PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 (14) | 5--28
Tytuł artykułu

Modelowanie makroekonomiczne gospodarek regionalnych - użyteczne narzędzie czy nieprzydatna zabawa intelektualna?

Autorzy
Warianty tytułu
Macroeconomic Modelling of Regional Economies: A Useful Tool or a Mere Intellectual Game?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o zasadność stosowania modelowania makroekonomicznego gospodarek regionalnych zarówno jako narzędzia analizy kontrfaktualnej wpływu interwencji finansowych, jak też jako metody prognozowania wskaźników społeczno-gospodarczych. Zawarty w artykule wywód koncentruje się na wynikach uzyskanych przy użyciu regionalnych modeli Hermin. Po odniesieniu ich w sposób krytyczny do rezultatów innych symulacji makroekonomicznych została sformułowana konkluzja , iż uzasadnione jest konstruowania relatywnie prostych i odpornych na zakłócenia modeli ekonometrycznych gospodarek regionalnych, a do ich aplikacyjnych zastosowań niezbędna jest dogłębna znajomość empiryczna funkcjonowania modelowanej gospodarki i regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to assess the validity of application of macroeconomic modelling at the regional level - both as a tool of counterfactual impact analysis of financial intervention and of a forecast method of socio-economic trends. The reasoning is based on the results of the regional HERMIN models contrasted critically with other macroeconomic simulations on the regional level. The author concludes that it is justified to construct relatively simple and robust econometric models of regional economies, and that, for their application, it is necessary to have in-depth empirical knowledge of the regional economy under consideration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
Bibliografia
 • Bradley J., Gakova Z., Monfort P., Untiedt G., Zaleski J. (2009). The Cohesion System of HERMIN Models: CSHM, DG REGIO, EMDS, GEFRA, WARR, Sixth European Conference on Evaluation of Cohesion Policy, "New Methods for Cohesion Policy Evaluation: Promoting Accountability and Learning", Warsaw, 30 listopada - l grudnia.
 • Bradley J, Herce J.A., Modesto L. (1995). "Modelling in the EU periphery. The Hermin project", Economic Modelling, nr 12 (wydanie specjalne), s. 219-220.
 • Bradley J, McLaughlin J. (2002). HNI4: A Medium-term Macro-sectoral Model of Northern Ireland: Structure, Properties and Applications, Working Paper, The Economic and Social Research Institute, Dublin.
 • BradleyJ., Malara M., Mogiła Z., Tomaszewski P., Zaleski J., Zembaty M. (2009). Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych: Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym za pomocą modelu HERMIN. Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Bradley J" Morgenroth E., Paci R. (2003). The Mid-term Macro-sectoral Evaluation of CSF 2000-2006 for the Italian Mezzogiorno: Part 1. Model Design and Construction - Construction of the HERMIN Mezzogiorno Regional Model, Working Paper, The Economic and Social Research Institute, Dublin and CRENoS, Cagliari (październik).
 • Bradley J., Morgenroth E., Untiedt G. (2001). Analysis of the Macroeconomic Impact of the CSF on the Economy of East Germany, ifo Dresden Studien 30. Dresden: ifo Institut.
 • Bradley J., Tomaszewski P., Wojtasiak A., Zaleski J., Zembaty M. (2005). Regionalny model HERMIN gospodarki województwa dolnośląskiego. Podręcznik. Wrocław (oraz analogiczne raporty dla pozostałych województw).
 • Bradley J., Tomaszewski P., Wojtasiak-Terech A., Zaleski J., Zembaty M. (2008). Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modelu krajowego i modeli regionalnych HERMIN. Wrocław.
 • Bradley J, Untiedt G., Zaleski J. (2009). The Economic Return of Cohesion Expenditure for Member States, Study Number PE 419.106, European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department B, Structural and Cohesion Policies (http://www.europarl.europa.eu/studies).
 • Bradley J., Zaleski J. (2003). "Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN, Gospodarka Narodowa, nr 7/8, s. 18-45.
 • Bradley J., Zaleski J. (2002). Modelling EU Accession and Structural Fund Impacts Using the New Polish HERMIN Model, referat przedstawiony na International Conference Macromodels' 2002 & Modelling Economies in Transition, AMFET, Cedzyna, 4-7 grudnia.
 • Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P., Wojtasiak A., Zembaty M. (2006). Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN. Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P, Zembaty M. (2007). Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN. Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Bukowski M., Pelle D. (2009). Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Ferrara A., Ivanova O., Kancs d'A. (2010). Modelling the Policy Instruments of the EU Cohesion Policy, Working Paper nr 2/2010, European Commission, Regional Policy.
 • Gomes S.,Martins C., Sousa J. (2007) "The effects of monetary and technology shocks in three different models of the euro area", Economic Bulletin, Banco de Portugal, lato.
 • Gorzelak G. (2009). "Fakty i mity rozwoju regionalnego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(36).
 • Herbst M. (2008). "Prognoza wzrostu gospodarczego polskich regionów do 2015 roku", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(32), s. 61-71.
 • Investing in Europe's Future (2010). Fifth report on economic, social and territorial cohesion (s. 248-254). Bruksela: Komisja Europejska.
 • Ivanova O., Poliakov E., Koops O., Fransen E., Van Bree T., De Groot H., Paraguas F, Linders G.J., Stelder D., Study on the "System of Regional Models for Impact Assessment of EU Cohesion Policy", Third interim report, TNO, Brussels.
 • Kaczor T., Mackiewicz-Łyziak J., Michniewicz M., Socha R., Soszyński K. (2009). Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013. Gdańsk, Warszawa.
 • Kudelko J., Mogiła Z., Zaleski J. (2010). Analiza płatności w ramach NPR i NSRO na poziomie regionalnym. Raport. Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Kudłacz T., Woźniak D. (2009). "Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN?", Zarządzanie Publiczne, nr 1(7).
 • Mogiła Z., Zaleski J. (2011). Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, manuskrypt przekazany do publikacji.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (2003). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia/Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (2007). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • NIESR (National Institute of Economic and Social Researach) (1997). Recent Developments to the NiGEM Model. The World Model Manual, styczeń.
 • Piech K. (2008). Weryfikacja trafności wybranych prognoz makroekonomicznych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 21, s. 153-165.
 • Rao C.R. (1994). Statystyka i prawda (przeł. M. Abrahamowicz, M. Męczarski). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ratto M., Roeger W, in't Veld J. (2009). "QUEST III: An estimated open-economy DSGE model of the euro area with fiscal and monetary policy", Economic Modelling, nr 26, s. 222-233 (European Economy Economic Paper 335).
 • Smets F, Wouters R. (2003). "An estimated stochastic dynamic general equilibrium model of the euro area", Journal of Economic Association, t. 1, nr 5, s. 1123-1175.
 • Zaleski J. (2009). Regionalisation of the HERMIN Macroeconomic Modeling Framework in Poland, Sixth European Conference on Evaluation of Cohesion Policy "New Methods for Cohesion Policy Evaluation: Promoting Accountability and Learning", Warsaw, 30 listopada - l grudnia.
 • Zaleski J., Tomaszewski P., Wojtasiak A., Bradley J. (2004). Metodologia wykonania średniookresowej prognozy dla polskiej gospodarki. Wrocław-Warszawa: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy.
 • Zaleski J., Tomaszewski P. (2004). "Makroekonomiczne efekty realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(16).
 • Zaleski J., Tomaszewski R, Zembaty M., Wojtasiak A., Bradley J. (2005a). Baza danych 16 modeli regionalnych dla polskich województw. Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Zaleski J., Tomaszewski R, Zembaty M., Wojtasiak A., Bradley J. (2005b). 16 Raportów nt. modeli regionalnych HERMIN dla polskich województw. Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.