PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 182 | 182--193
Tytuł artykułu

Koszty działalności zakładów ubezpieczeń - pojęcie i prezentacja

Autorzy
Warianty tytułu
Insurance Companies Costs - Definition and Presentation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakłady ubezpieczeń w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową ponoszą szczególne rodzaje kosztów, które dzielone są na koszty techniczne i koszty ogólne. Poprawne rozumienie kosztów działalności ubezpieczeniowej oraz kosztów działalności zakładu ubezpieczeń, a następnie poprawne ich ujmowanie w księgach rachunkowych i w sprawozdaniach finansowych jest jednym z warunków racjonalnego zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń oraz właściwego rozumienia i merytorycznie poprawnej oceny sytuacji finansowej zakładu. W polskiej literaturze przedmiotu brak jest jednolitego podejścia do pojęcia i klasyfikacji kosztów działalności zakładów ubezpieczeń, w tym ich kosztów technicznych. Ta niejednolitość podejścia wynika na pewno też z tego, że w działalności zakładów ubezpieczeń występuje wiele wyników (zdarzeń), które odpowiadają ogólnym definicjom przychodów, a w rachunkowości ubezpieczeniowej są zmniejszeniem określonych kosztów. Oznacza to, że wyniki te ujmowane i prezentowane są w odpowiednich pozycjach kosztów, a nie w pozycjach przychodów. Przedmiotem opracowania są techniczne koszty działalności zakładów ubezpieczeń, a w szczególności ich rodzaje, pojęcie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym. Szczególną uwagę poświęcono pojęciu odszkodowań i świadczeń jako podstawowemu rodzajowi kosztów działalności zakładów ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to insurance activities, insurance companies incur specific types of costs which are split into technical costs and general expenses. Good understanding of net operating expenses and insurance companies' costs as well as proper cost recognition in books and their presentation in financial statements are key elements for rational financial management and appropriate understanding and assessment of insurer' financial position. In the Polish literature there is no common approach to definition and classification of insurance companies' costs, including technical costs. This is partly because a number of books contain the general accounting definition of revenue while under insurance accounting rules revenue is treated as particular cost reducing activities. As a result, such transactions are recognised and presented under specific cost reporting lines instead of revenue items. Technical costs of insurance companies are the key topic of this article, including their definition, types and presentation in financial statements with special focus on costs of benefits and claims as key cost type for insurers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
182--193
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • Borda, M., 2006, Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław.
 • Gąsiorkiewicz, L., 2009, Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gąsiorkiewicz, L., 2010, Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, w: Handschke, J., Monkiewicz, J. (red.), Ubezpieczenia podręcznik akademicki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Janowicz-Lomott, M., 2010, Koszty działalności ubezpieczeniowej - towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a zakłady ubezpieczeń w formie spółek akcyjnych, w: Ronka-Chmielowiec, W. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Karmańska, A., 2010, Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń gospodarczych, w: Wierzbicka, E. (red.), Ubezpieczenia non-life, CeDeWu Sp. Z o.o., Warszawa.
 • Monkiewicz, J., Gąsiorkiewicz, L., Hadyniak, B., 1999, Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
 • Nehring, I., 2003, Ubezpieczenia na życie. Rentowność produktów, OGMA, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, Dz.U., nr 226, poz. 1825.
 • Sangowski, T. (red.), 2005, Finansowe narzędzia zakładem ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U., 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jedn. Dz.U., 2010, nr 11, poz. 66 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.