PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 1 | 51--59
Tytuł artykułu

Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Service Enterprises' Competitiveness in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne rynki charakteryzuje powszechnie obserwowana intensyfikacja procesów konkurencji. Zjawisko to nie omija również sektora usługowego. Wzrost znaczenia usług w gospodarce i zmiany zachodzące w sferze konsumpcji czynią ten sektor coraz bardziej atrakcyjnym. W konsekwencji rozwoju sektora usługowego rośnie na nim presja konkurencyjna, co wymusza na przedsiębiorstwach podejmowanie działań zmierzających do kształtowania przewagi konkurencyjnej. Kluczem do tego jest właściwe wykorzystanie zasobów i instrumentów decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono problematykę istoty konkurencyjności, jej wyznaczników i instrumentów na rynku usług. Na podstawie wyników badań empirycznych prowadzonych wśród kadry menedżerskiej działających w Polsce przedsiębiorstw usługowych dokonano oceny znaczenia i stopnia stosowania instrumentów konkurowania oraz zdiagnozowano własną ocenę konkurencyjności tych podmiotów, z uwzględnieniem jej zmian w czasie spowolnienia gospodarczego lat 2008-2010. (abstrakt oryginalny)
EN
The contemporary markets are characterised with the commonly observed intensification of competition processes. This phenomenon does not omit the service sector, either. Growth of importance of services in the economy and developments occurring in the sphere of consumption make this sector more and more attractive. In consequence of development of the service sector, there is growing competitive pressure in it what forces enterprises to undertake actions aimed at shaping competitive advantage. The key thereto is a proper use of the resources and instruments deciding enterprises' competitiveness. In his article, the author presents the issues of the essence of competitiveness, its determinants and instruments in the market for services. Based on the results of empirical research carried out among the managerial staff of service enterprises operating in Poland, there is made evaluation of the importance and degree of application of the instruments of competition as well as there is diagnosed their own evaluation of competitiveness of these entities, taking into account its developments during the economic slowdown of 2008-2010. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
51--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Dąbrowska A., Trendy konsumpcji i zachowań polskich konsumentów, w: Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, red. A. Kusińska, PWE, Warszawa 2011.
 • Gorynia M., Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, SGH, Warszawa 2000.
 • Haffer M, Instrumenty konkurowania, w: Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1999.
 • Haffer M, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, w: Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek, red. A. Skowronek-Mielczarek, SGH, Warszawa 2003.
 • Hund S.D., Morgan R.M., The Competetive Adventage. Theory of Competition, „Journal of Marketing" 1995, Vol. 59, s. 16.
 • Kaleta A., Strategie konkurencji w przemyśle, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Kuczewska L., Charakterystyka polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej, w: Usługi w Polsce 2008-2010, red. B. Słomińska, IBRKK, Warszawa 2011.
 • Moroz M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa — pojęcie i pomiar, „Gospodarka Narodowa" 2003, nr 9.
 • Nowacki R., Zarządzanie — konkurencyjność — innowacyjność, w: Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Skowronek-Mielczarek A., Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw usługowych, w: Usługi w Polsce 2008-2010, red. B. Słomińska, IBRKK, Warszawa 2011.
 • Słomińska B., Układ podmiotowy sektora usług oraz udział sekcji usługowych w krajowym rynku pracy, w: Usługi w Polsce 2002-2007, red. B. Słomińska, IBRKK, Warszawa 2008.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWE, Warszawa 1954.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.
 • Strużycki M., Konkurencja jako obszar działań reklamowych — podstawy i uwarunkowania, w: Reklama w procesach konkurencji, red. R. Nowacki, M. Strużycki, Difin, Warszawa 2011.
 • Taranko T., Procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw produkcyjnych, SGH, Warszawa 2010.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.