PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 181 | 192--206
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia zdrowotne - miejsce w ustawowej systematyce ubezpieczeń

Autorzy
Warianty tytułu
Health Insurance - Place in the Statutory Taxonomy of Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ubezpieczenia zdrowotne to obecnie dość różnorodny pod względem konstrukcji produktu zbiór ubezpieczeń. W ustawowej systematyce ubezpieczeń gospodarczych zawartej w kodeksie cywilnym i w ustawie o działalności ubezpieczeniowej brak jednoznacznego umiejscowienia ubezpieczeń zdrowotnych. Zderzenie praktyki rynkowej z systematyką ustawową uzasadnia pytanie o klasyfikację tych ubezpieczeń (osobowe wobec majątkowych), co stanowi przedmiot rozważań niniejszego artykułu. Poczynione ustalenia w powiązaniu z regulacjami unijnymi skłaniają także do zastanowienia się nad zasadnością (dopuszczalnością) dystrybucji wszystkich rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych przez ubezpieczycieli obu działów, co jest faktem na polskim rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, health insurance is a diverse collection of insurance products in terms of their structure. The statutory taxonomy of commercial insurance included in the Civil Code and in the insurance business act lacks an unambiguous location of health insurance. The clash between market practice and statutory taxonomy raises a valid question about the classification of this insurance (property vs. personal), which is the subject matter of this article. The authors' findings as well as the EU regulations evoke doubts as for the legitimacy (permissibility) of distribution of all types of health insurance by insurers in both branches (life and non-life), which is the actual state of affairs on the Polish market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
192--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Allianz Życie, 2009, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 45/2009 z dnia 18.05.2009 roku.
 • Bieniek, G. (red.), 2003, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia: Zobowiązania, tom 1, LexisNexis, Warszawa.
 • Gawrychowski, M., 2010, Nadzór finansowy przyjrzy się ofercie InterRisku, Dziennik Gazeta Prawna, nr 207, 22 października, [online] http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuły/460369,nadzor_finansowy_przyjrzy_sie_ofercie_interrisku.html [dostęp: 10.12.2010].
 • Gorajek, M., 2008, Prywatny rynek zdrowia w Polsce, Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej, [online] http://www.ptmu.org.pl/enkonf7pre.php [dostęp: 30.01.2009].
 • Inter Polska, 2009, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Vision zatwierdzone uchwalą Zarządu nr 40/2009 z dnia 24.09.2009 roku.
 • Kęszycka, B., 2010, Ubezpieczenia osobowe, w: Brodecka-Chamera, A. i in., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. 2 - Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kowalewski, E., 1992, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Branta, Bydgoszcz.
 • Krajewski, M., 2004, Umowa ubezpieczenia. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kucharski, B., 2010, Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Medica Polska 2010, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego zatwierdzone uchwałą Zarządu z dnia 11.08.2010 roku.
 • Montalbetti, E. 1972, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Morawiecki, L., 2006, Zasady wykładni prawa, Toruń, za: Kamieński, W, 2009, Odstąpienie od umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej na odległość. Aksjologiczne podstawy argumentacji, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 1(6).
 • Mossialos, E. i in. (eds.), 2010, Health Systems Governance in Europe: the Role of EU Law and Policy, Cambridge University Press.
 • OECD, 2009, OECD Health Data 2009, (edycja listopadowa), [online] dostęp na podstawie licencji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Orlicki, M., 2002, Umowa ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa.
 • Orlicki, M., 2010, O łączeniu w jednej umowie różnych rodzajów ubezpieczeń, Prawo Asekuracyjne, nr 2.
 • Osak, M., 2006, Prywatne ubezpieczenia chorobowe w Polsce (cz. 2). Kompleksowe ubezpieczenia kosztów leczenia jako przykład odszkodowawczych ubezpieczeń chorobowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 5-6.
 • Osak, M., 2008, Ryzyko zdrowotne jako podstawa wyodrębniania ubezpieczeń zdrowotnych, w: Handschke, J. (red.), Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 24 lipca 1973 r. (73/239/EWG) w sprawie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L228/3 z 16.08.1973 roku, [online] www.eur-lex.europa.eu [dostęp: 30.11.2010].
 • Radwański, Z., 2007, Prawo cywilne - część ogólna, wyd. 9, C.H. Beck, Warszawa.
 • Radwański, Z., Olejniczak, A., 2005, Zobowiązania - część ogólna, CH. Beck, Warszawa.
 • Raszeja, S., 1990, Tanatologia ogólna, w: Medycyna sądowa (praca zbiorowa), Warszawa za: A. Tadla, 2000, Umowa ubezpieczenia na życie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Signal Iduna Życie, 2009, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Signal Iduna "Pełnia Zdrowia" przyjęte uchwałą Zarządu nr 18/Z/2009 z dnia 27 maja 2009 r.
 • Stroiński, E., 2002, Ubezpieczenia osobowe, w: Sangowski, T. (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Branta, Bydgoszcz-Poznań.
 • Szczepańska, M., 2008, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Trzecia Dyrektywa Rady z dnia 18 czerwca 1992 r. (92/49/EWG) w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tekst jedn., Dz.U. 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
 • Warkałło, W., 1968, Prawo ubezpieczeniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Warkałło, W., 1969, Zasada odszkodowania w ubezpieczeniach, Studia Cywilistyczne, t. 13-14.
 • Warkałło, W., 1983, Funkcja kompensacyjna ubezpieczenia, w: Warkałło, W., Marek, W., Mogilski, W., Prawo ubezpieczeniowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Wąsiewicz, A., Nowakowski, Z.K., 1980, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.
 • Wnęk, A., Piech, K., 2010, Podział ubezpieczeń w polskim systemie prawa, Dziennik Ubezpieczeniowy, nr 238, 12 października.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.