PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 184 | 46--66
Tytuł artykułu

Makrouwarunkowania wdrożenia koncepcji zarządzania przez jakość w przedsiębiorstwie handlu detalicznego w świetle badań empirycznych

Autorzy
Warianty tytułu
The Conditions of Implementing TQM in Retailing in the Light of Empirical Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kategoria jakości nabiera coraz większego znaczenia w działalności przedsiębiorstw handlu detalicznego oferujących szybko ratujące dobra konsumpcyjne. Większość podmiotów oferuje klientom zbliżony asortyment po porównywalnej cenie. Przedsiębiorcy, chcąc stworzyć ofertę atrakcyjną dla klientów, muszą zaoferować im oprócz dóbr materialnych, także wiele usług towarzyszących świadczonych przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Analizując istotę zarządzania przez jakość (TQM) w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, należy uwzględnić makrouwarunkowania wdrażania tej koncepcji w działalności tych organizacji. Na podstawie studiów literaturowych oraz przeprowadzonych badań empirycznych zidentyfikowane zostały następujące czynniki warunkujące wzrost znaczenia koncepcji TQM w działalności przedsiębiorstw handlu detalicznego: - uwarunkowania społeczne, - uwarunkowania prawne, - zjawisko globalizacji i proces internacjonalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The category of quality is gaining greater and greater significance in the activity of retail trade companies offering FMCGs. The majority of entities offer customers similar assortment at comparable price. If entrepreneurs want to create an attractive offer for customers, they must offer them, apart from material goods, the sequence of accompanying services provided by appropriately trained staff. Analysing the nature of the total quality management (TQM) in enterprises of retail trade, one should include conditions to implement this concept in the operations of these organizations. On the basis of literature studies and empirical examinations, the following factors determining the importance of the TQM concept in the activity of retail trade companies were identified: - social factors, - legal conditions, - phenomenon of globalization and the process of internationalization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamski, F., 1982, Socjologia małżeństwa i rodziny, PWE, Warszawa.
 • Bogdanienko, J. (red.), 2006, Firma w otoczeniu globalnym, Dom Organizatora, Toruń.
 • Borusiak, B., 2006, Przyczyny niepowodzenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego, Handel Wewnętrzny, nr 1.
 • Crosby, Ph.B., 1996, Quality Is Still Free, Mc Graw Hill, New York.
 • Drucker, P.F., 1995, Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Nowoczesność Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Franków, B., 1996, Motywy zakupów a styl życia potencjalnych klientów, Handel Wewnętrzny, nr 4.
 • GUS 2009a, Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2008, Warszawa.
 • GUS 2009b, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2008 (podstawa wymiaru emerytur i rent), www.stat.gov.pl [dostęp: 20.04.2009].
 • Hamrol, A., Mantura, W., 2006, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hollander, S., 1970, Multinational Retailing, Michigan State University, Michigan.
 • Juran, J.M., 1987, Quality Controll Handbook, McGraw Hill, New York.
 • Kaczmarczyk, S., 2003, Badania marketingowe. Metody i techniki, wyd. 3 zmienione, PWE, Warszawa.
 • Karaszewski, R., 2003, Systemy zarządzania jakością w największych korporacjach świata i ich dyfuzja, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń.
 • Karaszewski, R., 2006, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Kindlarski, E., Bagiński, J., 2006, Podstawy zarządzania przez jakość, Bellona, Warszawa.
 • Kłos, Z., 1997, Główne czynniki we wprowadzaniu TQM do polskich przedsiębiorstw, Problemy Jakości, nr 7.
 • Kłosiewicz-Górecka, U., 2008, Inwestycje przedsiębiorstw handlowych - poziom, dynamika, struktura, Marketing i Rynek, nr 1.
 • Kuśmierczyk, K., 2006, Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców, Handel Wewnętrzny, nr 6.
 • Liberska, B. (red.), 2002, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Lisińska-Kuśnierz, M., Ucherek, M., 2004, Wymagania stawiane podmiotom w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, w: Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Lutyńska, K., Wajland, A.P. (red.), 1983, Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne. Wybór tekstów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
 • Maleszyk, E., 2007, Przesłanki i kierunki rozwoju internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw handlowych, Handel Wewnętrzny, nr 2.
 • Maleszyk, E., 2008, Formy integracji w handlu, w: Kłosiewicz-Górecka U. (red.), Handel wewnętrzny w Polsce w 2007 roku, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Masing, W., 1994, Handbuch Qualitats-Management, Houser Verlag, Munchen.
 • Mazurek-Łopacińska, K. (red.), 1999, Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Nowak, L., 2008, Model marketingowy GenderTrends, w: Mruk H. (red.), Marketing - zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 • Oakland, J.S., Sohal, A.S. 1996, Total Quality Management, Butterworth Heinemann, Australia.
 • Rymczak, J., 2004, Internacjonalizacja, globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Sławińska, M., 2001, Procesy globalizacji a strategia internacjonalizacji w handlu detalicznym, Marketing i Rynek, nr 4.
 • Sławińska, M., 2004, Proces internacjonalizacji w handlu detalicznym, Handel Wewnętrzny, nr 1.
 • Sławińska, M., 2006, Dynamika zmian w handlu detalicznym - nowe wyzwania strategiczne, w: Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Steczkowski, J., 1995, Metoda reprezentacyjna w badaniu zjawisk ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Strużycki, M. (red.), 1996, Globalizacja handlu w Polsce. Szanse i zagrożenia, IRWiK, Warszawa.
 • Strużycki, M., 2003, Kierunki i struktura zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Handel Wewnętrzny, nr 2.
 • Rymarczyk, J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Rzeczpospolita, 2008, 30 października.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2001, Obrót towarowy. Organizacja i technika, Wydawnictwo WSHiR w Poznaniu, Poznań.
 • Wasilewski, L., 1998, Karta praw konsumenta, Problemy Jakości, nr 5.
 • Zatorska, A., 2002, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.