PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
10 (2011) | nr 2 | 95--106
Tytuł artykułu

Methods of Classification Models for Enterprises Insolvency Prediction

Autorzy
Warianty tytułu
Modele klasyfikacji wzorcowej w predykcji upadłości przedsiębiorstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy dokonano próby stworzenia modeli klasyfikacji wzorcowej, które umożliwiałyby przewidywanie upadłości przedsiębiorstw. Przedstawiono ekonomiczne aspekty bankructwa jednostek gospodarczych oraz jego przyczyny. Uwagę poświęcono metodom predykcji upadłości ze szczególnym uwzględnieniem analizy dyskryminacyjnej oraz modeli logitowych. Dokonano przeglądu literatury w zakresie istniejących modeli wczesnego ostrzegania. Punkt poświęcony badaniom własnym zawiera opis oraz wyniki estymacji oryginalnych modeli predykcji bankructwa. Zweryfikowano również otrzymane systemy wczesnego ostrzegania w próbie walidacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The thesis attempts to create models of standard classification which would enable to predict a bankruptcy of enterprises. Economic aspects of bankruptcy have been presented as well as causes of it. The attention has been devoted to the methods of bankruptcy prediction with emphasis on the discriminant analysis and logit models. The thesis contains a review of literature concerning existing models of early warning. Description and the estimation's results of own models of bankruptcy have been included in the chapter based on research. It has also presented results of the verification of obtained functional models based on a sample validation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Altman E.I., 1968. Financial Ratios, Discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance, Vol. 23, No. 4.
 • Gajdka J., Stos D., 2003. Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001. [in:] Zarzecki D. (ed.) Czas na pieniądz, Zarządzanie finansami, Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
 • Gasza R., 1997. Związek między wynikami analizy typu Altmana a kształtowaniem się kursów akcji wybranych spółek giełdowych w Polsce. Rezultaty badań najstarszych spółek giełdowych w latach 1991-1995. Bank i Kredyt, Nr 3.
 • Gruszczyński M., 2003. Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Nr 34, Warszawa.
 • Hadasik D., 1998. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe - seria II.
 • Hołda A., 2001. Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość nr 5/2001.
 • Kisielińska J., 2008. Modele klasyfikacyjne prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kisielińska J., Waszkowski A., 2010. Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe nr 82, SGGW w Warszawie.
 • Koralun-Bereźnicka J., 2006. Ocena możliwości wykorzystania wybranych funkcji dyskryminacyjnych w analizie polskich spółek giełdowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy nr 69, SGH w Warszawie.
 • Maddala G.S., 2004. Limited - dependent and qualitative variables in econometrics. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Mączyńska E., Zawadzki M.: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista 2/2006.
 • Mikroekonometria, red. Gruszczyński M., 2010. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rogowski W., 1999. Możliwość wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Bank i Kredyt, Nr 6.
 • Stasiewski T., 1996. Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa. Rachunkowość, Nr 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.