PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 | 27--32
Tytuł artykułu

Postrzeganie procesu certyfikacji przez organizacje, zajmujące się przetwórstwem i obrotem produktów rolnictwa ekologicznego

Warianty tytułu
Perception of the Certification Process of Processors and Traders of Organic Food Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono badania dotyczące sposobu postrzegania procesu certyfikacji organizacji zajmujących się obrotem oraz przetwórstwem produktów rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem doświadczeń nabytych przez badane organizacje wynikających z funkcjonujących w nich certyfikowanych systemów zarządzania. Analizie poddano w szczególności ocenę jednostek certyfikujących, czas trwania auditów certyfikujących oraz stopień wdrożenia certyfikowanych systemów zarządzania, takich jak: ISO 22000, ISO 9001 i ISO 14001. Ogólna ocena istniejącego systemu kontroli pozwala na stwierdzenie, że tylko etyczna postawa producentów gwarantuje zapewnienie zgodności produkcji z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The research results concerning the way of perceiving the certification process of organizations which process and trade organic food products along with experiences gained by those organizations consequential from running certified management systems has been presented in this article. The evaluation of certification units, duration of the audits and the level of implementation of certified management systems such as ISO 22000, ISO 9001 and ISO 14001 has been analyzed. The general estimation of existing control system allows to state that only by following of the ethical standards by producers guarantees fulfillment of production conformity to organic agriculture requirements. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--32
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Badania statutowe Katedry Zarządzania Jakością nr 13/KZJ/1/2009/S/477, Badania efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw, Część V, red. T. Sikora, Kraków 2009.
 • [2] Banasiak P., Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym, ABC Jakości nr 3-4/2009.
 • [3] Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS, Wydanie l, IAF MD 5:2009.
 • [4] Kafel P., Certyfikacja procesów przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego, ABC Jakości nr 3-4/2009.
 • [5] Maier S., Finger M., Constraints to organizational change processes regarding the introduction of organic products: case findings from the Swiss food industry, Business Strategy and the Environment; Mar/Apr 2001 ; 10, 2.
 • [6] PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania.
 • [7] Rolnictwo ekologiczne w Polsce - Raport 2007-2008. IJHARS, www.ijhar-s.gov.pl.
 • [8] Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, DzU L 189 z 20.07.2007.
 • [9] Salerno-Kochan M., Postrzeganie jednostek certyfikujących przez ich klientów, [w:] Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, pod red. T. Sikory, UEK, Kraków 2008.
 • [10] Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (DzU Nr 116, póz. 975).
 • [11] Zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym, Wzór F-7/PG-GNR-wydanie 3 z dnia 28.08.2009, http://www.ijhar-s.gov.pl pobrano w dniu: 27.11.2009 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.