PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 6 | 51--67
Tytuł artykułu

Teoretyczne aspekty rozwoju zachodniopomorskiego rynku pracy

Warianty tytułu
The Development of West-Pomeranian Labor Market - Theoretical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim, na podstawie jego specyficznych cech, może być podzielony na cztery różne części. Poszczególne czynniki każdej części regionu określają lokalną politykę pracy. W tej perspektywie autor przedstawił rynkowe i nierynkowe instrumenty, które mogłyby stymulować rynek pracy. Kluczowa uwagę poświęcił mobilności siły roboczej, elastyczność rynku pracy, kosztom pracy oraz aktywnej i pasywnej polityce rynku pracy.
EN
The labor market in West Pomeranian Region could be divided in four different parts based on their characteristics. The individual factors of each and every part of the region determine the local labor policy. In this perspective the author presents market and non-market instruments that could stimulate labor market. The crucial attention has been paid to mobility of labor forces, elasticity of labor market, labor costs and active/passive labor policy. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Barański K., Danecki A.: Wejście do struktur europejskich a perspektywy zmian na rynku pracy w opinii bezrobotnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej nr 7, Koszalin 2003.
 • Barański K.: Bezrobocie strukturalne na lokalnych rynkach pracy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Barański K.: Stosunek bezrobotnych do konieczności przyuczenia do zawodu i przekwalifikowań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 199, Szczecin 1998.
 • Barański K.: Zasoby marketingowe jako jeden z istotnych elementów wartości przedsiębiorstwa. [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2004.
 • Bednarski M.: Dylematy polityki rynku pracy w Polsce u progu XXI wieku. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. IPiSS, KUP, Warszawa 1998, s. 104.
 • Borkowska S.: Wpływ zbiorowych stosunków pracy na zatrudnienie i bezrobocie. "Rynek Pracy" 1998, nr 8.
 • Buckley R., Maurer R.: Decentralizacja w Polsce, tworzenie potencjału racjonalnego zarządzania i integracji z Unią Europejską. "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 7-8.
 • Czubała A., Wiktor J., Wojnarowska H.: Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy. [w:] Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje. IPiSS, Warszawa 1996, Biuletyn WUP w Szczecinie za lata 1999-2002; informacje Urzędu Statystycznego w Szczecinie za lata 1999-2005.
 • Edukacja zawodowa a rynek pracy. Red. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa 1999.
 • Frąckiewicz E., Rudawska E.: Identyfikacja uwarunkowań determinujących możliwości funkcjonowania i rozwoju firm województwa zachodniopomorskiego. Maszynopis. Katedra Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Hauser J., Kudłacz T., Szlachta J.: Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego. Biuletyn, z. 185. PAN, Warszawa 1998.
 • Hauser J.: Rozwój regionalny - polityka regionalna - fundusze unijne. [w:] Rozwój polskiej gospodarki. Red. G.W. Kołodko. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002, s. 215.
 • Informacja o wynikach kontroli przeciwdziałania bezrobociu w rejonach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Materiały NIK. Warszawa 1994, 1997, 2004.
 • Job Study. OECD, Paris 1994.
 • Kabaj M.: Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu. "Polityka Społeczna" 1992, nr 1.
 • Koptas G.: Efektywność szkolenia bezrobotnych z perspektywy urzędów pracy i instytucji szkolących. [w:] Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje. IPiSS, Warszawa 1996; Biuletyn WUP w Szczecinie za lata 1999-2002, informacje Urzędu Statystycznego w Szczecinie za lata 1999-2005.
 • Kryńska E.: Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej. IPiSS, Warszawa 1997, s. 14-15.
 • Kryńska E.: Popyt na pracą w Polsce - tendencje i perspektywy. [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. IPiSS, KUP, Warszawa 1998, s. 66.
 • Kühl J.: New Deal and New Forms of Employment. "Labour and Society" 1990, vol. 15, nr 2.
 • Marshall A.: Principles of Economics. Mac-millan, London 1961, s. 690-691.
 • Narodową Strategią Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Pracy; Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów; Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich; Strategie Rozwoju Polski do roku 2020; Długookresową Strategią Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju - Polska 2025.
 • Pocztowski A.: Nietypowe formy zatrudnienia. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 9.
 • Proposal for Guidelines for Member States Employment Policies 1998, Commission for the European Communities. COM (97) 497, Amsterdam 1997.
 • Sadowska-Kowalska E.: Dokształcenie zawodowe jako problem polityki rynku prac. Materiały z konferencji Katedr Polityki Gospodarczej. Jachranka 1995.
 • Statystyczna analiza rynku pracy województwa szczecińskiego. Red. J. Hozer. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
 • Strategia rozwoju Warszawy do roku 2010. Etap I. Raport o stanie Warszawy, etap II. Uwarunkowania. Zarząd Miasta Stołecznego 2000.
 • Strategia rozwoju Gdyni. Cele - scenariusze - rekomendacje. Materiały do publicznej debaty. Gdynia 2001.
 • Strategia województwa zachodniopomorskiego. Urząd Wojewódzki w Szczecinie 2004.
 • Szlachta J.: O nowy paradygmat rozwoju regionalnego w Polsce. [w:] Problemy polityki gospodarczej i regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Materiały konferencyjne. Szczecin 2000.
 • Szymura-Tyc M.: Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 2.
 • The Inclination of Taking a Job on EU Market in the Unemployed from Western - Pomerania Region. [w:] Modeling of Economy Development in Region. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Wiśniewski Z.: Aktywna polityka rynku pracy i stymulowanie popytu na pracę w krajach OECD. [w:] Popyt na pracę w Polsce. Teoria i praktyka. Red. J. Meller, E. Dolny. UMK, WUP w Toruniu, Toruń 1997.
 • Wojtasiewicz L.: Strategie rozwoju lokalnego - próba podsumowania doświadczeń.[w:] Problemy polityki gospodarczej i regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999, s. 46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.