PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 229
Tytuł artykułu

Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono rozwój organizacji wirtualnych, różne interpretacje organizacji wirtualnych i charakterystykę własności organizacji wirtualnych. Omówiono cele wprowadzenia technologii informatycznych do organizacji społeczno-gospodarczych. Zamieszczono definicję informatyzacji i szczegółową analizę przesłanek oraz dylematów informatyzacji organizacji społeczno-gospodarczych. Przedstawiono także istotę zarządzania strategicznego informatyzacją oraz rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych.
Rocznik
Strony
229
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abecker A., Eist v. L.: Ontologies for Knowledge Management. W: Handbook on Ontologies. Red. S. Staab, R. Studer. Springer, Berlin 2004.
 • A Guide to IT Service Management. Red. J. van Bon. Addison Wesley, Reading, MA 2002.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, Inc, Newtown Square, Pennsylvania, 2000. http://www.pmi.org
 • Aitken I.: Value Driven IT Management. Buterworth Heinemann, Oxford 2003.
 • Anterasian C, Phillips L.W.: Discontinuities, Value Delivery and the Salwe-Returns Association: A Re-examination of the "Share-Causes Profits'''' Controversy. Research Program Monograph. Report No. 88-109. The Marketing Science Institute Cambridge, MA 1988.
 • Arbnor I., Bjerke B.: Methodology for Creating Business Knowledge. Sage Publications Thousands Oaks, London 1997.
 • ARIS Reference Model (Demo). IDS Prof. Scheer GmgH, Saarbrucken.
 • Bahnt S.: Managing Software Development within a Virtual Project Environment. W: Contemporary Trends in Systems Development. Red. M.K. Sein, B.E. Munkvold T. Orvik, S. Wrycza, W. Wojtkowski, G. Wojtkowski, J. Zupanic. Kluwer Academic, NY 2001.
 • Barnard Ch.L: Funkcje kierownicze. Czytelnik, Warszawa 1997.
 • Barnes S., HuntB.: e-Commerce and v-Business, Models for Global Success. BH, Oxford 2001.
 • Barton R.: Global IT Management A Practical Approach. J.Wiley & Sons, Chichester 2003.
 • Bays M.E.: Metodyka wprowadzania oprogramowania na rynek. WNT, Warszawa 1999.
 • Becker M., Heine C, Herrler R., Krempels K.H.: OntHoS - An Ontology for Hospital Scenarios. W: Applications of Software Agent Technology in the Health Care Domain. Red. A. Moreno, J.L. Nealon. Birkhauser, Basel 2003.
 • Bernus P., Nemes L., Schmidt G.: Handbook on Enterprise Architecture. Springer, Berlin 2003.
 • Bielecki W.T.: Informatyzacja w zarządzaniu. PWE, Warszawa 2001.
 • Bieniok H., Rokita J.: Struktura organizacyjna przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1980.
 • Binsztok A., Perechuda K.: Nowe funkcje informacji we współczesnych koncepcjach zarządzania. W: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. R. Borowiecki, M. Kwieciński. Zakamycze, Kraków 2003.
 • Blikle A.J.: Procesowa organizacja przedsiębiorstwa. W: Efektywność zastosowań systemów informatycznych. Red. J. Grabara i J. Nowak. WNT, Warszawa-Szczyrk 2002.
 • Boisot M.H.: Knowledge Assets, Securing Competitive Advantage in the Information Economy. Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Borowiecki R., Kwieciński M.: Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie przyszłości. Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania jej realizacji. W: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Difin, Warszawa 2002.
 • Borowski H.: Potrzeby i wartości. Politechnika Lubelska, Lublin 1999.
 • Bratnicki M.: Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 • Brzozowska K.: Partnerstwo publiczno-prywatne, przesłanki możliwości i bariery. CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Camarinha-Matos L.M. Afsarmanesh H.: Virtual Enterprise Modeling and Support Infrastructures: Applying Multi-agent System Approaches. W: Multi-Agent Systems and Applications. Red. M. Luck, V. Marik, O. Stepankova, R. Trappl. Springer-Verlag, Berlin 2001.
 • Capability Maturity Model Integration (CMMI(r)) for Development, Version 1.2. CMMI Product Team, Technical Report, CMU/SE-2006-TR-008. Carnegie Mellon Software Engineering Institute, Pittsburgh, 2006, August. http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/06.reports/ 06tr008.html
 • Cellary W.: Informatization of Public Administration. Adminsitration and the Challenges from Electronic Economy and Global Information Society. "The Polish Yearbook of Civil Service" 2004, dostępne II 2007. http://www.kti.ae.poznan.pl
 • Cevenini C: What Regulation for Virtual Organization? W: U. Franke: Managing Virtual Web Organizations in the 21st century Issues and Challenges. IGP, Hershey 2002.
 • Champy J.: X-engineering przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 2003.
 • Checkland P.B.: Systems Thinking, Systems Practice. J. John Wiley & Sons, Chichester 1981.
 • Checkland P.B., Scholes J.: Soft Systems Methodology in Action. J. Wiley & Sons, Chichester 1990.
 • Chia R.: Organization Theory as a Postmodern Science. W: Organization Theory Meta-Theoretical Perspectives. Red. H. Tsoukas, Ch. Knudsen. University Oxford Press, Oxford 2003.
 • Chmielarz W.: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, aspekt modelowy w budowie systemów. Elipsa, Warszawa 1996.
 • Chmielarz W.: Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej. WZ UW, Warszawa 2001.
 • Chmielarz W., Dobiegała-Korona B., Bucko J., Biczyński Ł., Wardaszko M.: Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w układach wirtualnych. Raport z realizacji projektu 2H02D/039/22. Kierownik projektu Z. Cygan. WSEI, Warszawa 2002.
 • Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A, Supernat J.: Nauka organizacji i zarządzania. Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Clerwall Ch.: Information Architecture - A Descriptive Overview. W: Human IT. Red. J.S. Pettersson. Karlstad University Studies, Karlstad 2003.
 • CoghlanD.: The Interlevel Dynamics of Information Technology. "Journal of Information Technology" 1998, 13.
 • Control Objectives for Information and related Technology (COBIT). IT Governance Institute, www.isaca.org
 • Copeland T.E., Koller T., Murrin J.: Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T.: Distributed Systems, Concepts and Design. Addison Wesley, Harlow Essex 2005.
 • Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J.: Zarządzanie organizacjami. TNOiK, Toruń 2001.
 • Davenport T.H., Short J.: The New Industrial Engineering Information Technology and Business Process Redesign. "Sloan Management Review" 1990, 31(4), Summer 11-27.
 • Davenport T.H.: Process Innovation, Reengineering Work through Information Technology. Harvard Business School Press, Boston 1993.
 • Davenport T.H., Probst G J.B.: Knowledge Management Case Book. J. Wiley & Sons, Berlin 2002.
 • DavidowW.H., Malone M.S.: The Virtual Corporation, Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21s' Century. Harper Collins, New York 1993.
 • Diep D., Masotte P., Reaidy J., LiuY.J.: Design and Integration of Intelligent Agents to Implement Sustainable Production Systems. Proceedings of the Second Int. Symposium on Environmentally - Conscious Design and Inverse Manufacturing ECODESIGN, 2001.
 • Ding Y., Fensel D., Klein M., Omelayenko B., Schulten E.: The Role of Ontologies in eCommerce. W: Handbook on Ontologies. Red. S. Staab, R. Studer. Springer, Berlin 2004.
 • Duncan N.: Buying Core Competencies? A Study of the Impact of Outsourcing on IT Infrastructure Flexibility. Kent State University 1996.
 • Durlik l.: Projektowanie i wdrażanie zmian innowacyjnych w przemyśle w warunkach zaawansowanych technologii. W: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Difin, Warszawa 2002.
 • Dziuba D.: Model i architektury organizacji wirtualnych. W: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Red. T. Kasprzak. Difin, Warszawa 2005.
 • Dziuba D.: Przesłanki rozwoju sieciowych systemów wspomagania decyzji - udostępnianych w modelu biznesowym ASP. W: Informatyka: Strategie i zarządzanie wiedzą. Red. J. Oleński, Z. Olejniczak, J.S. Nowak. PTI, Katowice 2005.
 • Earl M.: Information Management. Oxford University Press, Oxford 1996.
 • Egeman H.: Rozwój informatyki i zastosowań technologii informatycznych w gospodarce. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych". Red. J. Goliński. SGH, Warszawa 1999, 7.
 • Emmerich W.: Engineering Distributed Objects. J. Wiley & Sons, Chichester 2003.
 • Enemark S., Sevatdal H.: Cadastres Land Information Systems and Planning -is Decentralization a Significant Key to Sustainable Development? Presented at the UN-FIG Conference on Land Tenure and Cadastral Infrastructures for Sustainable Development. Melbourne, Australia 1999, 25-27 October.
 • Famielec J.: Interfuzja jako nowy etap rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami. W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Red. M. Haffer S. Sudoł. UMK, Toruń 1999.
 • Favier L.: Is There Life After ITIL? W: A Guide to IT Service Management. Red. J. van Bon. Addison Wesley, Reading, MA 2002.
 • Feenstra R.C., Hanson G.H.: Globalization, Outsourcing and Wage Inequality. "AEA Papers and Proceedings" 1996, 96, 2.
 • Fellenstein C.: On Demand Computing, Technologies and Strategies. Prentice Hall, Upper Saddle River 2005.
 • Fensel D.: Ontologies: A Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce. Springer, Berlin 2004.
 • Firdman G.R.: Strategic Information Systems: Forging the Business & Technology Alliance. McGraw-Hill Book Company, NY 1991.
 • Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu: uwarunkowania, technologie i rodzaje. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • FligsteinN: Is Globalisation the Cause of the Crises of Welfare States? Department of Sociology University of California, Berkeley, CA USA 1998.
 • Fluit CH., Sabou M., Harrmelon F. v.: Supporting user Tasks through Visualisation of Light-weight Ontologies. W: Handbook on Ontologies. Red. S. Staab, R. Studer. Springer, Berlin 2004.
 • Franke U.J.: The Virtual Web as a New Entrepreneurial Approach to Network Organizations. "Entrepreneurship & Regional Development" 1999, 11(3).
 • Franke U: Managing Virtual Web Organizations in the 21st Century Issues and Challenges. IGP, Hershey 2002.
 • Fuller S.: Knowledge Management Foundations. Butterworth Heinemann, Boston, Oxford 2002.
 • Gabryelczyk R., Lasek M.: Architektury zintegrowanych systemów informacyjnych przedsiębiorstw. "Informatyka" 1999, 1.
 • Gierszewska G.: Report on Management, Knowledge Management. Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management. Committee of Organisation and Management, Polish Academy of Science, Warszawa 2001.
 • Glasson B.C, Hawryszkiewicz I.T., Underwood B.A, Weber R.A.: Business Process Reengineering, Information Systems Opportunities and Challenges. IFIP Transactions, Elsevier, Amsterdam 1995.
 • Gliński W.: Kwestie metodyczne projektowania ontologii w systemach informacyjnych. W: Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą. Red. Z. Szyjewski, J.S. Nowak i J.K. Grabara. WNT, Warszawa 2004.
 • Goliński J. : Wpływ architektury systemu informatycznego na wydajność programów wspomagających zarządzanie. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych". SGH, Warszawa 1999, z. 7.
 • Goliński J., Nowicki A., Jelonek D.: Informatyka ekonomiczna Aspekty naukowe i dydaktyczne. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2004.
 • Gołuchowski J.: Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 • Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • Gołuchowski J., Pankowska M., Smolarek M.: Koncepcje wykorzystania zdalnego nauczania w kształceniu studentów w dziedzinie biznesu elektronicznego. W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Materiały konferencyjne, 18X12004. Red. M. Dąbrowski, M. Zając. SGH, AE, Warszawa, Katowice 2005.
 • Gomółka Z.: Elementy ogólnej teorii systemów. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
 • Goranson T.: Capability Improvement. W: P. Bernus, L. Nemes, G. Schmidt: Handbook on Enterprise Architecture. Springer, Berlin 2003.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 • Grouard B., Meston F.: Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces? Poltext, Warszawa 1997.
 • Gruber T. : Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing. "International Journal of Human-Computer Studies" 1993, 43, 907-928. http://citeseer.ist.psu.edu/ gruber93toward.html
 • Grudzewski W.M., Hejduk l.K.: Projektowanie systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2001.
 • Grudzewski W.M., Hejduk l.K.: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Difin, Warszawa 2002.
 • Grudzewski W.M., Hejduk l.K.: Zarządzanie wiedzą w organizacjach. "e-mentor" 2005, 1(8).
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Difin, Warszawa 2007.
 • Guha S., Kettinger W.J., Teng J.T.C.: Business Process Reengineering, Building a Comprehensive Methodology. "Information Systems Management" 1993, 13-22, Summer.
 • Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporations: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business, NY 1993.
 • Harrigan K.R.: Strategic Flexibility in the Old and New Economies. W: M.A. Hitt, R.E. Freeman, J.S. Harrison: The Blackwell Handbook of Strategic Management. Blackwell Publishing, Maiden, Oxford 2005.
 • Hatch M.J.: Teoria organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hejduk I., Grudzewski W.M.: Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej. W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Red. M. Haffer, S. Sudoł. UMK, Toruń 1999.
 • Henrickson L., McKelvey B.: Foundations of "New" Social Science: Institutional Legitimacy from Philosophy, Complexity Science, Postmodernism, and Agent-based Modeling. "PNAS" 2002, 99, Supplement 3. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.092079799
 • Hoekstra A., Conradie N.: CobiT, ITIL and ISO17799 - How to Use them in Conjunction? Pricewaterhouse Coopers, NY 2002.
 • Hoffman P., Terplan K.: Intelligence Support Systems Technologies for Lawful Intercepts. Auerbach Publications, London 2006.
 • Identyfikacja technologiczna i aplikacyjna mediów komunikacji gospodarczej, nowe kierunki badań. Red. A. Małachowski. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 • Ingarden R.: Przeżycie, dzieło, wartość. WL, Kraków 1966.
 • Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstwa. Red. T. Kasprzak. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 • Jaap B., van Dorn M., Piyush M.: Making IT Governance Work in a Sarbanes--Oxley World. Wiley & Sons, Hoboken 2006.
 • Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliads P.: Hurtownie danych, podstawy organizacji i funkcjonowania. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.
 • Jensen M.C. Meckling W.H.: Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. "Journal of Financial Economics" 1976, 3.
 • Joseph J., Fellenstein C: Grid Computing. Prentice Hall, Upper Saddle River 2004.
 • Katz D., Kahn R.L.: Organizations and the System Concept. W: The Social Psychology of Organizations. J. Wiley & Sons, NY 1966.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa 2001.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategy Maps Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business School Publishing Corporation, Boston 2004.
 • Karczewska J.: Board Briefing in IT Governance. Spotkanie ISACA, Warszawa 2006, dostępne 15 X 2006. http://www.isaca.org.pl
 • Katner W.J., Trzmielak D., Urbaniak M.: Introduction to Technology Policy and Innovation: Value Added Partnering in a Changing World. W: Value - Added Partnering in a Changing World. American Polish Offset Program. Red. D. Trzmielak, M. Urbaniak. University of Texas at Austin, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
 • Kern T., Lacity M.C., Willcocks L.P.: Netsourcing Renting Business Applications and Services Over a Network. Pearson Education, Upper Saddle River 2002.
 • Kędzierski S.: Ontologiczne aspekty formalnego modelowania konceptualnego SI. W: Inteligentne Systemy Informatyczne w Zarządzaniu: przegląd problematyki. Red. H. Sroka i S. Stanek. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1995.
 • Kierzkowski Z.: Integracja informacyjna i organizacyjna w przedsiębiorstwach wirtualnych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, 9.
 • Kisielnicki J.: Informatyczna infrastruktura zarządzania. PWN, Warszawa 1993.
 • Kisielnicki J.: Wirtualna organizacja jako wytwór ery informacyjnego społeczeństwa. "Organizacja i Kierowanie" 1997, 4(90).
 • Kisielnicki J.: Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii. W: Red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk: Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa 2000.
 • Kisielnicki J.: Modern Organizations in Virtual Communities. IRM Press, Hershey 2002.
 • Kisielnicki J.: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu, Metody projektowania i wdrażania systemów. Placet, Warszawa 2005.
 • Kisielnicki J., Szyjewski Z.: Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii. W: Międzynarodowa Konferencja Zarządzania i Technologii Informatycznych przedsiębiorstwo przyszłości". Instytut ZTI, Warszawa 2001. http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/refl3_full.html
 • Klein M., Methlie L.B.: Expert Systems. A Decision Support Approach with Applications in Management and Finance. Addison-Wesley Publishing Company, London 1992.
 • Klompe R., Pothuizen L.: The SIMA: A Practical Approach to Information Technology Management. "Journal of Information Technology" 1997, 12.
 • Kobyliński A.: Modele jakości produktów i procesów programowych. SGH, Warszawa 2005.
 • Komputerowe wspomaganie biznesu. Red. A. Nowicki. Placet, Warszawa 2006.
 • Kotter J.P., Heskett J.L.: Corporate Culture and Performance. The Free Press, New York 1992.
 • Koźmiński A.K.: Ujęcie systemowe we współczesnej teorii organizacji. PWN, Warszawa 1983.
 • Krafzig D., Banke K., Slama D.: Enterprice SOA, Service-Oriented Architecture Best Practices. Prentice Hall, Upper Saddle River 2005.
 • Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy i trendy. PWN, Warszawa 1999.
 • Krzyżanowski W.K.: Ekonomiczna teoria wartości i podziału. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1982.
 • Kubiak B.F., Korowicki A.: Trendy rozwojowe współczesnej organizacji. W: Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka. Red. B.F. Kubiak. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 • Kubiak B.F., Korowicki A.: Systemy zarządzania wiedzą w rozwoju współczesnej organizacji. W: Informatyka we współczesnym zarządzaniu. Red. J. Kisielnicki, J.S. Nowak, J.K. Grabara. WNT, Warszawa 2004.
 • Lacity M.C., Willcocks L.P., FeenyD.F.: The Value of Selective IT Sourcing. "MIT Sloan Management Review" 1996, Spring.
 • Langenberg T.: Standardization and Expectations. Springer, Berlin 2006.
 • Lankhorst M.: Enterprise Architecture at Work. Springer, Berlin 2005.
 • Larsen T J., McGuire E.: Information Systems Innovation and Diffusion: Issues and Directions. IGP, Hershey 1998.
 • Lasek M.: Narzędzia modelowania procesów gospodarczych. "Informatyka" 2000, 7-8.
 • Lasek M.: Integracja w przetwarzaniu informacji gospodarczych. "Informatyka" 1998, 1.
 • Lotko A.: Wybrane koncepcje i modele zarządzania technologią i usługami informatycznymi. "Organizacja i Kierowanie" 2004, 2(116).
 • Łobos K: Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003.
 • MahmoodMA., Szewczak E.J.: Measuring Information Technology Investment Payoff: Contemporary Approaches. IGP, Hershey 1999.
 • Małachowski A., Niedzielska E.: Zarys technologii komunikacji gospodarczej. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1994.
 • Marciniak Z.: Wykorzystanie zróżnicowanych stóp kosztu kapitału do wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych. W: Efektywność zastosowań systemów informatycznych. Red. Z. Szyjewski, J.K. Grabara i J.S. Nowak. WNT, Warszawa-Szczyrk 2003.
 • March J.G., Simon H.A.: Teoria organizacji. PWN, Warszawa 1964.
 • Marchand D.A.: Competing with Information. J. Wiley & Sons, Chichester 2000.
 • Marchewka J.: Information Technology Project Management. J. Wiley & Sons, NY 2003.
 • Markus M.L. Manville B., Agres C.E.: What Makes a Virtual Organization Work: Lessons From the Open-Source World. "Sloan Management Review" 2000, 42, 1.
 • Marinescu D.C.: Internet-Based Workflow Management, Toward a Semantic Web. J. Wiley & Sons, NY 2002.
 • Martin-Bautista MJ., LarsenH.L., Nicolaisen J., SvendsenT.: Approach to an Adaptive Information Retrieval Agent Using Genetic Algorithms With Fuzzy Set Genes. "IEEE Int.Conf On Fuzzy Systems". Barcelona, Spain, July, 1997, 1-5.
 • Martyniak Z.: Organizacja i zarządzanie. Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
 • Martyniak Z.: Metodologiczne podstawy doskonalenia organizacji przedsiębiorstw. IWZZ, Warszawa 1982.
 • Masoodian M.: Information Centred Design. "Information, Communication & Society" 2001, 4,2.
 • Mauboussin M.J., Schay A., Kawaja S.G.: Network to Net Worth, Exploring Network Dynamics. 2000. http://www.capatcolumbia.com/Articles/Fo-Strategy/Ni1924.pdf, dostępne XI 2005.
 • McHugh P., Merli G., Wheeler III W.: Beyond Business Process Reengineering. J. Wiley & Sons, Chichester 1995.
 • Mika P., Iosif V., Sure Y., Akkermans H.: Ontology-based Content Management in a Virtual Organization. W: Handbook on Ontologies. Red. S. Staab, R. Studer. Springer, Berlin 2004.
 • Mintzberg H.: Structure in Fives, Designing Effective Organizations. Prentice Hall, International Inc., Englewood Cliffs 1983.
 • Mintzberg H., Quinn J.B.: The Strategy Process, Concepts, Contexts, Cases. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1991.
 • Mintzberg H: The Rise and Fall of Strategic Planning. Prentice Hall, Pearson, London 1994.
 • Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Red. T. Kasprzak. Difin, Warszawa 2005.
 • Morgan G: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa 1997.
 • Murch R.: Autonomie Computing. IBM Press Prentice Hall, Upper Saddle River 2004.
 • Mynarski S.: Analiza rynku, systemy i mechanizmy. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1993.
 • Nelson K.M., Armstrong D., Buche M., GhodsM.: Evaluating the CMM Level 3 KPA of Intergroup Coordination: A Theory-based Approach. "Information Technology and Management" 2000,1.
 • Newell S., Swan J., Galliers R., Scarbrough H.: The Intranet as a Knowledge Management Tool? Creating New Electronic Fences. W: Managing Information Technology Resources in Organizations in the Next Millennium. Information Resources Management Association International Conference Proceedings. Ed. M. Khosrowpour. Hershey, PA, USA, 1999, May 16-19.
 • Niemiec A.: Zarządzanie jakością w IT w świetle norm ISO. W: Systemy informatyczne zastosowania i wdrożenia 2002. Tom 1. Red. J.K. Grabara i J.S. Nowak. WNT, Warszawa-Szczyrk 2002.
 • Nonaka I.: A Dynamic Theory of Organisational Knowledge Creation. "Organization Sciences" 1994, 5.
 • Nonaka I., Takeuchi K.: The Knowledge-creating Company. Oxford University Press, New York 1995.
 • Nonaka I.: The Concept of "ba": Building a Foundation for Knowledge Creation. "California Management Review" 1998, 40,3.
 • Noran O.: A Mapping of Individual Architecture Frameworks (GRAI, PERA, C4ISR, CIMOSA, ZACHMAN, ARIS) into GERAM. W: Handbook on Enterprise Architecture. Red. P. Bernus, L. Nemes, G. Schmidt. Springer, Berlin 2003.
 • Norin L., Stockei F.: Open-source Software Development Methodology, 1999, dostępne marzec 2006. http://www.ludd.luth.se/users/no/os_meth.pdf
 • Nowak E.: Ocena efektywności przedsięwziąć gospodarczych. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Nowicki A.: Analiza systemów informacyjnych. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1977.
 • Obłój K: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1999.
 • OECD Principles of Corporate Governance. Paris 2004. http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf
 • Oleński J.: Standardy informacyjne w gospodarce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997.
 • Oleński J.: Elementy ekonomiki informacji. PWE, Warszawa 2000.
 • Oleński J.: Systemy informatyczne w administracji. W: Standardy informacyjne w administracji. Red. Z. Olejniczak, J.S. Nowak, J.K. Grabara. WNT, Warszawa 2004.
 • Oleński J.: Strategie outsourcingu informacyjnego w sektorze publicznym. W: Informatyka i administracja. Red. J. Oleński, G. Bliźniuk, J.S. Nowak. PTI, Katowice 2005.
 • Oleński J.: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 • Olszak C.M.: Zarys metodologii multimedialnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Olszak C.M., Sroka H.: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki. Red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki. PWN, Warszawa 1986.
 • Owoc M.: Wartościowanie wiedzy w inteligentnych systemach wspomagania zarządzania. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Pańkowski T.: Hurtownie danych - teoria i praktyka. 2006, dostępne marzec 2006. http://www.put.poznan.pl/~pankowsk/hd-cechy.pdf
 • Pańkowska M.: Typologia organizacji wirtualnych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1998, 3.
 • Pańkowska M.: Information Systems Audit for Investment Decision, Information Systems Audit for Investment Decision. W: Contemporary Trends in Systems Development. Red. M.K. Sein, B.E. Munkvold, T. Orvik, W. Wojt-kowski, G. Wojtkowski, J. Zupancic, S. Wrycza. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2000.
 • Pańkowska M.: Zarządzanie zasobami informatycznymi. Difïn, Warszawa 2001. Pańkowska M.: Projekty open source w organizacjach wirtualnych. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2003. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Pańkowska M.: Globalisation Versus Regionalism in e-Commerce. W: Geographical Information Systems Interdisciplinary Aspects. Red. M. Gajos, U. Myga-Piątek. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 2003.
 • Pańkowska M., Stanek S., Żytniewski M.: Agent Technology for Adding Value in Public Administration. W: Value Added Partnering in a Changing World. 8th International Conference on Technology Policy and Innovation, 6-8 July 2005. University of Texas, Austin, University of Łódź 2005.
 • Pańkowska M., Stanek S., Żytniewski M.: Realizacja agentów oprogramowania z wykorzystaniem środowiska Java. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO '2005. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • Pańkowska M.: Środowisko technologii informacji dla rozwoju organizacji wirtualnych. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2006. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 • Pańkowska M.: Sprawne systemy informatyczne biznesu i metody sprawnego ich rozwoju. W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2008 (w druku).
 • Papazoglou M.P., Ribbers P.M.A.: e-Business Organizational and Technical Foundations. J. Wiley & Sons, Chichester, UK 2006.
 • Parolini C: The Value Net A Tool for Competitive Strategy. J. Wiley & Sons, Chichester 1999.
 • Perechuda K.: Organizacja wirtualna. Ossolineum, Wrocław 1997.
 • Perechuda K.: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Placet, Warszawa 2000.
 • Perlitz M., Rank O.N.: Structural Analysis of Multinational Network Organizations. W: G. Fandel, U. Backes-Gellner, M. Schluter, J.E. Staufenbiel: Modern Concepts of the Theory of the Firm, Managing Enterprises of the New Economy. Springer, Berlin 2004.
 • Peterson R.: Crafting Information Technology Governance. "Information System Management" 2004, Fall.
 • Płachta A, Teska J.A., Grabiec T.: Standaryzacja w systemach informatycznych - błogosławieństwo czy utrapienie. W: Systemy informatyczne w administracji. Red. Z. Olejniczak, J.S. Nowak, J.K. Grabara. WNT, Warszawa 2004.
 • Plaszczak P., Wellner R.: Grid Computing. The Savvy Manager's Guide. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 2006.
 • Poniewierski A., Strelnik S.: Alternatywne modele monitorowania bezpieczeństwa. Ernst & Young 2004. www.isaca.org.pl, dostępne sierpień 2004.
 • Porter M.: Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, NY 1985.
 • Porter M.E.: Changing Patterns of International Competition, Information Technology in a Global Business Environment, Readings and Cases. An International Thompson Publishing Company, Danvers, Albany 1996.
 • Power D.J.: Decision Support Systems Concepts and Resources for Managers. Westport Greenwood/Quorum Books, CT 2002.
 • Prasad N., Velunathan S., Sundar S.V.: Enterprise Management Software implementation. W: A Guide to IT Service Management. Red. J. van Bon. Addison Wesley, Reading, MA 2002.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M. Bratnicki i J. Strużyna. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Red. J. Rokita i W.M. Grudzewski. GWSH, Katowice 2002.
 • Raisinghani M. Kwiatkowski M.: Application Service Providers. W: C.V. Brown, H. Topi: IS Management Handbook. Auerbach Publications, London 2003.
 • Rashford N.S., Coghlan D.: The Dynamics of Organizational Levels: A Change Framework for Managers and Consultants. Addison-Wesley, Reading, MA 1994.
 • Reihlen M.: The Logic of Heterarchies Making Organizations Competitive for Knowledge-based Competition. Arbeitsberichte des Seminars fur Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftliche Planung und Logistik der Universität zu Koln. Working Paper No. 91. University of Cologne, Germany 1996. http://www.uni-koeln.de/wiso-fak/planung/download/arbb-91.pdf
 • Rogalski B., Rybicki J.M.: Corporate governance, wyznacznikiem przedsiębiorczych zachowań organizacji. Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Red. W.M. Grudzewski i I.K. Hejduk. Difin, Warszawa 2002.
 • Ross J.W., Rockart J.F.: The New Enabling Role of the IT Infrastructure. W: C.V. Brown, H. Topi: IS Management Handbook. Auerbach Publications, London 2003.
 • Ruijs L., Schotanus A.: Managing the Delivery of Business Information. W: A Guide to IT Service Management. Red. J van Bon. Addison Wesley, Reading, MA 2002.
 • Saabeel W. Verduijn T.M., Hagdorn K., Kumar K.: A Model of Virtual Organisations: a Structure and Process Perspective. "Electronic Journal of Organisational Virtualness" 2002, 4, 1. www.virtual-organization.net/files/articles/Saabeel-Verduijn-2002.pdf, dostępne X 2004.
 • Sage A.: Systems Engineering and Systems Management for Reengineering. "Journal of Systems and Software" 1995, 30 (1-2).
 • Sala J., Tańska H.: Poszukiwanie efektywności zastosowań systemów informatycznych. W: Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2003. Red. Z. Szyjewski, J. Grabara i J. Nowak. WNT, Warszawa-Szczyrk 2003.
 • Schlueter Langdon Ch.: Information Systems Architecture Sty les and Business Interaction Patterns: Toward Theoretic Correspondence. "Information Systems and e-Business Management" 2003, 1.
 • Scherer A.G.: Models of Explanation in Organization Theory, W: H. Tsoukas, Ch. Knudsen: Organization Theory Meta-Theoretical Perspectives. Oxford University Press, Oxford 2003.
 • Scott W.G.: Organization Theory: An Overview and an Appraisal. W: J.M. Shafritz, J.S. Ott: Classics of Organization Theory. Wadsworth Thomson Learning, Belmont 2001.
 • Scott W.R.: Organizations, Rational, Natural and Open Systems. Prentice Hall, Upper River Saddle 2003.
 • Senge P.M.: The Fifth Discipline: A Shift of Mind. W: J.M. Shafritz, J.S. Ott: Classics of Organization Theory. Wadsworth Thomson Learning, Belmont 2001.
 • Shafritz J.M., Ott J.S.: Classics of Organization Theory. Wadsworth Thomson Learning, Belmont, USA 2001.
 • Shapiro C, VarianH.R.: Information Rules. Harvard Business School Press, Boston 1999.
 • Smith B.: Ontology. W: Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information. Red. L. Floridi. Blackwell, Oxford 2003.
 • Smith K., Ferner W., Ndofor H.: Competitive Dynamics Research: Critique and Future Directions. W: Handbook of Strategic Management. Red. M. Hitt, R.E. Freeman, J. Harrison. Blackwell Publishers, London 2001.
 • Sobieska-Karpińska J., Kotwica A.: Organizacja fraktalna dla małych i średnich przedsiębiorstw. W: Systemy Wspomagani Organizacji SWO'2004. Red. H. Sroka i T. Porębska-Miąc. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Sopińska A., Wachowiak P.: Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - model pomiaru. W: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pozyskiwanie, wykorzystanie i ocena. Zarządzanie. Ekonomia. Marketing. Red. R. Borowiecki, M. Kwieciński. Zakamycze, Kraków 2003.
 • Spraque R.H., Carlson E.D.: Building Effective Decision Support Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NY. 1982.
 • Spraque R.H., McNurlin B.C.: Information Systems Management in Practice. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1994.
 • Stabryła A.: Analiza systemowa procesu zarządzania. Kraków, Wrocław, Warszawa 1984.
 • Stachowicz-Stanusch A.: Zarządzanie przez wartości w warunkach konkurencji opartej na wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. Krynica 2000.
 • Stanek S, Twardowski Z., Sroka H.: Directions for an ERP-based DSS. The 2004 IFIP International Conference on Decision Support Systems (DSS2004). Prado, Italy 2004.
 • Stanger J., Lane P., Danielyon E.: Hack Proofing Linux. Helion, Gliwice 2003.
 • Stefanowicz B.: Infologiczne aspekty systemów informacyjnych. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych". Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995, z. 2.
 • Steinmueller W.E.: The Role of Technical Standards in Corodinating the Division of Labour in Complex System Industries. W: A. Prencipe, A. Da-vies, M. Hobday: The Business of Systems Integration. Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Sroka H.: Systemy Wspomagania Decyzji Kierowniczych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1986.
 • Sroka H.: Rola Inteligentnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu: Zarys problematyki. Red. H. Sroka i S. Stanek. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1995.
 • Strategia Rozwoju Informatyki. Raport I Kongresu Informatyki Polskiej. Poznań 1994.
 • Strategie Information Management, Challenges and Strategies in Managing Information Systems. Red. R.D. Galliers, D.E. Leidner, B.S.H. Baker, J. Karimi, B.R. Konsynski. Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
 • Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu. Red. H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • Sundbo J., Gallina A., Serin G., Davis J.: Contemporary Management of Innovation, Are We Asking the Right Questions. Palgrave Macmillan, New York 2006.
 • Szyjewski Z.: Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Placet, Warszawa 2004.
 • Szyjewski Z.: Infrastruktura informatyczna organizacji wirtualnej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, 1.
 • Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. Red. M. Pankowska i H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Symeonidis A.L., Mitkas P.A.: Agent Intelligence through Data Mining. Springer, Berlin 2005.
 • Tadeusiewicz R.: Społeczność Internetu. Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2002.
 • Tidd J., Bessant J., Pavitt K.: Managing Innovation, Integrating Technological, Market and Organizational Change. J. Wiley & Sons, Chichester 2005.
 • Thiadens T.: Manage IT! Organizing IT Demand and IT Supply. Springer, Berlin 2005.
 • Thompson A.A., Strickland A.J.: Strategic Management Concepts and Cases. McGraw Hill Irwin, Boston 2003.
 • Thompson G.F.: Between Hierarchies and Markets, The Logic and Limits of Network Forms of Organization. Oxford University Press, NY 2003.
 • Tolle M., Vesterager J.: Developing the Business Model - a Methodology for Virtual Enterprises. W: P. Bernus, L. Nemes, G. Schmidt: Handbook on Enterprise Architecture. Springer, Berlin 2003.
 • Trocki M.: Outsourcing. PWE, Warszawa 2001.
 • Tsoukas H., Knudsen Ch.: Organization Theory Meta-Theoretical Perspectives. Oxford University Press, Oxford 2003.
 • Tubielewicz A.: Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym. WNT, Warszawa 2004.
 • Turner C: The Information e-conomy, Business Strategies for Competing in the Digital Age. Kogan Page, London 2000.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U, nr 169, poz. 1420.
 • Van Grembergen W.: Strategies for Information Technology Governance. IRM Press, Hershey 2004.
 • Vinaja R., Sircar S.: Software Agent Orientation: A New Paradigm. W: C.V. Brown, H. Topi: IS Management Handbook. Auerbach, London 2003.
 • Von Falk W.: Modeling Software Markets, Empirical Analysis, Network Simulations and Marketing Implications. Springer, Berlin 2003.
 • Walford R.B.: Business Process Implementation for IT Professionals and Managers. Artech House, Boston, London 1999.
 • Walters D.: Operations Strategy. Palgrave Macmillan, Houndmills, Hampshire 2002.
 • Wagner G., Karlapalem K., Lesperance Y., Yu E.: Agent-Oriented Information Systems Proceedings of the Third International Bi-Conference Workshop AOIS-2001. iCue Publishing, Berlin 2001.
 • Warnecke H.J.: Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Warner M., Witzel M.: Zarządzanie organizacją wirtualną. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 • Wawrzyniak B.: Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku. Poltext, Warszawa 1999.
 • Wawrzyniak B.: Nadzór korporacyjny, perspektywy badań. "Organizacja i Kierowanie" 2000, 2.
 • Weiss G.: Multiagent Systems. A Modern Approach to Distributed Artificial Intellience. The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England 1999.
 • Weitzel T.: Economies of Standards in Information Networks. Physica-Verlag, Springer, Berlin 2004.
 • Wesołowski S.: Zaopatrzenie materiałowe w nowoczesnych koncepcjach zarządzania. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1994, 1.
 • Wooldridge M., Jennings N.: Intelligent Agents: Theory and Practice. "The Knowledge Engineering Review" 1996, 10(2).
 • Współczesne teorie organizacji. Red. A.K. Koźmiński. PWE, Warszawa 1983.
 • Wu J-H., Wang S-C: What Drives Mobile Commerce? An Empirical Evaluation of the Revised Technology Acceptance Model. "Information & Management" 2005, 42.
 • Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny, Polityka Regionalna, Bruksela 2003, styczeń.
 • Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 • Zachman J.A.: Enterprise Architecture - A Framework. ZIFA-Zachman International 2000. http://www.zifa.com
 • Zalecenia Komisji z 24.08.2006 w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych. "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" z 31.8.2006. //eur-lex.euro-pa.eu/LexUniServ/
 • Zambonelli F., Jennings N.R., Omicini A., Wooldrige M.: Agent-Oriented Software Engineering for Internet Applications. W: Coordination of Internet Agents: Models, Technologies and Applications. Red. A. Omicini, F. Zambonelli, R. Tolksdorf. Springer, Berlin 2000.
 • Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych. Red. Z. Martyniak. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Zarządzanie restrukturyzacją procesów społeczno-gospodarczych. Red. R. Borowiecki. Difin, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Red E. Urbańczyk. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 • Zdyb M.: Istota decyzji. Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1980.
 • Żabiński L.: Nowa gospodarka - nowe reguły zarządzania przedsiębiorstwami? W: Wykorzystanie Internetu w marketingu. Red E. Zeman-Miszewska. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199653

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.