PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 63 | nr 119 | 79--92
Tytuł artykułu

The Scope of Financial and Nonfinancial Information Presented to Foreign Investors by Publicly Quoted Construction Companies

Warianty tytułu
Zakres informacji finansowych i pozafinansowych udostępnianych inwestorom zagranicznym przez spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja stopnia realizacji dobrej praktyki funkcjonowania internetowych serwisów inwestorskich w języku angielskim przez zarządy polskich spółek giełdowych. Jako obiekty badania autorka wybrała spółki budowlane i zweryfikowała, w jakim zakresie spełniają one zalecenia rekomendowane przez Radę Giełdy dotyczące ujawniania zagranicznym inwestorom określonego zakresu informacji finan-sowych oraz pozafinansowych. Zbadano m.in., czy spółki udostępniają podstawowe dokumenty korporacyjne, raporty bieżące i okresowe, sprawozdania z działalności rady nadzorczej, informacje na temat walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz oświadczenia dotyczące stosowania ładu korporacyjnego. W podsumowaniu zaprezentowano wyniki oceny merytorycznej i wizualnej serwisów spółek giełdowych skierowanych do inwestorów zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the scope of disclosing financial and nonfinancial information to foreign investors in construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The author verifies to what extent publicly quoted companies have followed recommendations determined by WSE Supervisory Board. It was examined whether basic corporate documents, current and periodical reports, annual report on supervisory board activities, information on general meeting of shareholders and statement on compliance with the corporate governance rules are included at the corporate website in the section of investor relations and available to existing or potential foreign shareholders. As a result of the research content-related and visual evaluation of the corporate websites was introduced. (original abstract)
Rocznik
Tom
63
Numer
Strony
79--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Appendix to Resolution No 17/1249/2010 of the WSE Supervisory Board dated 19 May 2010.
 • Best Practice Guidelines. Corporate Websites, http://www.ir-soc.org.uk, 01.02.2011.
 • Bragg S. M. (2010), Running an Effective Investor Relations Department: A Comprehensive Guide, John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Easley D., 0'Hara, M. (2004), Information and the Cost of Capital, "Journal of Finance" 59 (4), pp. 1553-1583.
 • Guidance for Investor Relations Practitioners on the UK Corporate Governance Code, (June 2010), IR Society.
 • Harper S. (Winter 2010/2011), Corporate Websites - the Next Generation, "Informed", Issue 69, p. 28-30.
 • Modelowy serwis relacji inwestorskich, http://naszmodel.gpw.pl/, 01.02.2011.
 • Investor Relations. A Practical Guide, London Stock Exchange, February 2010.
 • Laskin A. (2010), Managing Investor Relations. Strategies for Effective Communication, "Business Expert Press", New York.
 • Rikanovic M. (2005), Corporate Disclosure Strategy and the Cost of Capital - an Empirical Study of Large Listed German Corporations, Dissertation no. 3105 of the University of St. Gallen, D-Druck-Spescha, St. Gallen.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33; poz. 259).
 • Ryan T.M., Jacobs C.A. (2005), Using Investor Relations to Maximize Equity Valuation, John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Schnorrenberg T. (2008), Investor Relations Management, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Singer P., Cacia C. (2009), The Role of Web Investor Relations for Mitigating and Manage Stock Exchange and Enterprise Risks, 9th Global Conference on Business and Economics, Cambridge University.
 • Świderska G. (ed.) (2010), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.