PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 21 | 17--33
Tytuł artykułu

Rozwój samorządu korporacyjnego jako zdecentralizowanej administracji publicznej

Warianty tytułu
The Development of Corporate Self-governance as Decentralized Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu występuje dwojakie znaczenie samorządu: socjologiczne i prawne. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z korporacjami prawa o dobrowolnym członkostwie i bez władztwa administracyjnego, w drugim - z korporacjami prawa publicznego, które powstają z woli państwa w drodze ustawy z obligatoryjnym członkostwem i władztwem administracyjnym. Władztwo administracyjne, czyli zdolność do wykonywania zadań publicznych w formach zdecentralizowanych, stanowi istotę samorządu w znaczeniu teorii prawa administracyjnego. Inaczej mówiąc, samorząd jest podmiotem zdecentralizowanej administracji państwowej. W wyniku przemian społecznych i gospodarczych, jakie dokonały się w Europie pod wpływem Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789 r.) oraz rewolucji technicznej i przewrotu przemysłowego, wykształciły się trzy desygnaty samorządu w znaczeniu prawa administracyjnego: samorząd terytorialny, gospodarczy i zawodowy. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikom istoty samorządu i jego wymienionych wyżej desygnatów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the professional literature available on the subject there is a twofold meaning of a self-governance: the sociological and the legal one. In the first case we are dealing with law corporations of voluntary membership and without the administrative power. In the latter case we are dealing with public law corporations, which arise from the will of the state by an Act of law with obligatory membership and administrative power. The administrative authority or the ability to perform public tasks in decentralized forms is essential for self-governance in the meaning of the administrative law theory. In other words a self governing entity is a body of decentralized state administration. As a result of social and economic changes that occurred in Europe under the influence of the French Revolution (1789) as well as the industrial one, there have developed three designators of self governance in the meaning of the administrative law: a) as a territorial self-government, b) as an economic self-governing and c) as a professional one. The purpose of this paper is to acquaint readers with the essence of self-governance in the terms mentioned above. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Brückner A., Dzieje kultury polskiej, t. 1, Warszawa 1957.
 • Buenk B.W., De Kamers van Koophandel in depraktijk, Deventer 1991.
 • Cyganek S., Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech, Poznań 2004.
 • Gustafson A., Samorząd w Szwecji, Szczecin 1992.
 • Jaroszyński M., Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Warszawa 1936.
 • Jellinek G., Allgemeine Staatslehre, Berlin 1928.
 • Kielanowski T., Etyka i deontologia lekarska, Warszawa 1985.
 • Kmieciak R., Ustrój i zadania samorządu zawodowego, w: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2008.
 • Kmieciak R., Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu zawodowego i gospodarczego, Poznań 1995.
 • Kuliszer J., Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 1, Warszawa 1961.
 • Kumaniecki K.W., Centralizm i decentralizacja, w: Ankieta o Konstytucji, red. W. L. Jaworski, Kraków 1924.
 • Matysiak A., Samorząd gospodarczy w świetle koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, w: Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, red. B. Klimczak, Wrocław 2001.
 • Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926.
 • Panejko J., Początek izb zawodowych i gospodarczych, w: W. L. Jaworski, Projekt kodeksu agrarnego, Poznań 1928.
 • Rutkowski J., Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.), Warszawa 1953.
 • Valentin M., Geschichte der Deutschen Revolution 1848-1949, Berlin 1930.
 • Wojciechowski Z., Państwo Polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Poznań 1945.
 • Wykrętowicz S., Podstawy prawne działalności izb rolniczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego" 1992, nr 11.
 • Wykrętowicz S., Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, w: Samorząd w Polsce Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2002.
 • Zarzycki A., Rozporządzenie królewskie o zaprowadzeniu izb handlowych z 11 lutego 1948 roku, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Tradycja i współczesność, Poznań 2001.
 • Żywczyński M., Historia Powszechna 1789-1870, Warszawa 1964.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.