PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 63 | nr 119 | 51--77
Tytuł artykułu

System wskaźników w controllingu logistyki

Warianty tytułu
The Ratio System in Logistics Controlling
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomiar efektywności działalności gospodarczej za pomocą wskaźników był dotychczas rozpatrywany głównie w kontekście całego przedsiębiorstwa. Wskaźniki są stosowane najczęściej przy analizie sprawozdań finansowych i sporządzaniu raportów finansowych. Kolejny obszar zastosowania analizy przy użyciu wskaźników występuje w działach controllingu, gdzie controllerzy obliczają wybrane wskaźniki, (uwzględniające szczególnie koszty) dla potrzeb bieżącej analizy działalności przedsiębiorstwa. Obecnie całościowy pomiar jednostki gospodarczej jest niewystarczający. Powinno bowiem badać się poszczególne obszary czy procesy występujące w przedsiębiorstwie, m.in. obszar logistyki. Logistyka może być funkcją działalności gospodarczej, ale również główną działalnością jednostki. Dzięki zastosowaniu procesów logistycznych i ich usprawnianiu, przedsiębiorstwo może zwiększać swoją wartość rynkową. W związku z tym pojawił się w praktyce kolejny obszar, określany jako controlling logistyki. Jego instrumenty, m.in. analiza wskaźnikowa służą optymalizowaniu kosztów i wyników logistyki, wspieraniu procesu zarządzania logistycznego, a w efekcie całego przedsiębiorstwa. W artykule zostały zaprezentowane wybrane pojedyncze wskaźniki stosowane w logistyce, zwłaszcza w procesie zaopatrzenia i dystrybucji. Ponadto autorka przed-stawiła przykładowe systemy wskaźników w obszarze logistyki oraz zarysowała problem analizy wskaźnikowej w kontekście łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
Measuring the efficiency of economic activities by means of ratios has usually been considered in the context of the entire enterprise. Indicators are mostly used in the analysis of financial statements and in financial reports preparation. Another area of application of ratio analysis is in the controlling departments, where controllers calculate selected indicators, mainly those that are cost-related, for current analysis of business operations. Currently, the overall measurement of the enterprise is insufficient. First of all, it should examine the specific areas or processes occurring in the enterprise, including the logistics area. Logistics may be a function of activity, but also the main activity of a business unit. Thanks to the use of logistic processes and their improvement, the company can increase its market value. Therefore, a new area has appeared in business practice that is referred to as logistics controlling. Its instruments, including ratio analysis, are used to optimize logistics costs and performance and to support the process of logistics management, serving thus the entire company. The article presents selected individual indicators used in logistics, particularly in the area of purchasing and distribution. In addition, the author presents examples of ratio systems in logistics and discusses ratio analysis in the context of the supply chain. (original abstract)
Rocznik
Tom
63
Numer
Strony
51--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Beier F.J., Rutkowski K. (1993), Logistyka, SGH, Warszawa.
 • Binner F.H. (2002), Unternehmensubergreifendes Logistikmanagement, Hanser, Munchen -Wien.
 • Coyle J.J., Bardi E. J., Langrey Jr. J.C. (2002), Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dobroszek J. (2010), Logistyka a controlling logistyki, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 58 (114), SKwP, Warszawa.
 • Gópfert I. (2001), Logistik der Zukunft, Gabler, Wiesbaden.
 • Gópfert I. (2005), Logistik: Führungskonzeption, Gegenstand, Aufgaben und Instrumente des Logistikmanagements und -controllings, Vahlen, Munchen.
 • Hahn D., Hungenberg H. (2001), PuK- Planung und Kontrolle, Planungs- und Kontrollsysteme, Planungs- und Kontrollrechnung; wertorientierte Controllingkonzepte., Gabler, Wiesbaden.
 • Horvath P. (2003), Controlling, Verlag Franz Vahlen, Stuttgart.
 • Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kulwer businnes, Warszawa.
 • Kloss I. (2003), Werbung, 3. Auflage, Munchen.
 • Kowalska K. (1998), Zastosowanie systemu mierników w controllingu logistycznym, Materiały Międzynarodowej Konferencji Logistics' 98, ILiM, Poznań.
 • Kiipper H.U. (2005), Controlling: Konzeption, Aufgaben, Instrumente, Verlag Schaffer-Poeschel, Stuttgart.
 • Oeldorf G, Olfert K. (1995), Materialwirtschaft, 7. Auflage, Ludwigshafen.
 • Otto A., Stolzle W. (2003), Supply Chain Controlling in Theorie und Pi-axis, Wiesbaden.
 • Pfohl H.Ch. (2003), Logistiksysteme, Springer-Verlag GmbH, Berlin.
 • Pfohl H.Ch. (2004), Logistiksysteme: betriebswirtschaftliche Grundlagen, Springer, Berlin.
 • Piontek J. (2003), Bausteine des Logistikmanagements, Verlag Neue Wirtschaftsbriefe, Herne Berlin.
 • Piontek J., Czenskowsky T. (2007), Logistikcontrolling, Deutsche Betriebswirte Verlag GmbH, Gernsbach.
 • Piotrowski W. (1995), Zarządzanie. Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa.
 • PreiBler P.R. (1998), Controlling, Lehrbuch und Intensivkurs, R. Oldenburg Verlag, Wien.
 • Reichmann T., Palloks M. (1993), Logistik-Controlling, [w:] Horvath P., Reichmann T. (Hrsg.), Vahlen Grofies Controllinglexikon, Verlag Vahlen, Munchen.
 • Reichmann T. (2001), Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten, 5. Auflage, Munchen.
 • Rzeczyński B. (2007), Logistyka miejska, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Schulte C. (1999), Logistik: Wege żur Optimierung der Supply Chain, Vahlen, Munchen.
 • Seuring S. (2002), Supply Chain Costing, [w:] Franz K, Kajiiter P, (Hrsg.) Kosten-management, 2. Auflage, Stuttgart.
 • Sommerer G. (1998), Unternehmenslogistik, Carl Hanser Verlag, Munchen, Wien.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UL, Łódź.
 • Szychta A. (2010), Rozdz. 17, Metody i systemy pomiaru wyników działalności jednostek gospodarczych. Zbilansowana karta wyników, [w:] Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kulwer businnes, Warszawa.
 • Vahrempenk R., Siepermann Ch. (2005), Logistik. Management und Strategien., Oldenbourg, Munchen.
 • Weber J. (2001), Wprowadzenie do controllingu, Profit Sp. z o.o., Katowice.
 • Weber J. (2002), Logistik - und Supply Chain Controlling, 5. Auflage, Stuttgart.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.