PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 63 | nr 119 | 185--210
Tytuł artykułu

Wpływ informacji prezentowanych w sprawozdaniach na zdolność do pozyskania finansowania przez organizacje pożytku publicznego

Warianty tytułu
The Impact of Information Presented in Public Benefit Organizations' Financial Reports on Their Capacity for Raising Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność ukierunkowaną na realizację celów niefinansowych, społecznie użytecznych, służących dobru jednostki lub dobru publicznemu. Odbiorcami sprawozdań finansowych spółek kapitałowych są inwestorzy, czyli dawcy kapitału. Organizacja pożytku publicznego nie ma inwestorów, korzysta z dotacji i darowizn dla realizacji swoich celów, nie gwarantując osiągnięcia określonych efektów, jedynie zamiar, dążenia, próbę pomocy docelowej grupie osób. Darczyńca dokonując darowizny oczekuje jednak pewnych efektów, zakładając, że cel zarządzających i pracowników organizacji dobroczynnej jest taki sam jak jego, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania przekazanych funduszy. Niniejsze opracowanie podejmuje ocenę znaczenia informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego dla ich interesariuszy oraz wpływu wyników finansowych tych jednostek na ich zdolność do pozyskania finansowania w kolejnych okresach. Badania przeprowadzono na próbie 84 polskich organizacji pożytku publicznego, chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie, czy informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych wpływają na wielkość dotacji i darowizn finansowych otrzymywanych przez tego typu organizacje. Przy tej okazji podjęto próbę identyfikacji określonych czynników o charakterze finansowym, które skłaniają darczyńców do wyboru konkretnej organizacji. Badanie miało również ukazać, czy polscy darczyńcy czytają sprawozdania finansowe i wykorzystują informacje pochodzące z nich przed podjęciem decyzji o dokonaniu darowizny. (abstrakt oryginalny)
EN
Public benefit organizations pursue non-financial and socially useful objectives that serve the well-being of individuals or wider public. Business corporations address their financial reports to investors who provide them with capital. A public benefit organization does not have any investors and uses grants and donations to attain its objectives without giving any guarantee of success, declaring only intention and determination to assist the target group of beneficiaries. Notwithstanding, assuming that the donors and the charitable organization's management and staff have the same objectives, the donors expect measurable effects, thus contributing to a more effective use of the funds they donate. The paper aims to assess the importance of information presented in public benefit organizations' financial and business reports for their stakeholders, as well as the impact of the organizations' financial results on their capacity for raising funds in the next periods. Investigating the sample of 84 Polish public benefit organizations the authors intended to find out whether financial information determines the amounts of grants and financial donations the organizations receive. They also attempted to establish which financial factors make donors contribute to the given organization. Another objective of the study was to show whether the Polish donors examine the organizations' financial reports and use information thus obtained to donate. (original abstract)
Rocznik
Tom
63
Numer
Strony
185--210
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baran W. (2006), Jakość, pojemność i użyteczność informacji finansowej w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, www.e-finanse.com nr 2/2006.
 • Bird P., Morgan-Jones P. (1981), Financial Reporting by Charities, ICAEW, London.
 • Callen J.L. (1994), Money donations, volunteering and organizational efficiency, "The Journal of Productivity Analysis", No. 5, s. 215-228.
 • Dyczkowski T. (2010), Controlling w organizacjach pożytku publicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Frumkin P., Kim M.T. (2001), Strategic positioning and the financing of nonprofit organizations: Is efficiency rewarded in the contributions marketplace!, "Public Administration Review", No. 61(3), s. 266-275.
 • Gordon T.P., Greenlee J.S., Nitterhouse D. (1999), Tax-exempt organization financial data: Availability and limitations, "Accounting Horizons", No. 13(2), s. 113-128.
 • Greenlee J.S., Trussel J.M. (2000), Predicting the financial vulnerability of charitable organizations, "Nonprofit Management & Leadership", No. 11(2), s. 199-210.
 • Hyndman N. (1991), Contributions to charities - a comparison of their information needs and the perceptions of such by the providers of information, "Financial Accountability and Management", No. 7(2), s. 69-82.
 • Hyndman N., Conolly C. (2000), Charity accounting: an empirical analysis of the impact of recent changes, "British Accounting Review", No. 32, p. 72-100.
 • Jegers M. (2010), Do nonprofit organistations manage earnings?, referat, 33 Kongres EAA 2010, Istambuł.
 • Khumawala S.B., Gordon T.P. (1997), Bridging the credibility of GAAP: Individual donors and the new accounting standards for nonprofit organizations, "Accounting Horizons", No. 11(3), s. 45-68.
 • Khumawala S.B., Parsons L.M., Gordon T.P. (2003), Assessing the quality of not-for-profit efficiency ratios: Do donors use joint cost allocation disclosures?, "Journal of Accounting, Auditing & Finance", No. 3(20), s. 287-308.
 • Krishnan R., Yetman M.H., Yetman R.J. (2006), Expense misreporting in nonprofit organizations, "The Accounting Review", No. 81(2), s. 399-420.
 • Noraini M., Radiah O., Jamaliah S., Erlane K. (2009), Financial Reporting Practices of Charity Organisations: A Malaysian Evidence, "International Bulletin of Business Administration", Issue 6, p. 19-27.
 • O'Hagan B. (2001), The History of UK Charity, www.PNNOnline.com, stan na 16 sierpień 2010.
 • Parsons L.M. (2003), Is accounting information from nonprofit organizations useful to donors'? A review of charitable giving and value-relevance, "Journal of Accounting Literature", No. 22, s. 104-129.
 • Parsons L.M. (2007), The impact of financial information and voluntary disclosures on contributions to not-for-profit organizations, "Behavioral Research in Accounting", No. 19, s. 179-196.
 • Parsons L.M., Trussel J.M. (2008), Fundamental analysis of not-for-profit financial statements: An examination of financial vulnerability measure, "Research in Government and Nonprofit Accounting", No. 12, s. 35-49.
 • Posner E.A., Malani A. (2006), The Case for For-Profit Charities, University of Chicago Law & Economics, Online Working Paper No. 304, http://ssrn.com/ab-stract= 928976, stan na 30.05.2011.
 • Posnett J., Sandle T. (1989), Demand for charity donations in private non-profit markets: The case of the U.K., "Journal of Public Economics", No. 40, s. 187-200.
 • Roberts A.A., Smith P., Taranto K. (2006), Evaluating charitable spending: Marginal versus average performance measures, Working Paper, Boston College, University of Texas at San Antonio and Georgetown University.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 137, poz. 1539.
 • Supphellen M., Nelson M.R. (2001), Developing, exploring, and validating a typology of private philanthropic decision making, "Journal of Economic Psychology", No. 5(22), s. 573-603.
 • Tinkelman D. (1998), Differences in sensitivity of financial statements users to joint cost allocations: The case of nonprofit organizations, "Journal of Accounting, Auditing and Finance", No. 13(4), s. 377-393.
 • Trussel J.M., Greenlee J.S. (2004), A financial rating system for charitable nonprofit organizations, "Research in Government and Nonprofit Accounting", No. 11, s. 93-116.
 • Trussel J.M., Parsons L.M. (2008), Financial reporting factors affecting donations to charitable organizations, "Advances in Accounting", No. 23, s. 263-285.
 • Tuckman H., Chang C. (1991), A Methodology for Measuring the Financial Vulnerability of Charitable Nonprofit Organizations, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", No. 65, s. 445-460.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96, poz. 873.
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010 nr 28, poz. 146.
 • Waniak-Michalak H. (2010), Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji filantropijnych-koszty i korzyści społeczne, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 59 (113), Warszawa, s. 157-174.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.