PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 181 | 218--227
Tytuł artykułu

Wybrane problemy prawne bancassurance w świetle rekomendacji dobrych praktyk

Warianty tytułu
Selected Legal Issues of Bancassurance in the Light of the Recommendation for Good Practices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bancassurance to szeroko rozumiane zasady współpracy bankowo-ubezpieczeniowej podejmowane w różnych formach prawnych. Rozważania w ramach artykułu dotyczą grupowej umowy ubezpieczenia, obecnie najbardziej popularnej formy współpracy banków i zakładów ubezpieczeń. Brak kompleksowego uregulowania grupowej umowy ubezpieczenia w przepisach prawa polskiego jest powodem wielu praktycznych problemów zarówno ubezpieczycieli, jak i banków, co wpływa także znacząco na sytuację ubezpieczonego. W artykule wskazano na wybrane, praktyczne aspekty współpracy w ramach bancassurance w świetle przyjętej przez Związek Banków Polskich Rekomendacji Dobrych Praktyk. Po omówieniu okoliczności przyjęcia oraz celów Rekomendacji wskazano, w jaki sposób przyjęcie Rekomendacji wpłynęło i może wpłynąć na rynek współpracy bankowo-ubezpieczeniowej. Omawiane zagadnienia to między innymi kwestia zwrotu poniesionych przez ubezpieczonego kosztów ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wcześniejszego zakończenia ochrony oraz obowiązki informacyjne banku w stosunku do ubezpieczonego, w tym obowiązek weryfikacji spełnienia warunków do objęcia ochroną, w celu przeciwdziałania sprzedaży tzw. "pustych ubezpieczeń". Wskazano również na prawne możliwości egzekwowania stosowania Rekomendacji. Omówione zagadnienia dotyczą współstosowania przepisów prawa oraz Rekomendacji w praktyce polskiego rynku bancassurance oraz możliwości wprowadzania dalszych regulacji prawnych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Bancassurance, in its widest meaning, can be defined as the cooperation between banks and insurers in various legal forms. The article examines group Insurance contracts which are currently the most common form of cooperation between banks and insurers. The lack of complex regulations for group insurance contracts in Polish legislation causes many practical problems for both insurers and banks; it also has an impact on the position of the insured. The article indicates numerous, practical aspects of bancassurance cooperation in the context of Recommendation for Good Practices issued by The Polish Banks Association. After the analysis of the reasons for compiling the Recommendation and its aims, the impact and possible consequences of the implementation of the Recommendation on the bancassurance cooperation are presented. The article discusses such issues as, inter alia, reimbursement of costs of the insurance cover incurred by the insured in cases of the early expiration of the cover, and the information obligation of the bank towards the insured, including the obligation to verify whether a given person fulfills the criteria to be covered, which is aimed at counteracting so-called "empty insurances". The legal possibilities of enforcing the Recommendation are also presented in the article. The discussed issues concern the mutual application of legal provisions and Recommendation in the practice of the Polish bancassurance market, as well as the possibility of introducing other regulations in this respect. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
218--227
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kancelaria Hogan Lovells
Bibliografia
 • Grzyb, R., 2009, KNF chroni klientów banków, Dziennik Gazeta Prawna, 8 grudnia.
 • Jaworski, M., 2009, Banki będą odpowiadać za źle zawarte umowy ubezpieczenia, Dziennik Gazeta Prawna, 20 października.
 • Jaworski, M., Kruk, M., 2009a, W bankach polisy bez pułapek, Dziennik Gazeta Prawna, 3 listopada.
 • Jaworski, M., Kruk, M., 2009b, Kupujący polisy w bankach są już lepiej chronieni, Dziennik Gazeta Prawna, 3 listopada.
 • Jaworski, M., Kruk, M., 2009c, Kolejne banki przyjmują rekomendację, Dziennik Gazeta Prawna, 4 listopada.
 • Kufel-Siemińska, A., 2009, Włączanie usług ubezpieczeniowych w strukturę produktów bankowych, w: Handschke, J. (red.), Studia ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Nawracała, J., 2008, Aktualne problemy prawne ubezpieczeń bancassurance, Prawo Asekuracyjne, nr 4.
 • Orlicki, M., 2006, Roszczenie o zapłacenie składki za czas, w którym nie była świadczona ochrona ubezpieczeniowa, Prawo Asekuracyjne, nr 1.
 • Orlicki, M., 2008, Pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance, Prawo Asekuracyjne, nr 2.
 • Podstawowe problemy bancassurance w Polsce - Raport Rzecznika Ubezpieczonych, 2007, 13 grudnia [online], http://www.rzu.gov.pl/files/108_40_Raport_bancassurance.pdf [dostęp: 3.07.2010].
 • Pokrzywniak, J., 2004, Jeszcze o bancassurance, Prawo Bankowe, nr 12.
 • Raport z kontroli wzorców umownych kredytów hipotecznych, Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, 2008, maj [online], http://www.uokik.gov.pl/raporty2.php [dostęp: 3.07.2010].
 • Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi [online], http://www.zbp.pl/site.php?s=MTMxNjY4Njg [dostęp: 2.08.2010].
 • Rutkowska, M., 2009, Bancassurance na polskim rynku finansowym i w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Handschke, J. (red.), Studia ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Swacha-Lech, M., 2008, Bancassurance sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Śliperski, M., 2001, Bancassurance w Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Śliperski, M., 2002, Bancassurance: związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa.
 • Wierzbicka, E., 2009, Kierunki rozwoju bancassurance, w: Handschke, J. (red.), Studia ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Więcko, M., 2009, Drogi Precedens, Gazeta Bankowa, nr 35.
 • Więcko, M., 2009, Podstawowe problemy bancassurance w Polsce - raport Rzecznika Ubezpieczonych - co dalej?, Monitor Ubezpieczeniowy, nr 37.
 • Wojno, B., 2007, Znaczenie nowej regulacji umowy ubezpieczenia dla współpracy bankowo-ubezpieczeniowej, Prawo Bankowe, nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.