PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 | 205
Tytuł artykułu

Ewolucja metod organizatorskich

Warianty tytułu
The Evolution of Organisational Methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym omówiono założenia i przesłanki badania ewolucji metod organizatorskich. W drugim omówiono rozwój tych metod. W trzecim zaprezentowano mechanizm integracji (symbiogenezy) i filogenezy (rozwoju rodowego, rozwoju filetycznego0. Za pomoca ich wyjaśniono przyczyny łączenia metod w układy podwójne i wielorakie. Charakterystyczne mechanizmy ewolucji na przykładzie strategicznej karty wyników stanowią wewnętrzną strukturę rozdziału czwartego. Na przykładzie tej współczesnej metody ukazano takie procesy, jak: ontogeneza, filogeneza, dyfuzja, dywergencja i ko ewolucja. Rozdział piąty poświęcono w całości jednemu z najważniejszych punktów widzenia praktycznej znajomości ewolucji metod zarządzania procesów ewolucyjnych, jakim jest adaptacja. Pracę kończy synteza przedstawionych mechanizmów ewolucji, które praktykowane łącznie formują zarys teorii ewolucji metod zarządzania oraz wytyczne badania i programowania rozwoju metod. (fragment tekstu)
EN
In the dissertation the transposition of evolutionary terminology is applied to explain phenomena that occur in organisational methods (tools). The main assumption is that continuous development of organisational thought exists in Management Science. Methods are reinterpreted as specimens in a population, which allows one to assume that they can be treated as relevantly separate beings. This perspective enabled more precise modeling of biological evolutional processes on the chosen research subject. The framework of the theory of the evolution of organisational tools consists of: - evolutionary continuity, or a continuation of earlier problem solving methodologies, - variability of tools as the result of an adaptation process, which brings about the creation of modified or sometimes new forms, - the conjunction of management tools into one system characterised by internal complexity, which is also a subject of evolution. The analysis of biological evolutionary mechanisms was limited to the most important and the best descriptive phenomena in organisational tools. Those chosen included adaptation, mutation, divergence, convergence, parallelism and co-evolution. The analysis revealed that an unequivocal comparison is not fully appropriate and therefore some adjustments need to be included. The most significant was an example of an adaptation process that for practitioners seemed to be the most important. The developed model of adaptation conditions was not an exact copy of the biological one. The Hoshin Kanri method proved that it should be supplemented by a diffusion model. I argue that similar case studies should also be conducted for other tools. In the model I present, the egzo- and endogenic factors that are characteristic for a particular method are included. (fragment of text)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamala K., Sabath K. [2010], Behawior. Ewolucja zachowań, http://www.ewolucja.org/ w3/d3/d39.html (18.08.2010).
 • Adamiecki K. [1985], O nauce organizacji, wyd. 2,TNOiK-PWE, Warszawa.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G. [2008], Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, TNOiK, Toruń.
 • Akao Y., Mazur G. [2003], The Leading Edge in QFD: Past, Present and Future, "The International Journal of Quality & Reliability Management", vol. 20, nr 1.
 • Andersen H.V., Lawrie G., Savic N. [2004], Effective Quality Management through Third--generation Balanced Scorecard, "International Journal of Productivity and Performance Management", vol. 53, nr 7.
 • Andersson R., Eriksson H., Torstensson H. [2006], Similarities and Differences between TQM, Six Sigma and Lean, "The TQM Magazine", vol. 18, nr 3.
 • Antoszkiewicz J.D. [1990], Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
 • Antoszkiewicz J.D. [1997], Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, Poltext, Warszawa.
 • Argenti J. [ 1969], Management Techniques. A Practical Guide, George Allen and Unwin, London.
 • Arnheiter E., Maleyeff J. [2005], The Integration of Lean Management and Six Sigma, "The TQM Magazine", vol. 17, nr 1.
 • Ax C., Bj0rnenak T. [2005|, Bundling and Diffusion of Management Accounting Innovations - the Case of the Balanced Scorecard in Sweden, "Management Accounting Research", vol. 16.
 • Babbage Ch. [1835], On the Economy of Machinery and Manufactures, 4 ed., Charles Knight, London.
 • Babbie E. [2008], Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Babich P. [1996], Hoshin Handbook,Total Quality Engineering, Poway CA.
 • Balanced Scorecard Collaborative Awards Certification To Sap(tm) Strategic Enterprise Management(tm) [2010], http://www.sap.com/brazil/press/apresentacoes/bsca.pdf (20.08.2010).
 • Bank J. [1996], Zarządzanie przez jakość, Gebethner & Ska, Warszawa.
 • Barnes R.M. [1961a], Motion and Time Study Applications, 4th ed., J. Wiley & Sons, New York.
 • Barnes R.M. [1961b], Work Sampling, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York.
 • Barnes R.M. [1963], Motion and Time Study. Design and Measurement of Work, 5th ed., John Wiley & Sons, New York-London.
 • Bertels T. [2008], Integrating Lean and Six Sigma. The Power of an Integrated Roadmap, iSixSigma LLC, http://wwv.isixsigmaxom/index.php?option=com_k2&vievv=item&i-d=1386:integrating-lean-and-six-sigma&Itemid=156 (14.11.2011).
 • Biedrzycki M. [1998], Genetyka kultury, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Biernacki T., Smakuszewski J. [1973], Organizacja i techniczne normowanie pracy. Poradnik dla spółdzielni pracy, Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa.
 • BjØrnenak T. [1997], Diffusion and Accounting: The Case of ABC in Norway, "Management Accounting Research", vol. 8, nr 1.
 • Blackmore S. [2002|, Maszyna memowa, Rebis, Poznań.
 • Bleicher F. [1990], Effiziente Forschung und Entwicklung, Deutscher Universitàts-Verlag, Wiesbaden.
 • Błaszczyk W., Czekaj J. [2010], Stan i perspektywy rozwoju metod organizacji i zarządzania [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Boone Ch., van Witteloostuijn A. [1995], Industrial Organization and Organizational Ecology: The Potentials for Cross-fertilization, "Organization Studies", vol. 16, nr 2.
 • Bösenberg D., Metzen H. [1995], Le Lean Management. Alléger structures et coûts pur muscle l'organisation, Les Éditions d'Organisation, Paris.
 • Bourbon M. [1986], Méthodologie. Ensemble de méthodes à l'usage des responsables opérationnels, Chotard, Paris.
 • Bourguignon A., Malleret V., NØrreklit H. [2001], Balanced Scorecard versus French Tableau de Bord: Beyond Dispute, a Cultural and Ideological Perspective, "Les Cahiers de Recherche", nr 724.
 • Bowen H.K., Spear S. 11999], Decoding the DNA of the Toyota Production System, "Harvard Business Review", September-October.
 • Bralczyk J. [2009|, Ewolucja ewolucji, "Wiedza i Życie", listopad.
 • Braun M. [1994], Picturing the Time. The Work of Etienne-Jules Marey (1830-1904), The University of Chicago Press, Chicago.
 • Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brilman J., Hérard J. [2006], Les meilleures pratiques de management: dans le nouveau contexte économique mondial, 6e édition, Editions d'Organisation, Paris.
 • BSC w strategii firmy [2002], wywiad z D. Nortonem, "Manager", nr 6.
 • Buhaug H. [1978], The Sampling Interval in Systematic Activity Sampling, "International Journal of Production Research", vol. 16, nr 1.
 • Buller D.J. [2009], Psychologia ewolucyjna w stylu pop, "Świat Nauki", nr specjalny pt. "Ewolucja ewolucji", nr 2(210), luty.
 • Camp R.C. [1989], Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, Quality Resources, Milwaukee.
 • Carson P.P., Lanier PA., Carson K.D., Guidry B.N. [2000], Clearing a Path through the Management Fashion Jungle: Some Preliminary Trailblazing, "Academy of Management Journal", vol. 43, nr 6.
 • Caude R. [1964], Méthodologie: vers une science de l'action, .Travail et Méthodes", nr 8.
 • Caude R. [1966], Organiser pour vivre, Editions Hermann, Paris.
 • Chakravarthy B.S. [1982], Adaption: A Promising Metaphor for Strategic Management, "Academy of Management. The Academy of Management Review", vol. 7, nr 1.
 • Charmaz K. (2009], Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Châtelier Le H. [19261, Filozofia systemu Taylora, INO, Warszawa.
 • Chauvet A. [ 1997], Metody zarządzania. Przewodnik, Poltext, Warszawa.
 • Chełpa S. [2004], indukcja i dedukcja w zarządzaniu - problem teorii i praktyki [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1014.
 • Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M. (2007], Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Choi C.K., Ip W.H. 119991, A Comparison of MTM and RTM, "Work Study", vol. 48, nr 2.
 • Clarke P.J., Hill NT., Stevens K. [1999], Activity-based Costing in Ireland: Barriers to, and Opportunities for Change, "Critical Perspectives on Accounting", nr 10.
 • Coleman D.S. [ 1989], A Framework for Characterizing the Methods and Tools of an Integrated System Engineering Methodology (ISEM), Draft 2, Rev. 0, Pacific Information Management, Santa Monica.
 • Colpan A.M., Yoshikawa T., Hikino T., Miyoshi H. [2007], Japanese Corporate Governance: Structural Change and Financial Performance, "Asian Business & Management", nr 6.
 • Corlett E.N., Hollier R.H. [1964], Work Sampling Using Extended Observations, "The International Journal of Production Research", vol. 4, nr 1.
 • Cossette P. |2002], Analysing the Thinking of F.W. Taylor Using Cognitive Mapping, "Management Decision", vol. 40, nr 2.
 • Crowe T.J., Cheng C. [1995], Using Quality Function Deployment in Manufacturing Strategic Planning, "International Journal of Operations & Production Management", vol. 16, nr 4.
 • Cusumano M. [1988], Manufacturing Innovation: Lessons from the Japanese Auto Industry, "Sloan Management Review", Fall.
 • Cyfert S. [2004], Absorpcja fizyki w teorii organizacji i zarządzania: nieuzasadniona imitacja czy wymuszona konieczność [w:] W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania. Management Forum 2020, red. J. Engelhardt, M. Brojak-Trzaskowska, Szczecin-Międzyzdroje.
 • Czakon W. [2006a], Epistemologiczne aspekty badań nad dynamiką więzi międzyorga-nizacyjnych [w:] Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, red. M. Trocki, S. Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Czakon W. [2006b[, Łabędzie Popper a - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Czech A. (2004), Dedukcja vs indukcja w nauce o przedsiębiorstwie [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE Wrocławiu, nr 1014.
 • Czekaj J. (2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Czekaj J. [2010], Konwergencja współczesnych metod zarządzania [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czekaj J., Ćwiklicki M. [2009], istota, mechanizmy i kierunki rozwoju współczesnych metod zarządzania [w:] Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Raport z badań statutowych zrealizowanych w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania, kierownik tematu: prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj, Umowa nr 23/KMOÍZ/1/09/S/487, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Ćwiklicki M. [2001|, Wprowadzenie do współczesnych narzędzi harmonizacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 564, Kraków.
 • Ćwiklicki M. [2005], Myśl organizatorska F.W. Taylora, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 • Ćwiklicki M. [2006], Przesłanki rozwoju metod zarządzania [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1104, Wrocław.
 • Ćwiklicki M. [2007a], Metoda KJ w rozwiązywaniu problemów jakościowych, "Problemy Jakości", nr 1.
 • Ćwiklicki M. [2007b], Metodyczne aspekty stosowania diagramu FAST, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 736, Kraków.
 • Ćwiklicki M. [2008a], Brytyjska wersja metody hoshin kanri, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Ćwiklicki M. [2008b], Integracja metody Six Sigma z Lean Management, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 • Ćwiklicki M. [2008c|, Metoda hoshin kanri wg S. Shiby, "Problemy Jakości", nr 12.
 • Ćwiklicki M. [2009], Model hoshin kanri według D. Hutchinsa, "Zarządzanie Jakością", nr 1.
 • Ćwiklicki M. [2010], Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 234, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Ćwiklicki M. [2011a], Dziedzictwo analizy wartości [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe, t. 3, red. R. Borowiecki, L. Kiełtyka, TNOiK, Toruń.
 • Ćwiklicki M. [2011b], Współczesne oblicza tayloryzmu [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T. [2010], Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Serum, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.
 • Ćwiklicki M., Muliński K. [2005], Adaptacja zrównoważonej karty wyników do monitorowania i pomiaru procesów, "Problemy Jakości", nr 9.
 • Ćwiklicki M., Obora H. [2004], Zintegrowane podejście QFDIhoshin w planowaniu strategicznym, "Problemy Jakości", nr 10.
 • Ćwiklicki M., Obora H. [2011a], Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Ćwiklicki M., Obora H. [2011b], Wprowadzenie do metod TQM, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ćwiklicki M., Walczak M. |2009|, Autonomatyzacja (fidoka) - od automatyzacji do humanizacji pracy, "Zarządzanie Jakością", nr 2.
 • Ćwiklicki M., Władyka A. [2009], Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w Urzędzie Miasta Tarnowa, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8.
 • Ćwiklicki M., Włodarek T. [2010], Metodyka Serum w Polsce w świetle badań, "Nauka i Gospodarka", nr 3(6).
 • Dahlgaard S.M.P. [1999], The Evolution Patterns of Quality Management: Some Reflections on the Quality Movement, "Total Quality Management", vol. 10, nr 4-5.
 • Dawkins R. [1996], Samolubny gen, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Deming E. [1986], Out of Crisis, Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, Cambridge.
 • Dobre i złe skutki modnych koncepcji zarządzania [2002], "Zarządzanie na Świecie", nr 11.
 • Dossett R.J. [1995], Work-Measured Labor Standards - The State of the Art, ..Industrial Engineering", vol. 27, nr 4.
 • Drążkiewicz A. (1972], Metoda normatywów elementarnych MTM-l, WNT, Warszawa.
 • Duncan J.H. [1967], The Work-Factor System and How It Is Used, "Work Study", vol. 16, nr 12, December.
 • Ejdys M. [2007], Weryfikacja hipotezy efektywności rynku przy użyciu metod programowania genetycznego (praca magisterska), Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • The Encyclopedia of Management [1963], red. C. Heyel, Reinhold Publishing, New York.
 • Encyclopedia of Time [1994], red. S.L. Macey, Garland, New York. Encyklopedia PWN [2010], http://encyklopedia.pvvn.pl.
 • Ettorre B. 11997], What's the Next Buzzword?, "Management Review", vol. 86, nr 8.
 • Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków [2006], red. H. Król, Vizja Press&It, Warszawa.
 • Feyerabend PK. [2001], Przeciw metodzie, Siedmioróg, Wrocław.
 • Filipowicz G. [2004], Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 • Folaron J., Morgan J.P. [2003], The Evolution of Six Sigma, "ASQ Six Sigma Forum Magazine", August.
 • Ford J.D., Baucus DA. [1987], Organizational Adaptation to Performance Downturns: An Interpretation-Based Perspective, "Academy of Management Review", vol. 12, nr 2.
 • Friedag H.R., Schmidt W. [2003], My Balanced Scorecard, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Friedag H.R., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M. [2004], My Balanced Scorecard. Moja Strategiczna Karta Wyników, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Futuyma D.J. [2008], Ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gabara W. [1981], Nauka o organizacji i zarządzaniu. Kierunki i tendencje, PWE, Warszawa.
 • Gadacz T. [2009], Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 1, Znak, Kraków.
 • Gehring K. [1930], Amerykańska administracja przedsiębiorstw przemysłowych. Geneza -podstawy stosowania w Polsce, Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, t. XLV, Kraków.
 • Gélinier O. [1994], Reengineering et qualité total: les opposer ou les marier, "Les memos de 1TQM", nr 12.
 • George M.L. [2002], Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed, McGraw-Hill, New York.
 • Gill J., Johnson P. [1991], Research Methods for Managers, Paul Chapman Publishing, London.
 • Giré A. [1988], Théorie ouverte des systèmes, L'Indisciplinare, Lyon.
 • Glaser B. [1978], Theoretical Sensitivity,The Sociology Press, San Francisco.
 • Glaser B., Strauss A.L. [ 1967], Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine, Chicago.
 • Gonzalez M.E., Quesada G., Mueller R., Mora-Monge C.A. [2004], QFD Strategy House: An Innovative Tool for Linking Marketing and Manufacturing Strategies, "Marketing Intelligence & Planning", vol. 22, nr 2.
 • Grajewski P. [2007], Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa.
 • Grandjean H. [1967], La méthodologie du futur dans l'entreprise, "Bulletin C.N.O.F.", nr 10.
 • Grobler A. [2006], Metodologia nauk, Aureus-Znak, Kraków.
 • Grudzewski W.M. [2006], Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I. [1999], Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Guilhon A., Labbé R., Rappin B. [2003], L'évolution des organisations: une analyse fondée sur l'application de la théorie de Charles Darwin, "La Revue des Sciences de Gestions. Direction et Gestion", nr 204, Novembre-Décembre.
 • Guttman B.S. [2008], Ewolucjonizm. Co warto wiedzieć, Wydawnictwo CKA, Gliwice.
 • Hammer M. [1990], Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate, "Harvard Business Review", July-August.
 • Hammer M. [1999], Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999.
 • Hannan M.T. [2005], Ecologies of Organizations: Diversity and Identity, "Journal of Economics Perspectives", vol. 19, nr 1, Winter.
 • Hannan M.T., Freeman J.H. [1977], The Population Ecology of Organizations, "American Journal of Sociology", vol. 82, nr 5.
 • Hannula M., Kulmala H.I., Suomala P. [1999], Total Quality Management and Balanced Scorecard - A Comparative Analysis [w:] Productivity & Quality Management Frontiers - VIII, red. W. Werther Jr. et al, Refereed papers presented at the 8th International Conference on Productivity & Quality Research, 14-16.06.1999, MCB University Press, Vaasa, Englanti, Bradford.
 • Harman G. [1965], The Inference to the Best Explanation, "The Philosophical Review", vol. 74, nr 1.
 • Harmon P. [2004], Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, "Business Process Trends", September.
 • Harry M., Shroeder R. [2001], Sześć sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Hatch M.J. [2002|, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hauser J.R., Clausing D. [1988], The House of Quality, "Harvard Business Review", May-June.
 • Heskett J., Jones T., Loveman G., Sasser E., Schlesinger L. [1994], Putting the Service Profit Chain to Work, "Harvard Business Review", March-April.
 • History of MODAPTS [2010], http://www.modapts.org/history.htm (5.08.2010).
 • History of Work-Factor [2010], WORK-FACTOR Council, http://www.work-factor.nl.nu/ (17.08.2010).
 • Hlavenka B. [1977], System ewidencji technik i metod racjonalizacji, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Hodgson G.M. [2002], Darwinism in Economics: From Analogy to Ontology, "Journal of Evolutionary Economics", nr 12.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. [2007], Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Honeywell w Polsce [2005], Honeywell International Inc., http://vvvvw.honeywell.com. pl/w_polsce/iso9001 (20.09.2010).
 • Hoshin Kanri: Policy Deployment for Successful TQM [1991], red. Y. Akao, Productivity Press, Cambridge MA.
 • Hunt RA., Xavier F.B. [2003], The Leading Edge in Strategic QFD, "The International Journal of Quality & Reliability Management", vol. 20, nr 1.
 • Hutchins D. [2008], Hoshin Kanri. The Strategic Approach to Continuous Improvement, Gower, Hampshire.
 • IDS Scheer rozpoczyna współpracę z Davidem P. Nortonem i Robertem S. Kapłanem [2005], http://vvww.ids-scheer.pl/index2.php?strona=nevvs/nevvs71.php (10.01.2005).
 • Ishikawa K. [1985], What Is Total Quality Control - The Japanese Way, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Jackson T.L. [2006], Hoshin Kanri for the Lean Enterprise. Developing Competitive Capabilities and Managing Profit, Productivity Press, New York.
 • Jagoda H., Lichtarski J. [2003], O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Jednoróg A., Torczewski K. [2005], Lean Sigma - co łączy Lean Manufacturing i strategię Six Sigma, Materiały konferencyjne, II Konferencja Lean Manufacturing, 3-4 czerwca 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Jennings D.F., Seaman S.L. [1994], High and Low Levels of Organizational Adaptation: An Empirical Analysis of Strategy, Structure, and Performance, "Strategie Management Journal", vol. 15, July.
 • Jerzmanowski A. [2009], Powstawanie, rodzaje i rola zmienności w ewolucji, "Kosmos", t. 58, nr 3-4.
 • Kakar S. [1970], Frederick Taylor: A Study in Personality and Innovation, MIT Press, Cambridge.
 • Kaminsky G., Schmidtke H. [1966], Badanie przebiegów pracy i ruchów roboczych, PWN, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [1992], The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, "Harvard Business Review", vol. 70, nr 1, January-February.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [1993], Putting the Balanced Scorecard to Work, "Harvard Business Review", September-October.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [1996a], The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [1996b], Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, "Harvard Business Review", vol. 74, nr 1.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [1997], Why Does Business Need a Balanced Scorecard?, "Journal of Cost Management", vol. 11, nr 3.
 • Kaplan R.S., Norton D.P [2001], Strategiczna karta wyników. Praktyka, Wydawnictwo CIM, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [2002], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [2004], The Strategy Map: Guide to Aligning Intangible Assets, "Strategy and Leadership", vol. 32, nr 5.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [2006], Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies, Harvard Business Press, Boston.
 • Karger D.W., Bayha F.H. [1987], Engineered Work Measurement, 4th ed., Industrial Press, New York.
 • Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M. [1992], Usprawnianie działań zbiorowych, TNOiK, Kraków.
 • Kauffman SA. [1995], At Home in the Universe: The Search for Laws of Sell-organization and Complexity, Oxford University Press, New York.
 • Kieser A. [1996], Moden & Mythen des Organisierens, "Dié Betriebswirtschaft", vol. 56, nr 1.
 • Kieżun W. [1997], Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Killen CP, Walker M., Hunt R.A. [2005], Strategie Planning Using QFD, "The International Journal of Quality & Reliability Management", vol. 22, nr 1.
 • King B. [1989[, Hoshin Planning: The Developmental Approach, GOAL/QPC, Methuen MA.
 • Kirton M.J. [2003], Adaptation-Innovation in the Context of Diversity and Change, Routledge, London.
 • Klincewicz K. [2004], Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 • Kołodziejczyk M., Sobczyk J.R. [2006], Metodologiczne aspekty ogólnej charakterystyki organizacji i zarządzania jako odrębnej dyscypliny naukowej [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju, red. W. Błaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Komunikat nr 7/2010 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów [2010], http://www. ck.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34:k-o-m-u-n-i-k-a-t-n-r-72010-&catid=10:komunikaty-centralnej-komisji&Itemid=33 (7.06.2011).
 • Kondo Y. [1997], The Hoshin Kanri - the Japanese Way of Strategie Quality Management, "Proceedings of the 41st Congress of the European Organisation for Quality", Trondheim, Norway, June.
 • Konecki K. [1994], Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Konecki K. [2000], Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kortan J. (1998], Nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - krytyczne spojrzenie [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 784, Wrocław.
 • Kostera M. [1997], O ideach, które kształtują drogę, "Organizacja i Kierowanie", nr 2(88).
 • Kotarbiński T. [1981], Traktat o dobrej robocie, PWN, Warszawa.
 • Kotler P., Caslione J.A., [2009], Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Kotter J.P, Heskett J.L. [1993], Cultures et performances. Le second souffle de l'entre-prise, Les Editions d'Organisation, Paris.
 • Kowalczyk J. [1986], Mierzenie pracy [w:] Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, PWN, Warszawa.
 • Kozielecki J. 11969], Rozwiązywanie problemów, PZWS, Warszawa.
 • Kozo-Polyansky B.M., Fet V., Margulis L. [2010], Symbiogenesis: A New Principle of Evolution, Harvard University Press, Cambridge.
 • Koźmiński A.K., Zawiślak A.M. [1982], Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa.
 • Koźmiński K., Obłój K. [1989], Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • Krafcik J.F. [1988], The Triumph of the Lean Production System, "Sloan Management Review", vol. 30, nr 1.
 • Kraśniak J. [2005], Uwarunkowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Krzyżanowski L. [1994], Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwaśnicki W. [20011, Ekonomia ewolucyjna - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej [w:] Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości?, red. A. Wojtyna, Bellona, Warszawa.
 • Kyrö P. [2003], Revising the Concept and Forms of Benchmarking, "Benchmarking: An International Journal", vol. 10, nr 3.
 • Lamond D. [2005], On the Value of Management History: Absorbing the Past to Understand the Present and Inform the Future, "Management Decision", vol. 43, nr 10.
 • Larousse P. [1990], Grand Dictionnaire Universel du XIXe siécle, t. 18, Larousse, Paris.
 • Lee R.G., Dale B.G. [1998], Policy Deployment: An Examination of the Theory, "The International Journal of Quality & Reliability", vol. 15, nr 5.
 • Lendzion K.P, Stankiewicz-Mróz A. [2005], Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Leszek W. [2006], Wybrane zagadnienia metodyczne badań empirycznych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 • Levinson W.A., Rerick R. [2002], Lean Enterprise: A Synergistic Approach to Minimizing Waste, ASQ Quality Press, Milwaukee.
 • Lewin K. [1951], Field Theory in Social Science. Selected Theoretical Papers, red. D. Cart-wright, Harper & Row, New York.
 • Lichtarski J. [1998], Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem -koncepcje przekrojowe, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 784, Wrocław.
 • Lichtarski J. [2001], Koncepcje czy funkcje zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Lichtarski J., Węgrzyn A. [2000], Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Liker J. [2005], Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa.
 • Liker J.K., Meier D.P. [2008], Toyota talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty, MT Biznes, Warszawa.
 • Lisiński M. [2004], Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 • Lockyer K.G. [1970], Factory Management, 2nd ed., Pitman Publishing, New York.
 • Łastowski K. [2009], Dwieście lat idei ewolucji w biologii. Lamarck-Darwin -Wallace, "Kosmos", t. 58, nr 3-4.
 • Łobos K. [2002], Izomorfia rozwiązań strukturalnych przedsiębiorstw z pozycji teorii instytucjonalnej, ewolucyjnej oraz sytuacyjnej organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3(109).
 • Łomnicki A. [2009], Poziomy doboru, adaptacje, "Kosmos", t. 58, nr 3-4.
 • Mader D. [2008], Lean Six Sigma's Evolution, "Quality Progress", vol. 41, nr 1, January.
 • Malara Z., Olechnowicz B. [2006], Modele numeryczne w ocenie zjawisk organizacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2(673).
 • Malmi T. [1999|, Activity-based Costing Diffusion across Organizations: An Exploratory Empirical Analysis of Finnish Firms, "Accounting Organizational Society", nr 24.
 • Malo J.L. [1995], Les tableaux de bord comme signe d'une gestion et d'une comptabilité d la française [w:] Mélanges en l'honneur du professeur Claude Pérochon, Foucher, Paris.
 • Management Tools 2003. Highlights ]2003|, Bain & Company, Boston.
 • Maniak G. [2005], Konkurencja i konkurencyjność w badaniach współczesnej ekonomii [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Marsh A.D. [1973], Office Manning-Control or Chaos, "Work Study", vol. 22, nr 7, July.
 • Martan L. [2002], Rozważania o nauce o kierowaniu organizacjami, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 • Martyniak Z. [1976a], Elementy metodologii organizowania, PWN, Warszawa.
 • Martyniak Z. [1976b], W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 8.
 • Martyniak Z. [1987], Organizatoryka, PWN, Warszawa.
 • Martyniak Z. [1990], O nauce organizacji i zarządzania, "Prakseologia", nr 3-4.
 • Martyniak Z. [1997], Elementy dorobku F.B. i L.M. Gilbrethów, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 4.
 • Martyniak Z. [1999a], Ciągłe ulepszanie czy radykalna przebudowa: antynomie japońskich i amerykańskich koncepcji zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Martyniak Z. [1999b], Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Martyniak Z. [1999c], W sprawie koncepcji zarządzania. Na marginesie lektury, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 • Martyniak Z. [2000a], Ciągłość i zmiana w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 851.
 • Martyniak Z. [2000b], Paradoksalna aktualność Taylora, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 • Martyniak Z. [2000c], Zarządzanie jakością totalną (TQM) i zarządzanie "wyszczuplające" (Lean Management) a reengineering, Annales Universitatis Mariae Curie-Skło-dowska, Lublin, vol. XXXIV.
 • Martyniak Z. [2002a], Historia myśli organizatorskiej: wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Martyniak Z. [2002b], Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Martyniak Z., Moszoro B. [2001 ], Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania [w:] Zarządzanie firmą - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia.
 • Management - Theory and Practice. Selected Issues, red. W. Waszkielewicz, Wydział Zarządzania AGH, Kraków.
 • Mason J. [1996], Qualitative Researching, Sage, London.
 • Meade D. [2009], The Regulatory Dimension and the Balanced Scorecard, "BetterMa-nagement.com", http://www.bettermanagement.com/Library/Library.aspx7Libra-ryID=10557 (20.09.2010).
 • Mendel T. [ 1995], Wybrane problemy ewolucji nauki o organizacji i zarządzaniu, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, Leszno.
 • Merton R.K. [1982], Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • Mesjasz C. [2003], Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(114).
 • Metody organizacji i zarządzania [2007], red. J. Czekaj, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Meyer J.R., Crump IV J.W., Fernandes R., Keen A., Painter M.K. [1995], Information Integration for Concurrent Engineering (IICE). Compendium of Methods Report, Knowledge Based Systems, College Station, June.
 • Migani P. [1993], Les Systèmes de Management, Les Éditions d'Organisation, Paris.
 • Mikołajczyk Z. [1976], Metody i techniki organizacji i zarządzania - próba klasyfikacji, "Przegląd Organizacji", nr 7.
 • Mikołajczyk Z. [1995], Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mikołaczyk Z. [2007], Historyczne i współczesne korzenie metod organizacji i zarządzania w założeniach nowej ekonomii [w:] Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, red. J. Czekaj, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Mikołajczyk Z. [2008], "Dżungla" metod zarządzania i konieczność jej uporządkowania [w:] Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 • Mikosik S. 11993], Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Mitka J. [2004], Taksonomia linneuszowska w dobie biologii molekularnej, "Fragmenta Florislica et Geobotánica Polonica", Suppl. 6.
 • Mizuno S., Akao Y. [1994], QFD. The Customer-Driven Approach to Quality Planning and Deployment, Asian Productivity Organization, Tokyo.
 • Mody w zarządzaniu i co z nich wynika [20011, "Zarządzanie na Świecie", nr 4.
 • Morisawa T. [2002], Building Performance Measurement Systems with the Balanced Scorecard Approach, "Nomura Research Institute (NRI) Papers", nr 45, April 1.
 • Mouchot J.M., Moles A. [1971], Les méthodes des sciences humaines dans l'entreprise, Fayard-Marne, Paris.
 • Mreła H. [1975], Technika organizowania pracy, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Mreła H. [1977], Koncepcje klasyfikacji metod i technik organizatorskich, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • MTM Systems [2010], The MTM Association for Standards and Research, http://www. mtm.org/systems.htm (5.08.2010).
 • Muijzenberg van den E.W.B. [1964], The Future of 'Industrial Engineering' in Horticulture, "ISHS Acta Horticulturae", nr 3.
 • Mundel M.E. [1958], Memonotion, "Time and Motion Study", March.
 • Newman R.G., Rhee K.A. [1989], Self-styled Barriers Inhibit Transferring Management Methods, "Business Horizons", May-June.
 • Norton D. [2002], Managing Strategy Is Managing Change, "Balanced Scorecard Report", vol. 4, nr 1, January-February.
 • Nowak S. [2007], Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • O'Donovan C. [1971], An Outline of Predetermined Motion Time Studies, "Work Study", vol. 20, nr 2, February.
 • Ohno T. [1988], Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, New York.
 • Pawłowski B., Danel D. [2009], Psychologia ewolucyjna - nauka o adaptacjach i ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu, "Kosmos", t. 58, nr 3-4.
 • Peer S. [1986], An Improved Systematic Activity Sampling Technique for Work Study, "Construction Management and Economics", vol. 4, nr 2.
 • Peppard J., Rowland P. [1997], Re-engineering, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Petit-Etienne M., Peyraud Y. [ 1996 j, Reengineering - mode d'emploi, EO, Paris.
 • Pierce B.D., White R. [1999], The Evolution of Social Structure: Why Biology Matters, "Academy of Management. The Academy of Management Review", vol. 24, nr 4, October.
 • Pieter J. [1967], Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 • Podgórski R.A. [2007], Metodologia badań socjologicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn.
 • Po szwedzku, zatem kolektywnie, "Tygodnik Powszechny", 21 grudnia 2003.
 • Potocki A. [1993], Radar personalny - metoda oceny przełożonego, "Humanizacja Pracy", nr 5-6.
 • Price B. [1992], Frank and Lilian Gilbreth and the Motion Study Controversy, 1907-1930 [w:] A Mental Revolution. Scienctific Management since Taylor, red. D. Nelson, Ohio State University Press, Ohio.
 • Przegląd popularnych koncepcji zarządzania [2001], "Zarządzanie na Świecie", nr 1.
 • Pszczołowski T. [1969], Prakseologiczne sposoby usprawniania pracy, PWN, Warszawa.
 • Pun K.F., Chin K.S., Lau H. [2000], A QFD/hoshin Approach for Service Quality Deployment: Case Study, "Managing Service Quality", vol. 10, nr 3.
 • Remade in America. Transplanting & Transformin Japanese Management Systems [1999], red. J.K. Liker, W.M. Fruin, PS. Adler, Oxford University Press, New York-Oxford.
 • Rigby D. [2001], Management Tools and Techniques: A Survey, "California Management Review", vol. 43, nr 2.
 • Rogers E.M. [2003], Diffusions of Innovations, 5th ed., Free Press, New York-Toronto-Sydney.
 • Rose H. [1964], Méthodologie et strategie de l'organisation du travail, Dunod, Paris.
 • Sandoval V. [1994], Les techniques du reengineering, Hermes, Paris.
 • San Filippo M. [2002], Lean Times, Lean Measures, "Venture Magazine Online", September-October.
 • Sayer N.J., Williams, B. [2007], Lean for Dummies, Wiley Publishing, Hoboken, NJ.
 • Schein E.H. [1988], Coming to a New Awareness of Organizational Culture [w:] Behavior in Organizations, red. J.B. Lau, A.B. Shani, Irwin, Homewood.
 • Schneiderman A.M. [2004], Analog Devices: 1986-1992. The First Balanced Score-card, http://www.schneiderman.com/Concepts/The_First_Balanced_Scorecard/ BSC_INTRO_AND_CONTENTS.htm (19.09.2010).
 • Scrum w Polsce. Raport z badań (maszynopis) [2009], red. M. Ćwiklicki, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Sevón G. [1996], Organizational Imitation in Identity Transformation |w:] Translating Organizational Change, red. B. Czarniawska, G. Sevón, Walter de Gruyter, Berlin-New York.
 • Shermer M. [2009], Rynkowy umysł. Empatyczne małpy, konkurujący ludzie i inne opowieści ekonomii ewolucyjnej, CIS, Warszawa.
 • Shiba S. [1995], Le Management par Percée: Méthode Hoshin, Insep Editions, Paris.
 • Shiba S., Pursch T., Stasey R. [1995], Introduction to Hoshin Management: Achieving Alignment at Analog Devices and Teradyne, "Center for Quality of Management Journal", vol. 4, nr 3, Fall.
 • Shiba S., Walden D. [2001], Four Practical Revolutions in Management. Systems for Creating Unique Organizational Capability, Productivity Press, Portland Or., Cambridge Mass.
 • Shingo S. [1988], Non-stock Production: The Shingo System for Continuous Improvement, Productivity Press, Portland.
 • Shingo S. [1990], Le syste'me Shigeo Shingo, EO, Paris.
 • Silverman D. [2008], Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skrzypek E. [1997J, TQM a reengineering w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa [w:] Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 r., AE w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, PAN Oddział w Krakowie, Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie, Kraków.
 • Słownik języka polskiego [2007], t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Słownik terminów biologicznych. Aneks do Encyklopedii Powszechnej PWN [2007], http:// encyklopedia.pwn.pl/lista.php?co=koewolucja (17.05.2007).
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [2011], http://www.slownik-online.pl/ index.php (18.09.2011).
 • Smith K. [2004], Living the Vision Seventy Years Later, "Maynard Exchange", vol. 9, nr 4.
 • Smith V. [1970], The Effective Use of Work Study, "Work Study", vol. 18, nr 7, July.
 • The Social Construction of Technological Systems [1987], red. W.E. Bijker, T. Hughes, T.J. Pinch, MIT Press, London.
 • Spalik K., Piwczyński M. [ 2009], Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych, "Kosmos", t. 58, nr 3-4.
 • Stachak S. [2006], Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Stachak S., Woźniak Z. [1984], Elementy metodologii nauk agroekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Steele P.M. [1982], Computerised Control of the Toolroom, "Work Study", vol. 31, nr 6, June.
 • Stewart J.R. [2002], Applying MODAPTS Standards, "SWS News", The Society for Work Science, Fall.
 • Stewart R.D., Wyskida R.M., Johannes J.D. [1995], Cost Estimator's Reference Manual, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York.
 • Stróżniak P. [2001], Toyota Alters Face of Production, "IndustryWeek.com", 13.08.2001.
 • Sullivan L.P. [1988], Policy Management through Quality Function Deployment, "Quality Progress", vol. 21, nr 6.
 • Sułkowski Ł. [2004a], Miejizy poznaniem a działaniem - eklektyzm metodologiczny w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 3(117).
 • Sułkowski Ł. [2004b], Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(115).
 • Sułkowski Ł. [2008], O biologicznych korzeniach organizacji - ewolucjonizm, kognitywi-styka i memetyka w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Sułkowski Ł. [2010], Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina, PWE, Warszawa.
 • Swan J., Robertson M., Bresnen M. [2001], Knowledge Management and the Colonization of Knowledge, Dissemination of Management Knowledge Stream, CMS Conference July 11-13th.
 • Szweykovvska A., Szweykowski J. [1997], Botanika. Systematyka, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tai K. [1993], Confucianism and Japanese Modernization: A Study of Shibusawa Eiichi [w:] Japanese Business. Cultural Perspectives, red. S. Durlabhji, N.E. Marks, S. Roach, SUNY Press, New York.
 • Takeuchi H., Nonaka I. [1986], The New Product Development Game, "Harvard Business Review", styczeń-luty.
 • Taylor F.W. [1947], Zarządzanie warsztatem wytwórczym, Wiedza, Poznań.
 • Taylor F.W. [1970], Time Study, Piece Work, and the First-Class Man [w:] Classics in Management, red. H.F. Merrill, American Management Association, New York.
 • Teczkę J. [1993], Style i techniki zarządzania [w:] Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Thierry D., Sauret Ch., Monod N. [1994], Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian, Poltext, Warszawa.
 • Thompson CS. [1967], Chronocyclegraphing Revisited, "Work Study", vol. 16, nr 11, November.
 • Trocki M. [2005], Tożsamość nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Trzcieniecki J. [1973], Metoda obserwacji migawkowych w badaniu organizacji przedsię- biorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa.
 • Trzcieniecki J. [1986], Istota systemu zarządzania [w:] Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, PWN, Warszawa.
 • Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Monitor Polski nr 40, poz. 586.
 • Vance S. [1959], Industrial Administration, McGraw-Hill Book, New York-Toronto-London.
 • Vickers J. [2009], The Problem of Induction, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http:// plato.stanford.edu/entries/induction-problem/ (25.05.2009).
 • Visualizing Intellectual Capital in Skandia [1994], dodatek do rocznego raportu Skandu, Szwecja.
 • Watson T.J. [2001], W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Zagadnienia kultury, chaosu i kontroli w pracy menedżera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wdowiak W. [1985], Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej [w:] Techniki organizatorskie. Zastosowania w organizowaniu prac administracyjno--biurowych, red. Z. Martyniak, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Wedgwood I.D. [2006], Lean Sigma: A Practitioner's Guide, Prentice Hall, Michigan.
 • Wesołowski W.J. [2007], Zasady prowadzenia badań w naukach o zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 • Westney D.E. [1999], Organization Theory Perspectives on the Cross-Border Transfer of Organizational Patterns [w:] Remade in America. Transplanting & Transforming Japanese Management Systems, red. J.K. Liker, W.M. Fruin, PS. Adler, Oxford University Press, New York-Oxford.
 • Węgrzyn A. [2000], Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork-Wrocław.
 • White J.B. [1996], Re-engineering Gurus Take Steps to Remodel Their Stalling Vehicle, "The Wall Street Journal", 26 November.
 • Whitmore D. [1992], Joseph H. Quick. Pioneer of PMTS, "Management Services", vol. 36, nr 8, August.
 • Wielicki T.R. [1999], Ewolucyjny model doskonalenia firmy XXI wieku: od ISO i TQM do organizacji inteligentnej, "Organizacja i Kierowanie" nr 4.
 • Wilkins J.S. [1998], What's in a Meme? Ref lections from the Perspective of the History and Philosophy of Evolutionary Biology, "Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission", vol. 2, http://cfpm.org/jom-emit/1998/vol2/wilkins_ js.html (19.08.2010).
 • Witcher B. [2002], Hoshin Kami: A Study of Practice in the UK, "Managerial Auditing Journal", vol. 17, nr 7.
 • Witcher B. [2003], Policy Management of Strategy (hoshin kanri), "Strategie Change", vol. 12, nr 2, March-April.
 • Witcher B., Butterworth R. [1997], Hoshin Kanri: A Preliminary Overview, "Total Quality Management", vol. 8, nr 2-3.
 • Witcher B., Butterworth R. [1999], Hoshin Kanri: How Xerox Manages, "Long Ranger Planning", vol. 32, nr 3, June.
 • Witcher B., Butterworth R. [2000], Hoshin Kanri at Hewlett-Packard, "Journal of General Management", vol. 25, nr 4, Summer.
 • Witcher B., Butterworth R. [2001a], Hoshin Kanri: Policy Management in Japanese- -owned UK Subsidiaries, "Journal of Management Study", vol. 38, nr 5, July.
 • Witcher B., Buttervvorth R. [2001b], Realising the Vision: Translating Strategy into Action through Policy Management, "Journal of the Institution of British Telecommunications Engineers", p. 3, August.
 • Witcher B., Chau V.S. [2007], Balanced Scorecard and Hoshin Kanri: Dynamic Capabilities for Managing Strategic Fit, "Management Decision", vol. 45, nr 3.
 • Witczak H. [2006], Naukowy status nauki o zarządzaniu [w:] Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, red. M. Trocki, S. Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Wolcott H. [1990], Writing up Qualitative Research, Sage, Newbury Park, CA.
 • Wolniak R. [2005], Modele ciągłego doskonalenia w Sześć Sigma, "Problemy Jakości", nr 5.
 • Womack J.P, Jones D. [2001], Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu, CIM, Warszawa.
 • Womack J.P, Jones D.T., Roos D. [1991], The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, HarperCollins, New York.
 • Wood G.R., Munshi K.F. [1991], Hoshin Kanri: A Systematic Approach to Breakthrough Improvement, "Total Quality Management", vol. 2, nr 3.
 • Wrege CD., Greenwood R.G. [1991], Frederick W. Taylor, the Father of Scientific Management, Business One Irwin, Homewood Illinois.
 • Zammuto R. [1988], Organizational Adaptation: Some Applications of Organizational Ecology for Strategic Choice, "Journal of Management Studies", March.
 • Zandin K.B. [2003], MOST. Work Measurement Systems, 3rd ed., Marcel Dekker, New York.
 • Zarachowicz W., Kiełkowicz E., Kaganowicz J. [1967], Metoda Badania i Mierzenia Pracy BMP (Polska odmiana metody MTM-2), "Organizacja Samorząd Zarządzanie", nr 9.
 • Zarys mechanizmów ewolucji [1997], red. H. Krzanowska, A. Łomnicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zieleniewski J. [1969], Organizacja i zarządzanie, wyd. 2, PWN, Warszawa.
 • Zieleniewski J. [1981], Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Ziębicki B. [2011], Istota i ewolucja koncepcji Performance Management (Zarządzanie wynikami) [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Zimniewicz K. [1990], Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Zimniewicz K. [2003a], Skrzynka narzędziowa menedżera, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Zimniewicz K. [2003b], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zimniewicz K. [2008], O potrzebie dyskusji na temat metod zarządzania [w:] Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkota Handlowa, Katowice.
 • Żurek J., Ciszak O., Cieślak R. [2008], Analiza pracochłonności montażu wrzeciennika głównego tokarki CTX 210 z wykorzystaniem chronometrażu i metody MTM, "Przegląd Mechaniczny", nr 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.