PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 202 | 209
Tytuł artykułu

Nowe elementy towaroznawczej oceny bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych

Warianty tytułu
New Elements in Commodity Science Assessment of the Safety of Textiles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej rozprawy jest określenie zagrożeń chemicznych stwarzanych przez produkty włókiennicze oraz analizę innych czynników determinujących bezpieczeństwo użytkowania produktów włókienniczych, określenie struktury czynników determinujących bezpieczeństwo użytkowania produktów włókienniczych z punktu widzenia konsumenta, analizę wymagań i kryterium oceny bezpieczeństwa produktów włókienniczych oraz funkcjonowania instrumentów nadzoru rynku w zakresie zapewniania bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych, zaproponowanie nowego podejścia do identyfikacji zagrożeń chemicznych i oceny bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych z zastosowaniem metody bioindykacji, zaproponowanie nowego podejścia do identyfikacji zagrożeń chemicznych i oceny bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych z zastosowaniem metody bioindykacji. Praca ma charakter eksperymentalny i dotyczy istotnych, w kontekście towaroznawstwa zagadnień określonych w celach pracy. Monografię tworzą dwie wydzielone formalnie części, które łączy wspólny przedmiot badań. W pierwszej części dysertacji składającej się z dwóch rozdziałów przedstawiono studium literaturowe na temat bezpieczeństwa produktów włókienniczych, a także wyniki własnych badań dotyczących postrzegania bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych przez konsumentów oraz stanu bezpieczeństwa produktów włókienniczych będących przedmiotem obrotu towarowego na rynkach krajów Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The safety of commodities is viewed as an integral element of their quality, inextricably linked both with protecting the health of consumers and caring for the natural environment. While this issue may be found at the heart of science today and has already been covered by legal regulations, it remains an important and current matter. From a commodities point of view, the issue represents a particularly interesting challenge. The natural-technical--economic character of the branch of science that covers commodities has made it possible to look at it through a number of lenses and in so doing discover new elements and solutions. The article focuses on four areas: - identifying chemical threats created by textile products and analysis of other factors determining the safety of using textiles products; - outlining the structure of factors determining the safety of using textile products from the perspective of the consumer; - analysis of the requirements and criteria for assessing the safety of textile products and how market oversight instruments work in terms of guaranteeing the safety of non-food products; - a proposal for a new approach to verifying chemical threats and assessing the safety of using textile products including applying the method of bioindication. The theoretical considerations suggest that the assessment of the safety of using textile products should include not only an analysis of chemical hazards, which form the current basis of the assessment of the safety of non-food products, but also other elements considered in quality assessments of these products. Factors that have an influence on human health and well-being include the type of fibers, product composition and the choice of material used in clothing, especially multi-layer clothes, upon which the comfort of use as well as sensory properties depend. (fragment of text)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamczyk W. [2004], Ekologia wyrobów. Jakość. Cykl życia. Projektowanie, PWE, Warszawa.
 • AlamarBlue(r) Assay [1997], U.S. Patent No. 5.501.959. Invitrogen Corporation, Carlsbad CA.
 • alamarBlue(r) Cell Viability Reagent [2008], Invitrogen Ltd, Paisley.
 • alamarBlue(r) Technical Datasheet [2008], MarphoSys UK Ltd, Oxford.
 • Al-Nasiry S. et al. [2007], The Use of Alamar Blue Assay for Quantitative Analysis of Viability, Migration and Invasion of Choriocarcinoma Cells, "Humań Reproduction", Vol. 22, No. 5.
 • Bartels V.T. [2005], Physiological Comfort of Sportswear [in:] Textiles in Sport, ed. R. Shishoo, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge.
 • Beermann K., Buschmann H.J., Schollmeyer E. [2000a], A Calorimetric Method for the Rapid Evaluation of Toxic Substances Using Tetrahymena Pyriformis, "Thermochimica Acta", Vol. 337.
 • Beermann K., Buschmann H.J., Schollmeyer E. [2000b], Influence of Surfactants on the Metabolism of Tetrahymenna Pyriformis Measured by a Calorimetric Method, "Tenside Surfactants Detergents", Vol. 37.
 • Bogaerts P., Bohatier J., Bonnemoy F. [2001], Use of the Ciliated Protozoan Tetrahymena Pyriformis for the Assessment of Toxicity and Quantitative Structure-Activity Relationships of Xenobiotics: Comparison with Microtox Test, "Ecotoxicology and Environmental Safety", Vol. 49.
 • Bretveld R.W. et al. [2006], Pesticide Exposure: The Hormonal Function of the Female Reproductive System Disrupted, Reproductive Biology and Endocrinology", Vol. 4.
 • Brzeziński S. [1996], Redukcyjna odbudowa barwników azowych i jej wpływ na humano-ekologiczne własności wyrobów włókienniczych, "Przegląd Włókienniczy", nr 6.
 • Brzeziński S. [2000], Polski system ekologicznej certyfikacji wyrobów włókienniczych, cz. III, "Przegląd Włókienniczy", nr 11.
 • Brzeziński S., [2001], Problematyka bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych, "Przegląd Włókienniczy", nr 2.
 • Brzeziński S. [2003], Drukarstwo włókiennicze, 1.1, Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź.
 • Brzeziński S. [2004], Drukarstwo włókiennicze, t. II, Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź.
 • Brzeziński S., Malinowska G., Nowak T. [2005], High-tech Sports Clothing With a High Comfort of Use Made from Multi-layer Composite Materials, "Fibres & Textiles in Eastern Europe", No. 4.
 • Casarett and Dull's Toxicology. The Basic Science of Poisons [2008], 7th ed., ed. CD. Klassen, McGraw-Hill Higher Education, Boston.
 • Chcesz być zdrowy? Noś naturalne włókna [2004], http://info.onet.pl (31.03.2004).
 • Chemia analityczna. Analiza instrumentalna [2002], cz. 2, red. R. Kocjan, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Chemical Finishing of Textiles [2004], eds W.D. Schindler, P.J. Hauser, CRC Press, Woodhead Publishing Ltd, Boca-Washington.
 • Chemical Testing of Textiles [2005], ed. Q. Fan, CRC Press, Woodhead Publishing Ltd, Boca-Washington.
 • Chemistry of the Textiles Industry [1995], ed. CM. Carr, Blackie Academic & Professional, London-Tokyo.
 • Chen H.L., Burns L.D. [2006], Environmental Analysis of Textile Products, "Clothing and Textile Research Journal", Vol. 24, No. 3.
 • Chmiel A. [1998], Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Christie R.M., Mather R.R., Wardman R.M. [2000], The Chemistry of Colour Applications, Blackwell Science Ltd, Oxford-London-Edinburgh.
 • Churchill G.A. [2002], Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa.
 • Clarke E.A., Anlikier R. [1980], Organie Dyes and Pigments [in:] The Handbook of Environmental Chemistry, ed. O. Hutzinger, Vol. 3, Part A, Antropogenic Compounds, Springer-Verlag.
 • Consumer Affeirs. Statistics & Reports, RAPEX Annual Reports [2006-2008], http://ec.eu-ropa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/stats_reports"en .htm (20.08.2010).
 • Czajkowski W. [2006], Nowoczesne barwniki dla włókiennictwa. Monografie, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Czajkowski W. [2007], Toksykologiczne aspekty stosowania barwników we włókiennictwie, Informator Chemika Kolorysty, nr 10.
 • Czermiński J.B. i in. [1992], Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa. Darcy P. et al. [2002], The Effect of Lofepramine and Other Related Agents on the Motility of Tetrahymena Pyriformis, "Toxicology Letters", Vol. 128.
 • Das S. [2008], Some Issues of Ecological Hazards in Textile Industry, www.fibre2fasion. com (22.04.2009).
 • Dayeh V.R. et al. [2004], Evaluating the Toxicity of Triton X-100 to Protozoan, Fish and Mammalian Cells Using Fluorescent Dyes as Indicators of Cell Viability, "Ecotoxi- cology and Environmental Safety", Vol. 57.
 • Dayeh V.R. et al. [2005], Comparing a Ciliate and a Fish Cell Line for Their Sensitivity to Several Classes of Toxicants by the Novel Application of Multiwell Filter Plates to Tetrahymena, "Research in Microbiology", Vol. 156.
 • Dias N., Lima N. [2002], A Comparative Study Using a Fluorescence-based and Direct--count Assay to Determine Cytotoxicity in Tetrahymena Pyriformis, "Research in Microbiology", Vol. 153.
 • Dias N., Mortara R.A., Lima N. [2003], Morphological and Physiological Changes in Tetrahymena Pyriformis for the in Vitro Cytotoxicity Assessment of Triton X, "Toxicology in Vitro", Vol. 17.
 • Dias N. et al. [1998], The Use of lmmunocytochemical Methods for Toxicity Assessement in Tetrahymena Pyriformis, "Cuadernos de Investigación Biológica", Vol. 20.
 • Dojlido J., Zerbe J. [1997], Instrumentalne metody badania wody i ścieków, Arkady, Warszawa.
 • Eckman M. [1997], Attractiveness of Men's Suits: The Effect of Aesthetic Attributes and Consumer Characteristics, "Clothing Textiles Research Journal", Vol. 15 (4).
 • Elliot A.M. [1973], Biology of Tetrahymena, Dowden, Hutchinson & Ross Inc., Strouds-burg, USA.
 • Encyclopedia of Textile Finishing [2001], ed. M.K. Rouette, Springer-Verlag, Berlin-New York.
 • Encyklopedia techniki. Przemysł lekki [1986], WNT, Warszawa.
 • Environmental, Health and Safety Guidelines for Textile Manufacturing [2006], International Finance Corporation, www.ifc.org/enviro.nsf/Content/Environmental Guidelines (15.05.2008).
 • Establishing a Comparative Inventory of Approaches and Methods Used by Enforcement Authorities for the Assessment of the Safety of Consumer Products Covered by Directive 200J/95/EC on General Product Safety and Identification of Best Practices, Final Report [2006], Risk & Policy Analysts Limited, UK, www.rpaLtdco.uk (25.09.2009).
 • European Commission GPP Training Toolkit-Module 3: Purchasing Recommendations [2008], European Commission, Bruxelles.
 • Farnworth B. [1983], Mechanism of Heat Flow through Clothing Insulation, "Textile Research Journal", Vol. 53.
 • Fenchel T. [1987], Ecology of Protozoa. Science and Technology Publications, Springer, Berlin.
 • Food Safety. Contaminants and Toxins [2003], ed. J.P.F. D'Mello, CABI Publ., Cambridge.
 • Formaldehyde. Priority Existing Chemical Assessment Report No. 28 [2006], Australian Government, Department of Health and Ageing.
 • Fox S.D. et al. [1998], Metabolic Conversion of I,l-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl) ethane (DDD) to 1 ,Tdichloro-2,2-bis(p-chlorphenyl)etylene (DDE) in the male F344I NCr Rat.Arch. Environmental Contamination & Toxicology", Vol. 35 (1).
 • Frydrych I., Dziworska G., Matusiak M. [2003], Wpływ rodzaju wykończenia tkanin na ich wybrane właściwości estetyczne i użytkowe, "Fibres & Textiles in Eastern Europe", nr 3.
 • Frydrych I. i in. [2003], Parametry izolacyjności cieplnej tkanin, cz. I. Przegląd metod i przyrządów pomiarowych, "Przegląd Włókienniczy", nr 10.
 • Fung W. [2002], Coated and Laminated Textiles, CRC Press, Woodhead Publishing Ltd, Boca-Washington.
 • Fyda J., Wojtowicz A., Salerno-Kochan R. [2010], Sensitivity of the Ciliate Tetrahymena Pyriformis to Selected Toxic Solutions Using Alamar Blue(r) Assay [w:] Mikroorganizmy w środowisku - od ekologii do technologii, VI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobi-logiczna, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański, Gdańsk-Gdynia 6-10.06.2010.
 • Gallego A. et al. [2007], Flow Cytometry Assessment of Cytotoxicity and Reactive Oxygen Species Generation by Single and Binary Mixtures of Cadmium, Zinc and Copper on Population of the Ciliated Protozoan Tetrahymena Thermophila, "Chemosphere", No. 68.
 • Gartlon J., Kinsner A., Bal-Price A. [2006], Evaluation of a Proposed in Vitro Test Strategy Using Neuronal and Non-neuronal Cell Systems for Detecting Neurotoxicity, "Toxicology in Vitro", Vol. 20.
 • Golka K., Kopps S., Myslak Z.W. [2004], Carcirogenicity of Azo Colorants: Influence of Solubility and Biovailability, "Toxicology Letters", Vol. 151.
 • GPP Training Toolkit Background product report. Textiles-Final Version [2009], http:// ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm (20.03.2010).
 • Graf W.H., Wenz H. [1998/99], Tetrahymena Pyriformis in the Ciliate Mobility Test. Validation and Description of a Testing Procedure for the Registration of Harmful Substances in the Air as well as the Effects of Cigarette Smoke on the Human Respiratory Ciliated Epithelium, "Zentralblatt fur Hygiene und Umweltmedizin", Vol. 201.
 • Graf W. [1985], GITFachzeitschriftfuer das Laboratorium, No. 29.
 • Greene J. [1985], Formaldehyde: Debating Rules and Risks, "Daily News Record", No. 15, June.
 • Guidelines for the Management of the Community Rapid Information System (RAPEX) and for Notifications Presented in Accordance with Article II of Directive 2001/95/ EC [2009], http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/ rapex_guid_ en.pdf (21.01.2009).
 • Guidelines on the Prevention of Toxic Exposures. Education and public awareness activities [2004], World Health Organization, Geneva.
 • Gut Pollutant Test [2010], http://193.201.162.104/en/pollutant_test.htm (3.04.2010).
 • Gutierrez J.C. et al. [2003], Ciliates as Potential Source of Cellular and Molecular Bio-markers/biosensors for Heavy Metal Pollution, "European Journal of Protistology", Vol. 39.
 • Handbook of Fiber Chemistry [2006], eds M. Lewin, E.M. Pearce, 3rd ed., CRC Press, New York.
 • Hatch K.L., Motschi H., Maibach H.I. [2003a], Identifying the Source of Textile Dye Allergic Contact Dermatitis - A Guideline, "Exogenous Dermatology", No. 2.
 • Hatch K.L., Motschi H., Maibach H.I. [2003b], Textile-Dye and Colored-Textile Allergic-Contact Dermatitis, "Exogenous Dermatology", No. 2.
 • Havenith G. [2002], Interaction of Clothing and Thermoregulation, "Exogenous Dermatology", No. 1.
 • Havenith G. [2003], Clothing and Thermoregulation [in:] Textile and the Skin, eds P. Eisner et al., Basel.
 • Hellung-Larsen P.I. et al. [1993], Characteristics of Dividing and Non-dividing Tetrahymena Cells at Different Physiological States, "European Journal of Protistology", Vol. 29.
 • Hill D.L. [1972], The Biochemistry and Physiology of Tetrahymena, Academic Press Inc., New York-London.
 • International Programme on Chemical Safety. Formaldehyde [1989], [in:] Environmental Health Criteria 89, World Health Organisation, Geneva.
 • Jadhov A.C. [2008], Eco-friendly Substitution in Textiles, http://www.fibre2fasion.com (20.05.2009).
 • Janiszewska A. [2008] Szacowanie i ocena ryzyka - "nowe" stare podejście, cz. 1, "Biuletyn Inspekcji Handlowej", nr 2.
 • Jun Y. et al. [2003], Microcalorimetric Investigation of the Effect of Manganese(II) on the Growth of Tetrahymena Shanghaiensis S¡99, "Biological Trace Element Research", Vol.92.
 • Kadolph S.J. [2010], Textiles, 11th ed., Pearson, Boston.
 • Kaiser H.F. [ 1974], An Index of Factorial Simplicity, "Psychometrika", Vol. 39.
 • Kantor P., Robaczyńska K. [1999], Wydzielanie dymów z wykładzin podłogowych podczas spalania lub pyrolizy [w:] Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo- -Technicznej "ECOTEXTIL'99", Arturówek 18-19 maja.
 • Karty charakterystyki substancji/preparatu [2008], POCH S.A.
 • Khangarot B.S., Ray P.K. [1987], Correlation between Heavy Metal Acute Toxicity Values in Daphnia Magna and Fish, "Bulletin of Environmental Contaminates and Toxicology", No. 38.
 • Klain D., Prescott L., Harley J. [2005], Microbiology, McGraw-Hill Higher Education, Boston.
 • Knittel D., Beermann K., Schollmeyer E. [2003], Surface of Textiles and the Human Skin. 2. Testing Methods for Skin Compatibility of Textiles, Textile Ingredients and Textile Auxiliaries, "Exogenous Dermatology", Vol. 2.
 • Kobiela-Mendrek K. [2000], Rola kryterium estetycznego w ocenie przydatności użytkowej tekstyliów powszechnego użytku, "Przegląd Włókienniczy", nr 11.
 • Komatsu M. et al. [2008], Time-suppression Test Using a Colorimetric Probe (alamarBlue) that Measures Bacterial Metabolic Activity, "Biomedical Research", Vol. 29 (3).
 • Koprowska J. [2000], Wyroby i wykończenia elektrostatyczne, "Przegląd Włókienniczy", nr 1.
 • Krauze S. [1998], Barwniki, środowisko i człowiek, cz. Va. Wpływ barwników na ssaki i człowieka, "Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy", nr 4.
 • Krauze S., Maskalska J. [1997], Analiza materiałów włókienniczych pod kątem szkodliwości wydzielanych przez nie substancji podczas rozkładu termicznego [w:] Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "ECOTEXTIL'97", Sulejów--Podklasztorne, 8-9 maja.
 • Krawczyńska W.N., Pivovarova N., Sobota A. [1989], Effects of Cadmium on Growth, Ultrastructure and Content of Chemical Elements in Tetrahymena Pyriformis and Acanthamoeba Castellana, "Acta Protozoologica", Vol. 28.
 • Kupś W. [2003a], Wyniki badań między laboratoryjnych przeprowadzonych w 2001 r. w zakresie oznaczenia migracji pierwiastków zgodnie z EN-71-3, "Przegląd Włókienniczy", nr 3.
 • Kupś W. [2003b], Wyniki międzylaboratoryjnych badań porównawczych przeprowadzonych w 2001 r. w zakresie oznaczenia zawartości formaldehydu w wyrobach włókienniczych, "Przegląd Włókienniczy", nr 5.
 • Larsen J. et al. [1997], Progress in an Ecotoxicological Standard Protocol with Protozoa: Results from a Pilot Ringtest with Tetrahymena pyriformis, "Chemosphere", Vol. 35, No. 5.
 • Larsen J., Svensmark B., Nilsen J.R. [1998], Variation in the Growth Medium During the Culture Cycle of Tetrahymena: with Special Reference to Ammonia, Ammonium and pH, "Journal of Protozoology", Vol. 35.
 • Larsen J. et al. [1997], Progress in Ecotoxicological Standard Protocol with Protozoa: Results from a Pilot Ringtest with Tetrahymena Pyriformis, "Chemosphere", Vol. 35.
 • Li Y. [2001], The Science of Clothing Comfort, ..Textile Progress", Vol. 31, No. 1-2.
 • Li Y. [2004], Brand Effect on Consumer Behavior in China, "Fibres & Textiles in Eastern Europe", Vol. 12, No. 2.
 • Lipp-Symonowicz B., Sztajnowski S., Wojciechowska D. [2011], New Commercial Fibres Called 'Bamboo Fibres' - Their Structure and Proper, "Fibres 8 Textiles in Eastern Europe", Vol. 19, No. 1 (84).
 • Madoni P. [2000], The Acute Toxicity of Nickel to Freshwater Ciliates, Environmental Pollution, No. 109.
 • Madoni P., Esteban G., Gorbi G. [1992], Acute Toxicity of Cadmium, Copper, Mercury, and Zinc to Ciliates from Activated Sludge Plants, "Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology", No. 49.
 • Madoni P., Davoli D., Gorbi G. [1994], Acute Toxicity of Lead, Chromium, and Other Heavy Metals to Ciliates from Activited Sludge Plants, "Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology", No. 53.
 • Madoni P., Romeo M.G. [2006], Acute Toxicity of Heavy Metals towards Freshwater Ciliated Protists, ..Environmental Pollution", Vol. 141.
 • Majka J., Wasiela T. [1995], Formaldehyd. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy", nr 13.
 • Malinowska-Olszowy M. [2005], Brand Strategy in the Clothing and Textile Market, "Fibres & Textiles in Eastern Europe", Vol. 13, No. 1 (49).
 • Manahan S.E. [2006], Toksykologia środowiskowa. Aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R. [2005], Physiological Comfort of Clothes in Dependence on Composition of Materials [in:] Current Trends in Commodity Science, ed. R. Zieliński, Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, 28.08-4.09.2005.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R. [2007], Research on Thermal Properties of Moist Heat Insulating Fabrics [in:] Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles, ed. J. Janicki, Proceedings of 5th Central European Conference, ATH &IBWCh, Kraków 5-8 September.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R. [2008], A Comparison of Insulating Properties of Hydrophilic and Hydrophobic Fabrics with Various Amount of Moisture [in:) Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence, Proceedings of 16th IGWT Symposium, Suwon: The University of Suwon, Vol. II.
 • Martin-Gonzalez A. i in. [1999], The Use of Protists in Ecotoxicology, "Recent Research in Development and Microbiology", Vol. 3.
 • Matera A. [2006], Przędza z bambusa, "Spectrum", nr 3.
 • McKenzie W. [1999], Agrochemical Product Service, Deutsche Bank, AG, Edinburgh, UK.
 • McLusky D.S., Bryant V, Campbell R. [1986], The Effects of Temperature and Salinity on the Toxicity of Heavy Metals to Marine and Estuarine Invertebrates, "Oceanography and Marine Biology. An Annual Review", Vol. 24.
 • Methods Used by Enforcement Authorities for the Assessment of the Safety of Consumer Products Covered by Directive 200I/95/EC on General Product Safety and Identification of Best Practices, Final Report [2006], Risk & Policy Analysts Limited, UK, www.rpaLtdco.uk (21.01.2009).
 • Microbial Growth [2009], www.ivcc.edu/nett/powerpoints/Chapter%206.ppt (20.03.2009).
 • Milala R., Kupś W. [2006], Metody analityczne w badaniach i certyfikacji wyrobów włókienniczych i skórzanych [w:] Innowacyjne materiały. Ekologia w przemyśle Obuwniczym i skórzanym, red. T. Sadowski, Materiały Konferencyjne Centralnego Laboratorium Przemysłu Skórzanego, "MAT-ECO-SHOES" Kraków.
 • Moraczewska K. [2001], Właściwości elektrostatyczne materiałów i odzieży, "Przegląd Włókienniczy", nr 10.
 • Morgan D.P., Roman CC. [1971], Absorption, Storage, and Metabolic Conversion of Ingested DDT and DDT Metabolites in Man, "Archives of Environmental Health", Vol. 22 (3).
 • Mosmann T. [1983], Rapid Colorimetric Assay for Cellular Growth and Survival: Application to Proliferation and Cytotoxicity Assays, "Journal of Immunological Methods", Vol. 65.
 • Multivariate Data Analysis [2009], eds J.F. Hair et al., 7th ed., Prentice Hall, New Jersey.
 • Mumel D., Zavrsnik B., Prodni J. [2006], Shopping Patterns of Older Consumers in Slovenian Clothes Market, "Fibres &Textiles in Eastern Europe", Vol. 14, No. 2.
 • Muzyczek M. [2010], Ekologiczne tekstylia - dlaczego to, co nosimy jest tak ważne? [w:] Włókna naturalne i rośliny zielarskie wczoraj, dziś i jutro, red. G. Spychalski, Materiały Międzynarodowej Konferencji 25-26 października 2010, Poznań.
 • Myers D., Stolton S. [1999], Organie Cotton: A More Sustainable Approach, "Intermediate Technology Publications", London.
 • Mynarski S. [1995-2010], Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych, www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/wprowmarketing.html (8.05.2007).
 • Nałęcz- Jawecki G., Sawicki J. [1998], Toxicity of Inorganic Compounds in the Spirotox Test - a Miniaturized Version of the Spirostomum Ambiguum Test, "Archives of Environmental Contamination and Toxicology", Vol. 34.
 • Nałęcz-Jawecki G. [2003], Badanie toksyczności środowiska wodnego metodą bioindykacji, "Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie", nr 2.
 • Nicolau A., Mota M., Lima N. [1999], Physiological Responses of Tetrahymena Pyriformis to Copper, Zinc, Cycloheximideand Triton X-100, "FEMS Microbiology Ecology", No. 30.
 • Nilsson J.R. [1976], Physiological and Structural Studies on Tetrahymena Pyriformis GL, with Special Reference to Endocytosis and to Structural Changes during Cell Cycle and in Response to Alterations in the Cellular Environment. "Comptes Rendus des Travaux du Laboratoire Carlsberg", Vol. 35.
 • Nilsson J.R. [1993], Effects on Platonic Chloride on Tetrahymena Pyriformis GL, "Acta Protozoologica", Vol. 32.
 • Nilsson J.R. [1995], pH Dependent Effects of 2,4-dinitrophenol (DNP) on Proliferation, Endocytosis, Fine Structure and DNA Resistance in Tetrahymena, "The Journal of Eukaryotic Microbiology", Vol. 42.
 • Noever D.A. et al. [1994], Computerized in Vitro Test for Chemical Toxicity Based on Tetrahymena Swimming Patterns, "Chemosphere", Vol. 29.
 • Novotny C. et al. [2006], Comparative Use of Bacterial, Algal and Protozoan Tests to Study Toxicity of Azo- and Anthraquinone Dyes, "Chemosphere", No. 63.
 • Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym [2003], red. J. Namieślnik, W. Chrzanowski, R Szpinek, Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • O'Brien J., Orton T, Pognan F. [2000], Investigation of the Alamar Blue (resazurin) Fluorescent Dye for the Assessment of Mammalin Cell Cytotoxicity, "European Journal of Biochemistry", Vol. 267.
 • Odzież dziecięca. Uwaga na uduszenia [2002], "Magazyn Konsumencki - Test", nr 1.
 • OECD Environment Health and Safety Publications. Series on Testing and Assessment. Number 1. Guidance Document for the Development of OECD Guidelines for the Testing [2009], Organization for Economic Co-operation and Development, ENV/JM/ MONO(2006)20/REV1, Paris.
 • Oeko-Tex Standard 100. Limit Values and Fastness [2010], 1.01.2010 Zurich.
 • Oko-Tex Standard 200. Testing Procedures [2010], 1.04.2010, Zurich.
 • Orias E. [2002], Sequencing the Tetrahymena Thermophilia Genome. A White Paper Submitted to the National Human Research Institute, Department of Molecular, Cellular and Development Biology, University of California, Santa Barbara.
 • Persoone G. et al. [2003], Toxicity Classification System with Microbiotests, "Wilcy Inter-Science", www.Interscience.wiley.com (27.11.2008).
 • Parsons K.C. [2002], Human Thermal Environments: The Effects of Hot, Moderate, and Cold Environments on Human Health, Comfort and Performance, 2nd ed., CRC Press Taylor & Francis Group, London.
 • Pettit R.K. et al. [2005], Microplate Alamar Blue Assay for Staphylococcus Epidermidis Biofilm Susceptibility Testing, "Antimicrobial Agents and Chemotherapy", Vol. 49, No. 7.
 • Piccinni E. et al. [1987], Biochemical and Ultrastructural Data on Tetrahymena Pyriformis Treated with Copper and Cadmium, "Journal of Cell Science", Vol. 88.
 • Piccini E. et al. [1994], Purification and Primary Structure of Metallothioneins Induced by Cadmium in the Protists Tetrahymena Pyriformis, "European Journal of Biochememistry", Vol. 226.
 • Piccini E., Irato P., Guidolin L. [1990], Cadmium-thionein in Tetrahymena Termophila and Tetrahymena Pyriformis, "European Journal of Protistology", Vol. 26.
 • Piestrzeniewicz J., Stępnik A. [2003], Jakość i bezpieczeństwo tekstyliów w aspekcie badań laboratoryjnych, "Przegląd Włókienniczy", nr 9.
 • Plessner P., Rasmussen L., Zeuthen E. [1964], Techniques Used in the Study Synchroneous Tetrahymena [in:] Synchrony in Cell Division and Growth, ed. E. Zeuthen, Intersciences Publ, New York.
 • Podstawy toksykologii [2006], red. J. Piotrowskiego, WNT, Warszawa.
 • Priha E. [1995], Are Textile Formaldehyde Regulations Reasonable? Experiences from the Finnish Textile and Clothing Industries, "Regulatory Toxicology and Pharmacology", Vol. 22.
 • Principles of Toxicology Testing [2008], ed. F.A. Barile, CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Problematyka BHP. Formaldehyd [2010], Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, http://www.ciop.p1/l 1342.html.
 • PROTOXKITF(tm) Growth Inhibition Test [2009], MicroBioTests Inc. Nazareth, Belgium.
 • PROTOXKIT F(tm) Test oceny toksyczności wód słodkich oparty na pierwotniakach. Standardowa procedura obsługi [2008], Tigret Sp. z o.o., Warszawa.
 • Pyne C.K., Iftode F., Curgy J.J. [1983], The Effects of Cadmium on the Growth Pattern and Ultrastructure of the Ciliate Tetrahymena Pyriformis and the Antagonistic Effect of Calcium, "Biology of the Cell", Vol. 48.
 • Raport - produkty włókiennicze w świetle kontroli Inspekcji Handlowej [2007, 2008, 2009, 2010], UOKiK, Warszawa.
 • Rezic I., Steffan I. [2007], ICP-OES Determination of Metals Present in Textile Materials, "Microchemical Journal", 85.
 • Richards T., Geraghty K. [2008], REACH - Implications of Europe's New Chemicals Policy on the Textile and Textile Chemical Markets, http://www.fibre2fashion.com (18.05.2008).
 • Rybicki FE. et al. [2004], Changes in Hazardous Substances in Cotton after Mechanical and Chemical Treatments of Textiles, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 12, No. 2.
 • Rybicki F.E. i in. [2000], Zawartość metali cienkich w bawełnie przerabianej w polskim przemyśle [w:] Jakość i bezpieczeństwo wyrobów włókienniczych, Konferencja Międzynarodowa, Łódź.
 • Sagan A. [1995-2010], Przykłady stosowania podstawowych technik analitycznych i graficznych, www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/wprowmarketing.html (20.02.2010).
 • Salerno-Kochan R. [1999], Problemy utylizacji odpadów włókienniczych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 525, Kraków.
 • Salerno-Kochan R. [2002a], Sustainable Development and Quality of Textiles. Polish Enterprises [in:] Alternative Economic Strategies, Proceedings of the 12 International Symposium, 29 November, Bucharest 2002.
 • Salerno-Kochan R. [2002b], The Textile Product Quality. Conformity to Polish Standards and Regulations Versus Customer's Expectations [in:] University and Enterprise. A Partnership for Training, Research, Employment and Social Development, Proceedings of Euroconference on La Sapienza University, 26-28 September, Roma 2002.
 • Salerno-Kochan R. [2003a], Ekologicznośc wyrobów włókienniczych [w:] Ekologia wyrobów, red. W. Adamczyk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Salerno-Kochan R. [2003b], Ekoznaki dla wyrobów włókienniczych - rodzaje i kryteria ich przyznawania [w:] Ekologia wyrobów, red. W. Adamczyk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Salerno-Kochan R. [2003c], Kształtowanie i ocena jakości wyrobów włókienniczych z uwzględnieniem wymagań ekologii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 630, Kraków.
 • Salerno-Kochan R. [2004a], Analiza wymagań stawianych wyrobom włókienniczym w świetle obowiązujących przepisów i oczekiwań konsumentów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 658, Kraków.
 • Salerno-Kochan R. [2004b], Eco-design of Textiles as the Guaranty of their Safety [in:] Focusing New Century. Commodity, Trade, Environment, Proceedings of 14th Symposium of IGWT, 25-29.08.2004, Beijing, Chiny.
 • Salerno-Kochan R. [2004c], Rola znakowania ekologicznego wyrobów włókienniczych w świetle wyników badań konsumenckich [w:] Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "EKOTEXTIL 2004", IIMW, Ustroń 14-15.09.2004.
 • Salerno-Kochan R. [2004d], Wybrane aspekty zdrowotności tekstyliów [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom.
 • Salerno-Kochan R. [2004e], Wymagania dotyczące wyrobów włókienniczych w świetle integracji Polski z Unią Europejską [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom.
 • Salerno-Kochan R. [2005], The Role of Health Properties in Quality Assessment of Textile Products. Consumers' Poll [in:] Current Trends in Commodity Science, ed. R. Zieliński, Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, 28.08-4.09. 2005.
 • Salerno-Kochan R. [2006a], Analiza wybranych wskaźników określających zdrowotność wyrobów odzieżowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 718, Kraków.
 • Salerno-Kochan R. [2006b], Consumer Models of Quality Structure for Clothes [in:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life, Proceedings of the 15th Symposium of IGWT, Vol. II, Kijów 12-17.09.2006.
 • Salerno-Kochan R. [2006c], Hierarchizacja parametrów określających bezpieczeństwo użytkowania wyrobów tekstylnych na podstawie badań postaw konsumenckich [w:] Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom.
 • Salerno-Kochan R. [2006d], Zastosowanie analizy czynnikowej PCA do badań konsumenckiej struktury jakości na przykładzie tekstyliów dekoracyjnych [w:] Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, Materiały V Konferencji Naukowej, Kraków, 21-22.09.2006.
 • Salerno-Kochan R. [2007a], Bezpieczeństwo produktów włókienniczych - aktualne problemy i możliwości ich rozwiązywania [w:] Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, red. S. Doroszewicz, A. Kobylińska, SGH, Warszawa.
 • Salerno-Kochan R. [2007b], Comparison of Some Physiological Comfort Properties of Knitted Fabrics Used for Sport and Recreation Underclothes [in:] Current Trends in Commodity Science, ed. R. Zieliński, Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, August 27-29, 2007.
 • Salerno-Kochan R. [2007c], Current Problems Related to Quality and Safety of Textile Products [in:] Current Trends in Commodity Science, ed. R. Zieliński, Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, August 27-29.2007.
 • Salerno-Kochan R. [2007d], Estimation of Bamboo Fibres Applicability on Underwear Knitted Fabrics [in:] Light Industry - Management and Organization of Production, Materials Science, Technology and Designing, ed. K. Śmiechowski, Proceedings of IVth International Scientific Conference, Technical University of Radom, Radom.
 • Salerno-Kochan R. [2007e], Struktura jakości wyrobów odzieżowych w świetle wyników badań konsumenckich, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 745, Kraków.
 • Salerno-Kochan R. [2008a], The Comparison of Utility Comfort of Sports Underwear Clothing Made of Modern Chemical Fibres [in:] Innovative Materials & Technologies in Made-up Textile Articles and Footwear, ed. I. Frydrych & M. Pawłowa, Technical University of Lodz, Lodz.
 • Salerno-Kochan R. [2008b], Consumers' Approach to Quality and Safety of Textile Products. Part 1. Quality of Textile Products from Consumers' Point of View, "Fibres &Textiles in Eastern Europe", No. 4.
 • Salerno-Kochan R. [2008c], Consumers' Approach to Quality and Safety of Textile Products. Part 2. Consumers' Perception of Parameters Related to the Safety of Clothes-Use, "Fibres &Textiles in Eastern Europe", No. 5.
 • Salerno-Kochan R. [2008d], Principles of Risk Assessment in Evaluation of Textile Goods Safety [in:] Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence, eds Y.H. Lee, H. Shin, Proceedings of 16th IGWT Symposium, Vol. I, The University of Suwon, Suwon.
 • Sokołowski A., Sagan A. [2008], Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków, www.statsoft.pl/czy-telnia.html (18.11.2008).
 • Solińska E. [2002], Systemy znakowania ekologicznego produktów funkcjonujące w Polsce i Unii Europejskiej [w:] Znakowanie ekologiczne tekstyliów w krajach Europy Środ-kowo-Wschodniej w perspektywie integracji z Unią Europejską, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez ITTD TRICOTEXTIL, Ustroń.
 • Solińska E., Wykin-Orlikowska G" Piestrzeniewicz J. [1999], Ocena wyrobów tekstylnych dla niemowląt i małych dzieci pod kątem zagrożeń powstających w sferze ich wytwarzania, "Przegląd Włókienniczy", nr 9.
 • Spektrofotometria UV-V1S [2008], Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii Katedra Analizy Środowiska, Gdańsk.
 • Stanisz A. [2007a], Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, X. 2, Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Stanisz A. [2007b], Przystejmy kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PI na przykładach z medycyny, t. 3, Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
 • Swenberg J.A. et al. [1983], The Effect of Formaldehyde Exposure on Cytotoxicity and Cell Proliferation [in:] Formaldehyde: Toxicology, Epidemiology, Mechanisms, eds J.J. Clary et al., New York-Basel.
 • Szewczyk K.W. [2005], Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Święch T. [1997], Bawełna ekologiczna: stan i perspektywy, "Przegląd Włókienniczy", nr 7.
 • Šesták J., Pollak M. [2006], Przepisy prawne i wiedza o bezpieczeństwie wyrobów włókienniczych i odzieżowych w Słowacji [w:] Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Ekotextil 2006", IIMW, Ustroń 17-19.05. 2006.
 • Textiles and the Skin [2003] [in:] Current Problems in Dermatology, ed. P. Eisner, K. Hatch, W. Wigger-Alberti, Vol. 31.
 • Textile Finishing [2003], ed. D. Hey wood, Society of Dyers and Colourists, Bradford, UK.
 • Tkaczyk J. [2005], Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne - ECOLABEL, "ABC Jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja", nr 1.
 • Toksykologia współczesna [2006], red. W. Seńczuk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Towaroznawstwo. Artykuły przemysłowe [1986], red. W. Nalepa, PWE, Warszawa.
 • Turkewitz A.P, Orias E., Kapler G. [2002], Functional Genomics: the Coming Age for Tetrahymena Thermophila, "Trends in Genetics", Vol. 18.
 • Wells D., de Boer J. [1999], Polichlorinated Bifenyls, Dioxins and Other Polyhalogenated Hydrocarbons as Environmental Contaminants in Food. Environmental Contaminants in Food, eds C. Moffat, K. Whittle, Sheffieled Academic Press, Sheffield.
 • The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification [2004], World Health Organization, Geneva.
 • Wójtowicz A.K., Milewicz T., Gregorszczuk E.Ł. [2007], Time-dependent Action of DDT (1,1,1 -trichloro-2,2-bis(p-chIorophenyl)ethane and its metabolite DDE (1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl(ethylene) on Human Chorionic Gonadotropin and Progesterone Secretion, "Gynecological Endicrinology", Vol. 23 (9).
 • Wu C, Fryc H., Henry J.A. [1997], Membrane Toxicity of Opioids Measured by Protozoan Motility, "Toxicology", Vol. 117, No. 1.
 • Wykin-Orlikowska G. i in. [2003], Dobór surowców i struktury dzianin a właściwości fizjologiczne, "Przegląd Włókienniczy", nr 1.
 • Yates D. [1994], Organie Cotton, "Green Alternatives", Vol. 4.
 • Zenie A. [2007], Risk Assessment of Chemical & Physical Hazards: A Similar Approach, Workshop on the Revised Risk Assessment Guidelines for the General Product Safety Directive 2002/95/EC, 11 December 2007, Brussels.
 • Zheng D. et al. [2006], Microcalorimetric Investigation of the Toxic Action ofCr(VI) on the Metabolism of Tetrahymena Thermophilia BF5 during Growth, "Environmental Toxicology and Pharmacology", 22.
 • Zilberg D., Sinai T. [2006], Optimalization and Validation of a Colorimetric Assay for Tetrahymena sp. Survival, "Research in Microbiology", 157.
 • Zimniewska M. et al. [2002], The Influence of Clothes Made from Natural and Synthetic Fibres on the Activity of the Motor Units in Selected Muscules in the Forearm-Preliminary Studies, Fibres & Textiles in Eastern Europe, No. 4.
 • Zimniewska M. et al. [2004], Physiological Friendly Apparels Made of Natural Fibres, 3RD Global Workshop "Bast Fibrous Plants For Healthy Life", Banja Luka.
 • Zimniewska M. et al. [2010], Influence of Sportswear Made from Polyester and Man-Made Cellulosic Fibres on the Energy Cost of Physical Effort, "Fibres & Textiles in Eastern Europe", No. 3.
 • Wykaz aktów prawnych oraz norm
 • Commission Decision of 15 May 2002 [2002/371/EC] establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products and amending Decision 1999/178/EC, with later amendment (2008/63/WE), Official Journal L 133/29, 18.05.2002, Brussels.
 • Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (with the latest amendments), Official Journal L 262, 27.9.1976 , p. 201, Brussels.
 • Council Directive 73I44IEEC of 26 February 1973 on the approximation of the laws of the Member States relating to the quantitative analysis of ternary fibre mixtures, Official Journal L 83 z 28.08.1974, Brussels.
 • Decyzja Komisji 2009/967/WE z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego włókienniczym pokryciom podłogowym, Dz.U. L 332/1 z 17.12.2009.
 • Decyzja Komisji 2009/567/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym, Dz.U. L 197/70 z 29.07.2009.
 • Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety, Official Journal L Oil, 15/01/2002, p. 0004-0017, Brussels.
 • Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 on certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures, Official Journal L 32 of 3.2 1997.
 • Directive 96/74/EEC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 on textile names, with amendings acts, Official Journal L 32 of 3.2. 1997, p. 38, Brussels.
 • Dyrektywa 7618951EWG z 23 listopada 1976 odnosząca sieL do ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach i na ich powierzchni, Dz.Urz. WE L 340 z 9.12. 1976, str. 26 z późn. zm.
 • Dyrektywa Komisji 2009I122IWE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96I73IWE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 242, 2009.
 • Dyrektywa Komisji 2009/121/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postejpu technicznego, załączniki I i V do dyrektywy 200811217 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych, Dz.Urz. Unii Europejskiej, L 242,2009.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009I48IWE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Dz.Urz. Unii Europejskiej L 170/1.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE). Dz.Urz. UE L 11/4 z 3.12.2001
 • EC-C3 (1992). Methods for the determination of ecotoxicity. "Algal inhibition test". Official Journal of the European Communities, L 383 A/179.
 • EN 14682:2007 Safely of children's clothing: cords and drawstrings on children's clothing specifications.
 • EN 14878:2007 Textiles. Burning behaviour of childrens nightwear. Specification.
 • EN ISO 105-E04:1996. Tekstylia. Badania odporności wybarwień.
 • ISO 10712-1995. Water quality - Pseudomonas putida growth inhibition test.
 • ISO 113480. Water quality - Determination of the inhibitory effects of water samples on the light emission of Vibrio fischeri. (Luminescent bacteria test). ISO 31000 :2009. Risk management - principles and guidelines.
 • ISO 8692-1994. Water quality - Fresh water algal growth inhibition test with Scenedesmus subspicatus and Selenastrum capricornutum.
 • OECD 201. Wytyczna OECD do badań substancji chemicznych. "Glony, badanie hamowania wzrostu" [1997]. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Sosnowiec.
 • PN EN 1122:2004 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie kadmu - Metoda rozkładu na mokro.
 • PN-EN 14682:2008 Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej - Sznury i sznurki ściągające w odzieży dziecięcej - Specyfikacja.
 • PN-EN 14878:2007 Tekstylia - Zachowanie się dziecięcej bielizny nocnej podczas palenia - Specyfikacja.
 • PN-EN 71-3:1998 Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków.
 • PN-EN 71-9:2006 Bezpieczeństwo zabawek. Część 9: Organiczne związki chemiczne. Wymagania.
 • PN-EN ISO 14184-1: 2001 Tekstylia. Oznaczanie formaldehydu. Część 1: Formaldehyd wolny i zhydrolizowany (metoda ekstrakcji wodnej).
 • PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • PN-ISO 5725-1:2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Część 1 : Ogólne zasady i definicje
 • PN-ISO 5725-2:2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Część 2: Podstawowa metoda określania powtarzalności i odtwarzalności standardowej metody pomiarowej.
 • PN-ISO 5725-3:2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Część 3: Pośrednie miary precyzji standardowej metody pomiarowej.
 • PN-ISO 5725-4:2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Część 4: Podstawowe metody wyznaczania poprawności standardowej metody pomiarowej.
 • PN-ISO 5725-5:2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Część 5: Alternatywne metody wyznaczania precyzji standardowej metody pomiarowej.
 • PN-ISO 5725-6:2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Część 6: Stosowanie w praktyce wartości określających dokładność.
 • PN-IS0/1EC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • Regulation (EC) No 190712006 Of The European Parliament and of the Council of 18 December 2006 Concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), Establishing a European Chemicals Agency, Amending Directive 1999/45/EC and Repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 7617691EEC and Commission Directives 91I155IEEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, with the latest amendments, Official Journal of the European Union, L136/3, 29.05.2007, Brussels.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów, Dz.U. 2004, nr 168, poz. 1762 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, Dz.U. 2005, nr 259, poz. 2173.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, Dz.U. 2008, nr 110, poz. 703.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359.
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz.U. 2003, nr 171, poz. 1666 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich, Dz.U. 2004, nr 104, poz. 1100.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe, Dz.U. 2005, nr 16, poz. 138 (uznany za uchylony).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz Z ich klasyfikacją i oznakowaniem, Dz.U. 2010, nr 27, poz. 1401010.02.22.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, Dz.U. 2008, nr 102 poz. 655.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. 2007, nr 61, poz. 417, ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych, Dz.U. 2004, nr 81, poz. 743, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa, Dz.U. 2004, nr 87, poz. 816.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych, Dz.U. 2004, nr 87, poz. 814.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny, Dz.U. 2005, nr 80, poz. 694.
 • Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 7 Komisji (WE) nrl488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
 • Traktaty rzymskie powołujące do życia Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę^ Energii Atomowej (EURATOM) [1957], 25 III 1957, Rzym.
 • Treaty on European Union [1992], Official Journal C 191,29 July 1992, Maastricht.
 • Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Related Acts [1997], Official Journal C 340, 10 November 1997, Amsterdam.
 • Ustawa o języku polskim z 7 października 1999, art. 7 pkt. 1, Dz.U. 1999, nr 90, poz. 999, z późn. zm.
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę^ wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., Dz.U. 2000, nr 22, poz. 271 z późn. zm.
 • Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktu z 12 grudnia 2003, Dz.U. 2003, nr 229, poz. 2275.
 • Ustawa o prawie budowlanym z 7 lipca 1994, Dz.U. 2010, nr 243, poz. 1623.
 • Ustawa o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002, Dz.U. 2002, nr 166, poz. 1360, z późn. zm.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27 lipca 2002 r., art. 3pkt. 1 i 2, Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176, z późn. zm.
 • Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004, Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2009, nr 20, poz. 106.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Dz.U.2011, nr 63, poz. 3222011.04.08.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011, nr 102, poz. 586.
 • Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19 czerwca 1997 r., Dz.U. 1997, nr 101, poz. 628 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.