PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 185 | 9--33
Tytuł artykułu

Zmiana poziomu i struktury wynagrodzeń w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Change of the Pay Level and Structure in Poland After Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na kształtowanie się poziomu i struktury wynagrodzeń po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wpływ miało nie tylko otwarcie nowych rynków pracy, a co z tym się wiąże - wzrost mobilności pracowników, ale również zwiększenie dotacji unijnych m.in. w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki oraz prowadzenie wspólnotowej polityki zatrudnienia. Mobilność pracowników bezpośrednio przekłada się na ich liczbę zarówno w skali całego kraju, jak i na rynkach lokalnych. Możliwości szkolenia i przekwalifikowania, wpływając na jakość podaży pracy (zmiana kwalifikacji pracowników i zwiększenie ich kompetencji) może przyczynić się nie tylko do zmniejszenia poziomu bezrobocia, ale również do podnoszenia wartości kapitału ludzkiego, a więc i ceny za pracę wykwalifikowanych pracowników. Konsekwencją wspólnej polityki zatrudnienia, której jednym z głównych założeń jest brak dyskryminacji na rynku pracy (ze względu m.in. na wiek, płeć, niepełnosprawność) może być zmniejszenie się nierówności płacowych. Mając świadomość zachodzących procesów tworzących pewien kontekst rozważań, w artykule dokonano analizy zmian poziomu i struktury wynagrodzeń w Polsce po roku 2004. W analizie tej uwzględniono takie czynniki, jak: obszar geograficzny, sekcję działalności gospodarczej, wiek, płeć, zawód i wykształcenie pracujących. (abstrakt oryginalny)
EN
Accession to the European Union had some consequences as far as pay level and pay structure in Poland is concerned. The main factors were: opening the new labour market, which is connected with growth of the employee mobility, increase of the EU grants in the field of human capital development and implementation of the Community employment policy. The workers mobility results in the changing number of employees and in effect - unemployment rate and wage level. The possibility of training influences the quality of labour supply (the change of the employee competences can contribute not only to reducing the level of unemployment, but also to increasing the value of the human capital, as well as rising wages). The consequence of the common employment policy whose main assumption is decrease of the discrimination on the labour market (taking into account among others: age, sex, disability) may be the decline of the pay inequality. Being aware of these processes, which create the context of the analyses, the author focused on changes of the level and structure of the remuneration in Poland after 2004. In the analysis the following factors were taken into account: geographical area, section of the business activity, age, gender, profession and education level of the employees. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Andrałojć, M., 2006, Nierówności płacowe w świetle różnic w kulturach narodowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1, s. 67-84.
 • Blaug, M., 1995, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Borkowska, S., 2004, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Europejska Karta Społeczna, Turyn 18.10.1961.
 • Buttler, D., Orczyk, J., Szambelańczyk, J., 2011, Procesy poszukiwań i dopasowań na rynku (Nobliści z ekonomii w roku 2010), Ekonomista, nr 1, s. 121-133.
 • Falkowska, M., Wciórka, B., 2000, Stosunek do nierówności społecznych, w: Zagórski, K., Strzeszewski, M. (red.), Nowa rzeczywistość, Oceny i opinie 1989-1999, Centrum Badania Opinii Społecznej, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.
 • Freeman, R.B., Medoff, J.L., 1984, What do Unions do?, Basic Books Freeman and Medoff, New York.
 • Gerhard, B., Rynes, S.L., 2003, Compensation. Theory, Evidence, and Strategic Implications, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
 • Golinowska, S., 2002, Nierówności społeczne; identyfikacja i możliwości wyrównywania, w: Mujżel, J., Owsiak, S., Męczyńska, E. (red.), Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 • GUS, 2005, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2004 r.
 • GUS, 2007, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 r.
 • GUS, 2009, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2008 r.
 • Hay Group, Europejski Raport TopEx - Raport wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej, http://www.haygroup.com/pl/Press/Details.aspx?ID=28887 [dostęp: 15.03.2011].
 • Hofstede, G., 1985, The Interaction Between National and Organizational Value Systems, Journal of Management Studies, vol. 22, no. 4, s. 347-357.
 • http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/ [dostęp: marzec 2011].
 • www.stat.gov.pl [dostęp: marzec 2011].
 • http://laborsta.ilo.org. [dostęp: marzec 2011].
 • http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/research/isco88/ [dostęp: marzec 2011].
 • Jacukowicz, Z., 2000, Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Lawler III, E.E., Hackman, R., 1969, The Impact of Employee Participation in the Development of Pay Incentive Plans: a Field Experiment, Journal of Applied Psychology, no. 53, s. 467-471.
 • Lewandowski, P., Koloch, G., Regulski, A., Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich [online], http://www.ibs.org.pl/site/upload/publikacje/Elastycznosc_rynku_dobr_i_pracy_IBS_NBP.pdf [dostęp: 15.03.2011].
 • Mathieson, H., 2000, Trade Unions and Reward, w: Thorpe, R. (ed.), Strategic Reward Systems, Gill Homan, Prentice Hall, Pearson Education Limited.
 • Milkowich, G.T., Broderick, R.F., 1991, Developing a Compensation Strategy, w: Rock, M.L., Berger, L.A. (eds.), The Compensation Handbook, third edition, McGraw-Hill.
 • Opsahl, R.L., Dunnette, M.D., 1966, The Role of Financial Compensation in Industrial Motivation, Psychological Bulletin, vol. 66(2), s. 94-118.
 • Plantenga, J., 2006, The Gender Pay Gap. Origins and Policy Responses, Conference Closing the Gender Pay Gap, 22 May, Brussels, Documentations.
 • Roth, M.L., 2006, Because I'm Worth it? Understanding Inequality in Performance-based Pay System, Sociological Inquiry, vol. 76, no. 1, s. 116-139.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i opłacalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
 • Suchecki, B., 1999, Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce, w: Wynagrodzenie godziwe. Koncepcje i pomiar, Borkowska, S. (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Szopa, B., 2002, Nierówności w czasie i przestrzeni, w: Mujżel, J., Owsiak, S., Męczyńska, E. (red.), Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 • Szopa, B., 2005a, Nierówności dochodowe -język opisu, Polityka Społeczna, nr 2, s. 1-4.
 • Szopa, B., 2005b, Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Surdej, A., Globalny kryzys finansowy - implikacje dla Polski [online], http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=201 [dostęp: 15.03.2011].
 • Trice, H.M., Beyer, J.M., 1984, Studying Organizational Cultures Through Rights and Ceremonials, Academy of Management Review, October, s. 653-669.
 • Wiśniewski, M., 2002, Nierówności dochodowe i majątkowe oraz zakres i formy państwowej redystrybucji dochodów (Tezy wystąpienia), w: Mujżel, J., Owsiak, S., Męczyńska, E. (red.), Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.