PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 21 | 7--16
Tytuł artykułu

Tradycja a współczesne wyzwania samorządowe w Polsce

Warianty tytułu
Tradition and Modern Challenges for Self-government in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój samorządności stanowi szczególną wartość współczesnych przemian społecznych w świecie, w którym - obok procesów unifikacyjnych - występują również coraz silniejsze tendencje do decentralizacji, czyli samorządności obywatelskiej. Samorząd stanowi zatem formę zdecentralizowanej administracji państwowej. Przez pojęcie samorząd rozumie się ustalony prawem zakres zadań publicznych wykonywanych przez bezpośrednio zainteresowanych, czyli grupy społeczne, które w wykonywaniu tych zadań są samodzielne i niezależne od administracji rządowej. Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie istoty i miejsca samorządu w rzeczywistości społeczno-politycznej i gospodarczej Polski w przeszłości i współcześnie oraz podkreślenie, że polskie idee samorządowe są ważnym elementem składowym cywilizacji zachodnioeuropejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of self-governance is of particular value to modern social changes in the world in which - next to the unification processes - there occur powerful trends aiming at decentralisation or the civic self-governance. A self-governing entity is thus a form of a decentralized state administration. The term a self-governing entity one understands a fixed by law set of public tasks or responsibilities carried out by those directly concerned, i.e. those social groups that are independent from the government administration in carrying out their own tasks. The purpose of this paper is to present the essence and the place of self-governing entities in the socio-political and economic reality of Poland both in the past and today as well as to underline, that the Polish ideas on self-governing entities are an important part of the Western European civilisation. (orignal abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998.
 • Barycz H., Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław 1965.
 • Chodubski A., Emigracja polska w warunkach realizacji procesu integracji ogólnoeuropejskiej, w: Polityka społeczna w drodze do Unii Europejskiej, red. K. Piątek, Włocławek 1997.
 • Chodubski A., Gdańsk w dziejach polskiej cywilizacji, "Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni" ZN Uniwersytetu Gdańskiego 1996, z. 2, s. 19-28.
 • Chodubski A., Główne ogniwa kontaktów polsko-ormiańskich do początku XX w., Warszawa 1989.
 • Chodubski A., Idea samorządu gospodarczego jako wyzwanie globalne, w: Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2005.
 • Chodubski A., Lokalizm pod ciśnieniem unifikacji świata, "Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy" 2002, nr 1, s. 18-29.
 • Chodubski A., Mniejszości narodowe w dziejach polskiej cywilizacji, w: Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, red. A. Chodubski, Toruń 1996.
 • Chodubski A., O renesansie lokalizmu, "Zeszyty Chojnickie" 1997, nr 1/15, s. 9-18.
 • Chodubski A., O tożsamości cywilizacji europejskiej, w: W kręgu cywilizacji europejskiej, Toruń 1996.
 • Chodubski A., O źródłach konfliktów współczesnej emigracji polskiej, w: Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej, red. K. Piątek, Toruń 1996.
 • Chodubski A., Samorząd lokalny jako zjawisko cywilizacyjne odwrotu od społeczeństwa masowego, w: Samorząd gminny w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 1999.
 • Chodubski A., Wartości globalne kultury europejskiej, w: Kultura polska w zintegrowanej Europie, Toruń 2003.
 • Chodubski A., Wyzwania edukacyjne wobec kształtowania się współczesnego ładu globalnego, "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2002, nr 2, s. 7-24.
 • Chodubski A., Z dziejów kontaktów polsko-włoskich, "Przegląd Polonijny" 1992, nr 4.
 • Chołoniewski A., Duch dziejów Polski, Warszawa 1919.
 • Encyklopedia odkryć i wynalazków, red. B. Orłowski, Z. Płochocki, Z. Przyrowski, Warszawa 1979.
 • Encyklopedyczny słownik sławnych Polaków, red. J. Borowiec, Warszawa 1996.
 • Górski A., Ku czemu Polska szła, Warszawa 1919.
 • Kołodziej W., O potrzebie rehabilitacji regionalizmu w dobie współczesnej, "Studia MałoPolskie" 1997, nr 1, s. 9-20.
 • Koneczny F., Polskie Logos a Ethnos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, Poznan 1991.
 • Kultura polityczna w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Kosman, Poznań 1996.
 • Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej, Wrocław 1998.
 • Massalski E., Uwagi o regionalizmie "Ziemia" 1928, nr 22.
 • Piskozub A., Polska w cywilizacji zachodniej, Gdańsk 1995.
 • Polak E., Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996.
 • Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, red. S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek. Toruń 1995.
 • Regiony transgraniczne w Europie: struktura: lokalizacja, cele, "Materiały i Dokumenty Kancelarii Sejmu" 1993, nr 66.
 • Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 1998.
 • Słobodzian B., Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Toruń 2005.
 • Słownik samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Lublin 1997.
 • Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa 2006. Stachniuk J., Dzieje bez dziejów, Warszawa 1939.
 • Tazbir J., Państwo bez stosów, Warszawa 1967
 • Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVII w., red. M. Bogucka, Warszawa 1989.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1996.
 • Wójcik Z., Liberum veto, Kraków 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.