PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 181 | 238--247
Tytuł artykułu

Wybrane problemy prawne dotyczące zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy

Warianty tytułu
Selected Legal Aspects of Making and Realization of Insurance Agreements of Local Government Unit on the Example of a Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie wybranych regulacji prawnych, których przestrzeganie determinuje ważność i właściwą realizację umów ubezpieczenia zawieranych przez gminę. Bazowanie wyłącznie na generalnych przepisach prawa cywilnego dotyczących umowy ubezpieczenia oraz niedostrzeganie organizacyjno-prawnej specyfiki gminy i jej jednostek organizacyjnych może skutkować brakiem ochrony ubezpieczeniowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present selected legal regulations crucial to validity and correct realization of a commune's insurance contracts. Basing only on general regulations of civil insurance law and disregarding of organizational and legal specificity of a commune and its organizational units may result in lack of insurance cover. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
238--247
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baehr, J., 2007, w: Czajkowski, T. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Cyrankiewicz, M., 2009, Główny księgowy budżetu, Rzeczpospolita, dodatek: Gazeta Prawa i Podatków, nr 004/005 (8210).
 • Dmowski, S., 2006, w: Dmowski, S., Rudnicki, S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Drozd, E., 1997, Uwagi do projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 2.
 • Fuchs, D., Mikś, G., 2009, Wpływ nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia naprawa i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego jako strony umowy ubezpieczenia zawieranej zgodnie z prawem zamówień publicznych, Prawo Asekuracyjne, nr 4 (61).
 • Gawrylczyk, W., 2000, Przedstawicielstwo, Monitor Prawniczy, nr 12/2000.
 • Handschke, J., 1998, Pojęcie, treść i zasady polityki ubezpieczeniowej - rozważania nie tylko metodologiczne w: Sangowski, T. (red.), Studia Ubezpieczeniowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kalińska, A., 2010, "Mała" i "duża" nowelizacja Prawa zamówień publicznych - zmiany i nowości, Rachunkowość Budżetowa, nr 2 (242).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Korzeniowska, A., 2004, Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa cywilnego, w: Korzeniowska, A. (red.), ABC samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Brania, Bydgoszcz-Łódź.
 • Kowalewski, E., 2006, Umowa ubezpieczenia, w: Fuchs, D., Kowalewski, E., Mogilski, W., Serwach, M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń.
 • Kufel, J., 2001, Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia, w: Sangowski, T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Łysakowski, W., 2007, w: Czajkowski, T. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Norek, E., 2009, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Orlicki, M., 2002, Umowa ubezpieczenia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Orlicki, M., 2006, Umowa ubezpieczenia, w: Koch, A., Napierała, J. (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Zakamycze.
 • Pieróg, J., 2009, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Płonka, T., 2010, Reprezentacja zakładu budżetowego w zakresie zawierania umów [online], http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/ustroj_i_jednostki/artykuly/453050,reprezentacja_zakladu_budzetowego_w_zakresie_zawierania_umow.html [dostęp: 18.10.2010].
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 1999 r., sygn. I CKN 456/99.
 • Sadowy, J., 2009, Cele systemu zamówień publicznych i ich realizacja na przestrzeni 15 lat w świetle sprawozdań Prezesa Urzędu, w: Nowicki, H., Sadowy, J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, Toruń-Warszawa.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1992 r., sygn. III CZP 116/91.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2003 r., sygn. III CZP 63/03.
 • Urząd Zamówień Publicznych, 2010, Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego [online], http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/opinie-prawne/Dotyczace-nowelizacji/uniewaznienie-umowy [dostęp: 28.05.2010].
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U., nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U., 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Wolter, A., 1955, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1992 r., sygn. III CZP 116/91.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2000 r., sygn. III CKN 608/98.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2001 r., sygn. IV CKN 381/00.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2003 r., sygn. III CZP 63/03.
 • Żuk, K., 2007, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego w: Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żuk, K., Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.