PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
10 (2011) | nr 2 | 29--39
Tytuł artykułu

Municipal Bonds as a Tool of Financing the Local Governments' Investments in Rural Areas in Poland

Warianty tytułu
Obligacje komunalne jako narzędzie finansowania inwestycji samorządów lokalnych na obszarach wiejskich w polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena roli obligacji komunalnych w finansowaniu wydatków inwestycyjnych gminnych samorządów lokalnych na obszarach wiejskich w Polsce. W artykule zostały zaprezentowane aspekty teoretyczne obligacji komunalnej oraz wyniki analizy danych empirycznych. Przeprowadzone badanie wykazało, że rynek obligacji komunalnych w Polsce rozwija się bardzo szybko, a szczególnie wysoki wzrost odnotowano w 2009 i 2010 roku. Cechami charakterystycznymi emisji obligacji komunalnych w Polsce są: ich niepubliczny charakter, niska przeciętna wartość emisji i znacząca rola banków jako organizatorów emisji i ich nabywców. W latach 2005-2009 gminy wiejskie stosowały emisje obligacji jako źródło finansowania inwestycji, ale ich rola była bardzo mała w porównaniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wysoka dynamika wartości emisji obligacji jest pozytywnym sygnałem. Ściślejsza współpraca między gminami wiejskimi w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i wspólne emisje obligacji pozwoliłyby na wykorzystanie zalet tego narzędzia szczególnie wobec możliwości wykorzystania funduszy unijnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is the evaluation of the role of municipal bonds in financing the local governments' investments at rural areas in Poland. The paper presents some theoretical background of municipal bonds and provides the analyses of empirical data. The investigation showed that the municipal bond market in Poland developed very quickly, especially in 2009 and 2010. The non-public character of bond issues, small value of an average bond issue and the significant role of banks as organiser agents and investors are the characteristic features of this market. During 2005-2009 local governments in rural areas in Poland used the issues of bonds as a source of financing the investments but the role of this instrument was very small, whereas in the other kinds of local governments the revenues from bond issues played much higher role. However, the high dynamics of issued values is a positive signal for the future. It seems that the tighter cooperation between rural gminas in the area of infrastructural investments and common issuing of municipal bonds would help to obtain the advantages of this way of getting of capital. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Act of Parliament June 29th 1995 on bonds. Dz.U. of 1995. No 83 item 420. unified text Dz.U. of 2001. No 120. item 1300.
 • Act of Parliament January 29lh 2004 r. on public orders. Unified text Dz.U. of 2007 nr 223. Item 1655.
 • Act of Parliament July29tl1 2005 on trading in financial instruments Dz.U. of 2005. No 183. item 1538.
 • Act of Parliament August 27th 2009 on public finance. Dz.U. of 2009. No 157. item 1240.
 • Ankieta przeprowadzona przez serwis prasowy PAP oraz Twigger, Obligacje komunalne - szanse i bariery finansowania inwestycji, Invest Finance Sp. z o.o., 2009: za Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. NBP. Warszawa 2009.
 • Brigham E., 1996. Podstawy zarządzania finansami, vol. II, PWE, Warszawa.
 • Cieślak A., 2010. Gminni mistrzowie dotacji. Paper from 3.03.2010. www.rp.pl
 • Dębski W., 2007. Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dusza M, 2008. Rynek kapitałowy, [in:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (eds.) System finansowy w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Faerber E., 1996. Wszystko o obligacjach. Wig-Press, Warszawa.
 • Główka G., 2010. Obligacja jako instrument finansowania projektów inwestycyjnych polskich samorządów. Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 9 (2).
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach: 2002-2003, 2004, 2005,2006, 2007, 2008, 2009, NBP, Warszawa.
 • Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie dla lat 1999-2010. Fitch Polska S.A. www.fitchpolska.com.pl
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach: 2005,2006,2007,2008, 2009. Rada Ministrów, Warszawa. www.mf.gov.pl
 • The Columbia Encyclopaedia, 2004. Sixth Edition. Publisher Columbia University Press, New York.
 • The list of identifiers and names of the units of territorial division of the country. 2010. Central Statistical Office, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.