PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 129 | 64--71
Tytuł artykułu

Partycypacja pracownicza w jednostkach spółdzielczych agrobiznesu - uwarunkowania i przejawy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem partycypacji interesariuszy wewnętrznych w sferze spółdzielczości agrobiznesu jest ważny i godny rozpatrzenia, choć badania empiryczne napotykają na utrudnienia, które wiążą się z szerzej pojętą analizą czynnika pracy na terenach wiejskich. Odwołując się do badań obcych i własnych w jednostkach spółdzielczych polskiego agrobiznesu, w artykule zwrócono szczególną uwagę na kwestię uwarunkowań i rzeczywistej skłonności do korzystania przez owych wewnętrznych interesariuszy spółdzielni z należnych im uprawnień ustawowych. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
64--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • H. Cioch, Zarys prawa spółdzielczego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s.
 • Art. 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr l88, poz. 1848 ze zm.).
 • B. Błaszczyk, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa 1988, s. 22.
 • Zob. W. Czternasty, B. Czyżewski, Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 58.
 • Zob. B. Brzozowski, J. Brzozowska, Polska spółdzielczość wiejska na tle spółdzielczości europejskiej, w: Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, red. S.Urban, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1015, t. l, s. 78-84.
 • W rozważaniach nie uwzględniono silnej pozycji spółdzielczego sektora bankowego uznając, że formuła funkcjonowania tych instytucji, niezależnie od Prawa spółdzielczego, ukształtowana jest w dużym stopniu przez specyficzne, restrykcyjne regulacje Prawa bankowego.
 • Zob. M.G. Brodziński, Spółdzielczość obsługująca wieś i rolnictwo w okresie przekształceń ustrojowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004, s. 6.
 • M. Pietrzak, Porównanie zmian w ekonomice spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim w latach 1997-2002, Roczniki Naukowe SERIA 2005, t. 7, z. 2, s. 164-171.
 • Zob. G. Krzyminiewska, Współpraca a tworzenie kapitału społecznego. Przypadek wsi wielkopolskiej. w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H Januszek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 158.
 • Zwraca uwagę, iż nowelizacja Prawa spółdzielczego z 25 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1014) znosi obowiązek powoływania rady nadzorczej w stosunku do spółdzielni, których liczba członków nie przekracza dziesięciu. Dotyczy to spółdzielni produkcji rolnej i działających m.in. w formie spółdzielni grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw. W tym przypadku kompetencje rady wykonuje walne zgromadzenie (art. 46a pr. sp.).
 • Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. nr 24, poz. 141, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Por. T. Mendel, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 10.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2007 r. nr 79, poz. 550).
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. z 2006 r., nr 149, poz. 1077).
 • Zob. S. Nałęcz, J. Konieczna-Sałamatin, Polska spółdzielczość na progu XXI wieku. Zasoby oraz wybrane funkcje społeczno-ekonomiczne, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 2008 nr l, s. 11, 39.
 • B. Brzozowski, Możliwości rozwoju polskiej spółdzielczości rolniczej w zintegrowanej Europie, Roczniki Naukowe SERIA 2004, t. 6, z. 3, s. 43-46.
 • H. Jagoda, Formy prawna-organizacyjne przedsiębiorstw i ich przekształcenia, w: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 145.
 • D. Mierzwa, Przedsiębiorstwo spółdzielcze w świetle opinii rolników, Roczniki Naukowe SERIA 2005, t. 7, z. l, s. 188-191.
 • Pilotażowe badania ankietowe realizowane w 2008 r. na terenie województwa dolnośląskiego.
 • Zob. S. Dyka, P. Grzegorzewski, Zarządzanie spółdzielnią, Wydawnictwo Difin, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.