PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 185 | 119--138
Tytuł artykułu

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Foreign Direct Investments after Poland's Accession to EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony strukturze geograficznej i branżowej ZIB po akcesji Polski do UE. Zmiany w strukturze geograficznej pochodzenia ZIB są stosunkowo niewielkie. Polegały one na zwiększeniu aktywności inwestorów z kolejnych państw U-15 (chodzi przede wszystkim o Belgię i Luksemburg, ale także Szwecję, Austrię, Hiszpanię i Danię), którzy wcześniej w niedostatecznym stopniu dostrzegli korzyści, jakie otworzyła przed nimi dokonująca się w Polsce transformacja gospodarcza. O wiele bardziej zmieniła się struktura branżowa ZIB. O ile sektor przetwórstwo przemysłowe utrzymał swoją pozycję, a handel i naprawy odnotował niewielki wzrost, to w pośrednictwie finansowym nastąpił znaczący spadek, a jeszcze większy w sektorze transport, gospodarka magazynowa i łączność. Równolegle radykalnie wzrosła rola sektora obsługa nieruchomości i firm, nauka, usługi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to geographical and sector structure of FDI after Poland's accession to the EU. According to expectations FDI started to increase dynamically, despite economic crisis in the world economy at the turn of 2007 and 2008. It is worth noting that in increasing extent new investment undertakings are financed through re-investing of gained profits which more and more should be related to accepted macroeconomic policy of Polish government than the very fact of the accession of our country to EU. Changes in the geographical structure of FDI origin are relatively small. They meant an increase of investors' activity from subsequent U-15 countries (these are mainly Belgium and Luxembourg but also Sweden, Austria, Spain and Denmark) which were earlier insufficiently aware of the benefits which were brought by economic transformation in Poland. Sector structure of FDI changed more significantly. While industrial processing sector retained its position, trade and repairs noted a slight increase, in the financial intermediation sector there was a considerable fall, and even larger in transport, warehousing and telecommunication sectors. Paralelly there was a radical growth in the role of real estate, science and services sector. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 1996, Third Edition, OECD, Paris.
 • Deszczyński, P., 2008a, Europejskie systemy polityczne, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 • Deszczyński, P., 2008b, Inflow of German Direct Investment to Poland During the Transformation Period, w: Economic Transformation of Central and Eastern European Countries, Vilnius University Publishing House, Vilnius.
 • Deszczyński, P., 1986, Inwestycje bezpośrednie instrumentem polityki RFN wobec krajów rozwijających się w latach 1969-1982, w: Krzykała, F. (red.), Studia z nauk politycznych, Zeszyty Naukowe, nr 140, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Deszczyński, P., 2004, Inwestycje bezpośrednie RFN w Polsce w okresie transformacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1.
 • Deszczyński, P., 2001, Making of an Image of a Foreign Investment Company in Poland Based on the Example of Henkel Corporation, w: Ławniczak, R. (ed.), PR's Contribution to Transition in Central and Eastern Europe - research and practice, PIAR, Poznan, s. 85-110.
 • Deszczyński, P., Brauner, T., 2004, Niemieckie inwestycje w Polsce, w: Weresa, M.A. (red.), Niemcy w Unii Europejskiej, t. 2, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Karaszewski, W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizatora, Toruń.
 • http://nbp.pl/publikacje/zib/zib2003.pdf [dostęp: grudzień 2010].
 • http://nbp.pl/publikacje/zib/zib2007n.pdf [dostęp: luty 2011].
 • http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=9788 [dostęp: styczeń 2011].
 • www.mof.go.jp/english [dostęp: styczeń 2011].
 • Karaszewski, W., 2001, Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Raport 2011, Polska 2010, Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Światowy Raport Inwestycyjny, 2008, UNCTAD.
 • Ustawa o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych z 21 czerwca 1990 r., Dz.U. 1990, nr 44, poz. 255.
 • Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 r., Dz.U. 1990, nr 41, poz. 298.
 • Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu z 29 września 1990 r., Dz.U. 1990, nr 79, poz. 464.
 • Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym z 14 czerwca 1991 r., Dz.U. 1991, nr 69, poz. 253.
 • Ustawa o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 26 marca 1996 r., Dz.U. 1996, nr 45, poz. 199.
 • Ustawa prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r., z późniejszymi zmianami Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U. z 2004r., nr 173, poz. 1807.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 2003-2009, 2010, NBP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.