role Ofapplicability Checks, MIS Quarterly, Vol. 32, No. 1.
 • Rousseau B., Rousseau R. [2000], LOTKA: A Program to Fit a Power Law Distribution to Observed Frequency Data, Cybermetrics, International Journal of Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics, Vol. 4, No. 1, Paper 4, http://www.cindoc.csic.es/cyber-metrics/articles/v4i 1 p4 .html.
 • Roussinov D., Zhao J.L. [2004], Text Clustering and Summary Techniques for CRM Message Management, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 17, No. 6.
 • Rousu J. et al. [2006], Kernel-Based Learning of Hierarchical Multilabel Classification Models, Journal of Machine Learning Research, Vol. 7, No. 7.
 • Rozmus D. [2004], Analiza korespondencji [w:] Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. E. Gatnar, M. Walesiak, Wydawnictwo Akedemii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sagan A. [2007], Analiza danych jakościowych w badaniach marketingowych - podstawowe podejścia. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 739, Kraków.
 • Schumaker R.R, Chen H. [2008], Evaluating a News-Aware Quantitative Trader: The Effect of Momentum and Contrarian Stock Selection Strategies, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 59, No. 2.
 • Shannon C.E. [1948], A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal, Vol. 27, http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannonl948.pdf.
 • Sidorova A. et al. [2008], Uncovering the Intellectual Core of the Information Systems Discipline, MIS Quarterly, Vol. 32, No. 3.
 • Skalska-Zlat M. [1988], Bibliometria -pojeLcia, metody, kierunki badań, Roczniki Biblio-metryczne, nr 2.
 • Słownik socjologii i nauk społecznych [2004], red. G. Marshall, M. Tabin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smith N.C. [1990], The Case Study: a Useful Research Method for Information Management, Journal of Information Technology, Vol. 5, No. 3.
 • Somers H. [2003], Machine Translation: Latest Developments [in:] The Oxford Handbook of Computational Linguistics, ed .R. Mitkov, Oxford University Press, http://personal-pages.manchester.ac.uk/staff/harold.somers/Mitkov-book-chapter.pdf.
 • Spàrck Jones K. [1972], A Statistical Interpretation of Term Specificity and its Application in Retrieval, Journal of Documentation, Vol. 28, No. 1.
 • Sparck Jones K. [2004], IDF Term Weighting and IR Research Lessons, Journal of Documentation, Vol. 60, No. 5, http://www.soi.city.ac.uk/~ser/idfpapers/ksj_reply.pdf. Spasie I. et al. [2005], Text Mining and Ontologies in Biomedicine: Making Sense of Raw Text, Briefings in Bioinformatics, Vol. 6, No. 3.
 • Stamatatos E. [2006], Authorship Attribution Based on Feature Set Subspacing Ensembles, International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 15, No. 5.
 • Stefanowicz B. [1987], Jakość informacji w ujeciu infologicznym, Wiadomości Statystyczne, nr 1.
 • Steininger K., Mertens P. [2009], Fads and Trends in Business and Information Systems Enginreering and Information Systems Research - A Comparative Literature Analysis, Business & Information Systems Engineering, Vol. 1, No. 6.
 • Straub D.W. [1989], Validating Instruments in MIS Research, MIS Quarterly, Vol. 13, No. 2.
 • Straub D.W. [2010], Editor's Comments, MIS Quarterly Vol. 34, No. 1.
 • Straub D.W., Ang S. [2008], Readability and the Relevance versus Rigor Debate, MIS Quarterly, Vol. 32, No. 4.
 • Stryker R. [1994], Rules, Resources, and Legitimacy Processes - Some Implications for Social Conflict, Order, and Change, American Journal of Sociology, Vol. 99, No. 4.
 • Su Z., Kogan J., Nicholas C. [2010] Constrained Clustering witn K-means Type Algorithms [in:] Text Mining, Application and Theory, eds. M.W. Berry, J. Kogan, John Willey & Sons, Chichester.
 • Suchman M.C. [1995], Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3.
 • Sundgren B. [1973], An Infological Approach to Data Bases, Doctoral thesis, University of Stockholm, Department of Administrative Information Processing. Central Bureau of Statistics, Sweden.
 • Sundgren B., Steneskog G. [2003], Information Systems for Concerted Actions [in:] Exploring Patterns in Information Management: Concepts and Perspectives for Understanding IT-Related Change, eds. B. Sundgren et al., Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute, Stockcholm.
 • Swanson E.B., Ramiller N.C. [1993], Information Systems Research Thematics: Submissions to a New Journal, 1987-1992, Information Systems Research, Vol. 4, No. 4.
 • Szostak R. [2007], How and why to Teach Interdisciplinary Research Practice, Journal of Research Practice, Vol. 3, No. 2, Article M17. http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/ view/92/89.
 • Tadeusiewicz R. [1985], Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Tadeusiewicz R. [1993], Wstęp do informatyki, wyd. III rozszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Tang W., Tsai F.S. [2010], Adaptive Threshold Setting for Novelty Mining [in:] Text Mining, Application and Theory, eds. M.W. Berry, J. Kogan, John Willey & Sons, Chichester.
 • Taylor H., Dillon S., van Wingen M. [2010], Focus and Diversity in Information Systems Research: Meeting the Dual Demands of a Healthy Applied Discipline, MIS Quarterly, Vol. 34, No. 4.
 • Taylor S., Todd P.A. [1995], Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models, Information Systems Research, Vol. 6, No. 2.
 • Text Mining, Application and Theory [2010], eds. M.W. Berry, J. Kogan, John Willey & Sons, Chichester.
 • Tofler A. [1986], Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Trappey A.J.C., Trappey C.V. [2007], An R&D Knowledge Management Method for Patent Document Sumzrization, Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No. 2.
 • Trauth E.M., Jessup L.M. [2000], Understanding Computer-Mediated Discussions: Positivist and Interpretive Analyses of Group Support System Use, MIS Quarterly, Vol. 24, No. 1.
 • Unold J. [2004], System informacyjny a jakościowe ujecie informacji [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2004, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Uramoto N. et al. [2004], A Text-mining System for Knowledge Discovery from Biomedical Documents, IBM Systems Journal, Vol. 43, No. 3.
 • Vapnik V. [1995], The Nature of Statistical Learning Theory, Srpinger, New York.
 • Varey R.J., Wood-Harper T., Wood B. [2002], A Theoretical Review of Management and Information Systems Using a Critical Communications Theory, Journal of Information Technology, Vol. 17, No. 4.
 • Venkatesh V. et al. [2003], User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View, MIS Quarterly, Vol. 27, No. 3.
 • Verbeek A. et al. [2002], Measuring Progress and Evolution in Science and Technology -/.- The Multiple uses of Bibliometric Indicators, International Journal of Management Reviews, Vol. 4, No. 2.
 • Vessey I., Ramesh V, Glass R.L. [2002], Research in Information Systems: An Empirical Study of Diversity in the Discipline and Its Journals, Journal of Management Information Systems, Vol. 19, No. 2.
 • Wade M., Biehl M., Kim H. [2006], Information Systems is Not a Reference Discipline And What We Can Do About It, Journal of The Association for Information Systems, Vol. 7, No. 5.
 • Wade M., Hulland J. [2004], Review: The Resource-Based View and Information Systems Research: Review, Extension, and Suggestions for Future Research, MIS Quarterly, Vol. 28, No. 1.
 • Walls J.G., Widmeyer G.R., El Sawy O.A. [1992], Building an Information System Design Theory for Vigilant EIS, Information Systems Research, Vol. 3, No. 1.
 • Walsham G. [1995a], Interpretive Case Studies in IS Research: Nature and Method, European Journal of Information Systems, Vol. 4, No. 2.
 • Walsham G. [1995b], The Emergence of Interpretivism in IS Research, Information Systems Research, Vol. 6, No. 4.
 • Walsham G. [2006], Doing Interpretive Research, European Journal of Information Systems, Vol. 15, No. 3.
 • Wand Y., Weber R. [2004], Reflection: Ontology in Information Systems, Journal of Database Management, Vol. 15, No. 2.
 • Weaver W. [1949], Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication, [in:] The Mathematical Theory of Communication, eds. C.E. Shannon, W. Weaver, University of Illinois Press, Urbana, http://academic.evergreen.edU/a/arunc/compmusic/ weaver/weaver.pdf.
 • Weber R. [1987], Toward a Theory of Artifacts: A Paradigmatic Basis for Information Systems Research, The Journal of Information Systems, Vol. 1, No. 2.
 • Weber R. [2003a], The Problem of the problem, MIS Quarterly, Vol. 27, No. 1.
 • Weber R. [2003b], Still Desperately Seeking the IT Artifact, MIS Quarterly, Vol. 27, No. 2.
 • Weber R. [2003c], Theoretically Speaking, MIS Quarterly, Vol. 27, No. 3.
 • Weber R. [2006], Reach and Grasp in the Debate over the IS Core: An Empty Hand?, Journal of the Association of Information Systems, Vol. 7, No. 11.
 • Weill P., Ross J.W. [2004], IT Governance, Harvard Business School Press, Boston. Weiss S.M. et al. [2005], Text Mining. Predictive Methods for Analyzing Unstructured Information, Springer Science+Business Media Inc., New York, NY.
 • Wetzeis M., Odekerken-Schröder G., van Oppen C. [2009], Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration, MIS Quarterly, Vol. 33, No. 1.
 • Węgrzecki A. [2002], Zarys filozofii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • White H.D., McCain K.W. [1998], Visualizing a Discipline: An Author Co-Citation Analysis of Information Science, 1972-1995, Journal of the American Society for Information Science, Vol. 49, No. 4.
 • Wilson R.J. [2000], Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Witten I.H., Frank E. [2000], Data Mining, Morgan-Kaufmann, New York.
 • Wong PC, Whitney P., Thomas J. [1999], Visualizing Association Rules for Text Mining, INFOVIS, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.34.8372.
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. [2006], Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice.
 • Wstąp do informatyki gospodarczej [2004], red. A. Rokicka-Bronitowska, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Yang Y., Liu X. [1999], A Re-examination of Text Categorization Methods, 22nd Annual International Conference of Special Interest Group on Information Retrieval, http://portal .acm.org/citation .cfm?id=312624.312647.
 • Youngblood D. [2007], Multidisciplinarity, Interdisciplinary, and Bridging Disciplines: A Matter of Process, Journal of Research Practice, Vol. 3, No. 2, Article M18, http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/104/101.
 • Zelikovitz S., Márquez F. [2005], Transductive Learning for Short-text Classification Problems Using Latent Semantic Indexing, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Vol. 19, No. 2.
 • Zheng Z.H. et al. [2005], Applying Probabilistic Thematic Clustering for Classification in the TREC 2005 Genomics Track, NIST Special Publication: SP 500-266, The Fourteenth Text Retrieval Conference, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.67.116. Zhou L. [2007], Natural Language Interface for Information Management on Mobile Devices, Behaviour & Information Technology, Vol. 26, No. 3.
 • Zipf G.K. [1949], Human Behavior and The Principle of Least Effort, Addison-Wesley, Cambridge.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.