PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1/1 | 505--513
Tytuł artykułu

Zasadność wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

Autorzy
Warianty tytułu
The Legitimacy of Simplifying the Accounting Rules and the Audit of Financial Statements in Regard to Public Benefit Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Objęcie organizacji pożytku publicznego obowiązkiem prowadzenia rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych było podyktowane troską o zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Spełnienie narzuconych obowiązków daje też organizacjom możliwość potwierdzenia ich wiarygodności wśród potencjalnych darczyńców, fundatorów, członków, obywateli oraz administracji publicznej. Artykuł omawia obecne regulacje prawne dotyczące obowiązku prowadzenia rachunkowości i badania sprawozdań organizacji pożytku publicznego oraz prezentuje argumenty za i przeciw pojawiającym się postulatom uproszczeń w tym zakresie, formułowanym przez środowisko organizacji pozarządowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Imposing on public benefit organizations the obligations to comply with the accounting regulations and to audit the financial statements was caused by the need to ensure the appropriateness of public spending. The fulfillment of the obligations imposed enables the public benefit organizations to confirm their credibility among potential donors, members, citizens and public administration. The article discusses current legal provisions regarding the obligations to comply with the accounting regulations and presents the arguments for and against the postulates raised by the non-governmental organizations in regard to the simplification of the obligations in question. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
505--513
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Arczewska M. (2009), Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Bliżej uproszczeń w księgowości małych organizacji (2010)"Poradnik organizacji non profit", Nr 9(78).
 • Kamińska - Stańczak A. (2010), Polityka rachunkowości polskich fundacji w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 55(111), Warszawa.
 • Matyszewska E. (2010) Organizacje społeczne nie potrzebują ksiąg rachunkowych, "Dziennik Gazeta Prawna", 21 maja 2010.
 • Odpowiedź na zapytanie w sprawie możliwości uproszczenia procedury badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (2007) Ministerstwo Finansów, Warszawa, 15 marca 2007.
 • Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych (2006), Raport z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, dokument elektroniczny: http://civicpedia.ngo.p1/x/351289
 • Prus G. (2010), Zaciąganie kredytu przez fundacje a wymóg badania sprawozdania finansowego, "Poradnik organizacji non profit", Nr 10(88).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, póz. 1539).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, póz. 2852)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 173, póz. 1172).
 • Sektor non-profit w Polsce (2009) Wybrane wyniki badań statystycznych zrealizowanych przez GUS na formularzach SOF, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych, Warszawa.
 • Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie propozycji uproszczenia wymogów w zakresie prowadzenia rachunkowości dla organizacji pozarządowych, których roczny przychód nie przekracza 50 000 zf (2010), dokument elektroniczny
 • http://www.ofop.eu/images/stories/uproszczenie_ksigowoci/OFOP_stanowisko_uproszczenie_ksiegowosci_2010.pdf
 • Uproszczenia w księgowości organizacji non profit - rozpoczynają się prace (2009), "Poradnik organizacji non profit", Nr 10(76).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 69, póz. 873)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000, nr 14, póz. 176 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.1994 Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami).
 • Witucki K. (2010), Czy warto poddać sprawozdanie finansowe badaniu, gdy nie ma takiego obowiązku, "Poradnik organizacji non profit", Nr 3(81).
 • Zalewski T. (2011), Będą zmiany w wolontariacie, "Rzeczpospolita", 04.02.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.