PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 2 | nr 2 | 21--29
Tytuł artykułu

Globalizacja a orientacja marketingowa przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Globalization and the Marketing Orientation of Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ciągle zmieniającym się otoczeniu powoduje, że przedsiębiorstwa powinny wprowadzać konieczne przekształcenia, wychodzić naprzeciw problemom, a zatem przewidywać i kształtować rzeczywistość. Każde przedsiębiorstwo powinno być inspiratorem ciągłych zmian, a zwłaszcza przedsięwzięć innowacyjnych, których powodzenie w dużej mierze zależy od mobilizacji wszystkich pracowników do twórczego myślenia, działania oraz uczenia się. Współcześnie konkurencyjnym jest to przedsiębiorstwo, które posiada umiejętność wykorzystania marketingu w celu poznania rynku oraz wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków pożądanych przez konsumentów ze względu na wysoki poziom nowoczesności. (abstrakt oryginalny)
EN
The functioning of the enterprise in a constantly changing environment means that companies should make the necessary transformation, meet challenges, and thus anticipate and shape the reality. Each company should be the instigator of continuous change, particularly innovative projects which success depends largely on the mobilization of all employees for creative thinking, action and learning. Today, a company is considered as innovative and competitive, when it possesses the ability to use marketing in order to understand the market and results of scientific research, new concepts, ideas and inventions which are expected by consumers due to the high level of modernity. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
21--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Abt S., Czego oczekiwać od marketingu logistycznego?, „Logistyka a Jakość” 2001, Nr 5.
 • Baruk J., Zarządzanie rozwojem nowego produktu, „Marketing i Rynek” 2008, Nr 6.
 • Budnikowski A., Zagrożenia związane z globalizacją procesu gospodarowania i możliwości ich pokonywania ze szczególnym uwzględnieniem Polski [w:] Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot 2000.
 • Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, War-szawa 1996
 • European Economy. European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Raport and Studies. Economic Evaluation of the Internal Market, IISSN 0379-0991, Belgium 1997, No. 63.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Warszawa 2000.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001
 • Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 • Janasz W., Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa [w:] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
 • Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Kolman R., Tkaczyk T., Jakość usług. Poradnik, Bydgoszcz 1996.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1999.
 • Malinowska U., Innowacje produktowe jako czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw po akcesji do UE [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, UŁ, Łódź 2005.
 • Nowacki R., Więzi informacyjne z rynkiem jako czynnik kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, Red. H. G. Adamkiewicz-Drwilło, PWN, Warszawa 2007.
 • Oniszczuk A., Zarządzanie marketingowo-logistyczne i jego znaczenie w poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Transport i handel morski. Red. J. Żurek, Gdańsk 2002.
 • Oniszczuk-Jastrząbek A., Znaczenie marketingu w działalności globalnej przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo – zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Red. J. Żurek, Gdańsk 2007.
 • Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Gdańsk 2007.
 • Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003.
 • Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W., Marketing, Warszawa 1998.
 • Puchalska K., Ocena polskiej pozycji konkurencyjnej na tle wymiany głównych partnerów handlowych [w:] Regionalizacja globalizacji, Tom 2. Red. J. Rymarczyk, B. Dreich-Skulska, W. Michalczyk, AE im. O. Langego, Wrocław 2008.
 • Rutkowski K., Efektywne zarządzanie logistyczne jako warunek przetrwania polskich firm w nowym stuleciu, [w:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku, Poznań 2000.
 • Sagan M., Wpływ globalnych strategii marketingowych na efektywność i wyniki ryn-kowe przedsiębiorstw międzynarodowych, „Marketing i Rynek” 2010, Nr 3.
 • Sobczak E., Procesy globalizacji a marketing międzynarodowy, „Marketing i Rynek” 2006, Nr 10.
 • Strużyński M., Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji rynków [w:] Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem, Red. J. Rokita, W. Grudzewski, GWSH, Katowice 2003.
 • Wilmańska-Sosnowska S., Obsługa klienta jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek” 2001, Nr 8.
 • Witkowski J., Poziom obsługi odbiorców w strategii logistycznej przedsiębiorstwa [w]: Koncepcje logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Red. D. Kempny, Ka-towice 1993.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospo-darce światowej, PWN, Warszawa 1998.
 • Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996.
 • Żbikowska A., Produkt w marketingu międzynarodowym a otoczenie kulturowe, „Marketing i Rynek” 1999, Nr 19
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.